Lockdown tu byl už před 400 lety! S tím dnešním má dost společného

Protiepidemická opatření dnes a před čtyřmi stoletími mají mnoho společného i mnoho odlišného. Otec a syn Bartošovi, oba Martinové, věnovali tomuto tématu jeden ze svých zajímavých podcastů „Kutnohorské klábosení“.

O lockdownu v době baroka – Kutnohorské klábosení

Pandemie. Karanténa. Smrt. Jak vypadal lockdown během morové rány v roce 1713? Jaká opatření naši předci volili, aby se uchránili před zhoubnou nákazou? Kutnohorské klábosení opět o historii a přesto velmi aktuálně.

Přestože minulá doba neznala slovo lockdown, opatření, která se dělala v době moru, jsou někdy podobná těm současným. Rozdíl je v tom, že dnes umíme nemoc rychle diagnostikovat. Sledujeme denně zprávy o nových mutacích téhož viru. Naši předkové nazývali morovou ranou  prakticky každou infekční chorobu, u níž docházelo k častým úmrtím, již od 10% úmrtnosti byl název použit.

V Kutnohorském klábosení zjistíme, jaký rozdíl byl mezi  morovou ranou 1680 a 1713-14. Leží mezi nimi zhruba 33 let, přesto při druhé hrozbě byla včas provedena radikální opatření, takže se ve druhém případě skutečně podařilo výrazně snížit počet mrtvých.

V roce 1680 zemřelo od května do prosince asi 600 lidí, mezi nimi 4 příslušnici jezuitského řádu včetně básníka Bedřicha Bridela. Pamětní desku lze nalézt v chrámu sv. Barbory. Při druhé epidemii bylo město mnohem obezřetnější, jak ukazují  zápisy městské rady. Lze předpokládat, že ve městě nikdo nečekal na „vládní“ nařízení. Vzali rozum do hrsti, a zúročili smutnou zkušenost předchozí generace. Přestože obě morové rány přišly z Vídně, město Kutná Hora si počínalo velmi samostatně s výsledkem pouhých 43 obětí ve vnitřní části města, v celých Čechách to však bylo 200 tisíc zemřelých.

Kutná Hora by měla v roce 2022 hostit setkání hornických měst

V knížce Otokara Hejnice „Mor roku 1713 v Kutné Hoře a Boží Muka, Kutná Hora 1898.“, z níž protagonisté Kutnohorského klábosení čerpali, se můžeme dozvědět více. Přibližme si alespoň některá opatření.

Nejprve reagoval celý královský kraj. Formani nesměli brát lidi z Rakouska bez tzv. zdravotních pasů. Později už nesměli brát  nikoho. Kutná Hora opravila hradby i vstup do města.  Zaměstnanci chodili do práce podle profesí určitými branami. Například horníci užívali Klášterskou bránu, hutníci Kouřimskou. U bran byly stráže. Městská rada jim musela připomínat důslednost, přísnější opatření (karantény před branami) se vztahovala k lidem z Prahy, kde mor mnohem více propukal. Zprávy se předávaly pomocí kurýrů, aby kurýři z Prahy zbytečně nevstupovali do města. Byl omezen obchod, přespolní se nesměli účastnit jarmarků, zakázaný byl obchod se šatstvem. Existovala komise Sanitatis, která řešila věci spojené s epidemií. Z obecných fondů byly placeny léky pro chudé, což bylo vnímáno jako kolektivní ochrana.

V době, kdy ve městě ještě nebyli žádní nemocní, už probíhala příprava provizorního dřevěného lazaretu. Byla odsouhlasena také stavba morového sloupu. Osloven byl známý sochař František Baugut, kutnohorský morový mariánský sloup je jeho nejvýznamnější stavbou. Výstavbu sloupu zaplatila obec.

Zajímavé je, že neprobíhaly žádné protesty, zbožnost se spíše stupňovala.

V září se objevil mor nejprve na předměstí a koncem měsíce ve městě. Hroby se zasýpaly nehašeným vápnem, šatstvo se pálilo. Lidé, kteří se zemřelým bydleli, museli buď opustit město nebo byli umístěni v jiných domech v izolaci. Určitá péče o nemocné byla zajištěna, pečující osoby však bydlely odděleně od ostatních. Na předměstích byly zřízeny domy pro karanténu. Byl vyčleněn  jezuitský kněz Vojtěch Kubec na poskytování svátostí. Mor skončil 19. prosince a v lednu se děti vrátily do škol.

statické tříkrálové pokladničky

Letošní ročník Tříkrálové sbírky na Kutnohorsku proběhl trochu netradičně

A jak je to tady a teď

Dnes známe původce pandemické choroby, přesto nejsme schopni ho zastavit. Zprávy nám nemusí doručovat kurýři. Od nich dostáváme zboží, na které si jen vzpomeneme. Z internetu máme zpráv někdy víc, než je nám milé. Na webových stránkách města se můžeme dočíst o aktuálních opatřeních, o očkování a podobně. Vyčteme i snahu zachovat ze života vše, co zachovat lze. A tak se dozvídáme i o filmařích ve městě, o vítězích soutěže na podporu kutnohorské gastronomie, o sčítání lidu.

Epidemie pokračuje.  Ke konci února máme na okrese Kutná Hora více než 7,5 tisíce vyléčených a více než 130 zemřelých. Opatření v různých modifikacích pokračují, přitvrzují. Kromě opatření vládních potřebujeme teď všichni hlavně  hodně osobní zodpovědnosti a trpělivosti.

FOTO: Kutnohorský morový sloup

Kutnohorský morový sloup - Morový sloup Kutná HoraKutnohorský morový sloup - Detail morového sloupu v Kutné HořeKutnohorský morový sloup - Detail morového sloupu v Kutné HořeKutnohorský morový sloup - Detail morového sloupu v Kutné HořeKutnohorský morový sloup - Detail morového sloupu v Kutné Hoře
Další fotky
Kutnohorský morový sloup - Detail morového sloupu v Kutné Hoře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včera, 09:27
Kutná Hora je připravena na letošní turistickou sezonu, nad pořádáním některých akcí se ale vznáší...
Obřady chrám sv. Barbory
6.4.2021
Již podruhé se Velikonoce v Kutné Hoře musely obejít bez tradiční Sedlecké pouti. Někomu chyběla,...
17.3.2021
Komerční článek
Vlivem pandemie děti tráví na internetu více času Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku...
17.3.2021
Již zítra se sejde valná hromada OFS Kutná Hora, během které proběhnou volby do Výkonného...
12.3.2021
Bezprostřední okolí Kutné Hory se potýká nejen s klasickým jarním blátem, ale jako každoročně i...
5.3.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje vstup Městyse Suchdol do Vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč. Ten...
Zámek ve Zruči nad Sázavou
18.2.2021
V době šíření koronavirové infekce pomáhají psychice i imunitě procházky na čerstvém vzduchu. Příjemnou procházku...
statické tříkrálové pokladničky
4.2.2021
Od prvního do dvacátého čtvrtého ledna 2021 probíhala v České republice tříkrálová sbírka do tzv....
3.2.2021
Náročná doba zastavila kulturní život všude na světě. Není divu, že i akce připravené k...
18.12.2020
Za krajně nejasných okolností odhlasovali zastupitelé městyse Suchdol 17. prosince převod 2 milionů korun, vodovodu,...
13.12.2020
Zastupitelé městyse Suchdol v okrese Kutná Hora budou 17. prosince hlasovat o převodu vodovodu a...
Reklama