Kůrovec se usadil i v lesích na Kladensku. Situaci řeší odbor životního prostředí

Brouk působí lesákům a odboru životního prostředí kladenského magistrátu velké starosti.

Lýkožrout smrkový, který podle ministra Richarda Brabce nalétává do středních Čech z Vysočiny, kde je zasaženo až osmdesát procent lesů, je velmi aktuálním problémem i ve středních Čechách.

Kalamita v současné době v lesích v okolí Kladna za sebou zanechává velké množství porostů napadených lýkožroutem smrkovým, které je třeba neprodleně těžit.

Zákonnou povinností vlastníka lesa je činit bezodkladná opatření k odstranění a zmírnění následků napadení stromů přemnoženými škůdci. Preventivním opatřením proti dalšímu vývoji, šíření a přemnožení lýkožrouta smrkového je těžba napadených a odumřelých stromů, jejich asanace a odvoz z lesa. Proto probíhají na mnoha místech v kladenských lesích v současnosti intenzivní těžby.

Kladenský magistrát proto upozorňuje obyvatele, aby v zájmu vlastní bezpečnosti nechodili do míst, kde se dřevo napadené kůrovcem těží, v lesích je nasazena těžká technika, pojíždí zde lesní traktory a nákladní auta, na která se  dřevo nakládá. Další nebezpečí hrozí zejména dětem při přelézání po naskládaných kládách. Takto dočasně uskladněné dříví v lesích nebývá nijak dál zajištěno, může proto dojít k uvolnění klád a vzniku úrazu s těžkými následky nebo dokonce i smrti.

V souvislosti s těžbou dřeva napadeného kůrovcem v lesím Kladenska Magistrát města Kladna jako orgán státní správy lesů upozorňuje všechny návštěvníky lesů na ustanovení § 20 zákona č. 289/1995 Sb., zákona o lesích, čili známý lesní zákon. Ten stanovuje i pokuty za porušení zákazu vstupu do lesa, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. Porušení tohoto zákazu je podle lesního zákona považováno za přestupek s možnou sankcí až do výše pět tisíc korun.

„ Do neděle 9. února likvidovali lesníci s těžkou lesnickou technikou na jednotlivých polesích na Kladensku ohniska, kde se lýkožrout na porostech vyskytoval. Šlo o řadu menších ploch, v nichž byly podle konkrétní situace odtěženy jednotlivé stromy a celé skupiny napadených stromů,“ dodává k současné situaci v lesích v okolí Kladna tisková mluvčí magistrátu Lucie Steinerová.

Pracovníci odboru životního prostředí Statutárního města vyjížděli také na jednotlivá místa, kde byl ohlášen výskyt lýkožrouta i na nelesních pozemcích. Jakmile bylo potvrzeno, že lýkožrout porosty skutečně devastuje, vlastník měl povinnost stromy porazit.

„Složitá situace bude nyní dále komplikována i díky nutnosti likvidace polomů po pomalu odeznívající vichřici. Jednotliví revírníci budou v ještě složitější situaci než doposud. Budou muset dobře stanovit priority ve využití pracovníků i techniky, tak aby nedošlo k dalšímu výraznému nárůstu gradace lýkožroutů,“ doplňuje tisková mluvčí.

První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
Ze křtu klipu Na Vivaldiho!
20.7.2021
Ve skanzenu v Přerově nad Labem a v kapli i zámku ve Smiřicích byl natáčen...
14.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
14.7.2021
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále řada návštěvníků...
10.7.2021
Člověk, který dosáhl důchodového věku a hodlá si v nejbližší době o starobní důchod zažádat,...
6.7.2021
Letos 21. června uplynulo třicet let od posledních minut sovětských vojáků na území Československa –...
4.7.2021
V Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě probíhá výstava – přátelský dialog plastik sochařky Hany Wichterlové...
2.7.2021
Náročná obnova památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce míří do finální fáze. Aktuálně byly...
2.7.2021
Začátkem roku nebylo vůbec jasné, v jakém formátu se budou smět konat automobilové soutěže. Úvod...
2.7.2021
Finále festivalu Porta, se v Lesním divadle v Řevnicích bude konat již po třinácté, tentokrát...
30.6.2021
Hlavní město finalizuje veškeré materiály, které vznikly za účelem prověření místa uložení ostatků Zdeny Mašínové...
Reklama