Louku dusily skládky a náletové dřeviny. Revitalizace mokřadu Na Beránku

Mokřady jsou velmi cenné, avšak ohrožené ekosystémy, které významně přispívají k udržování vody v krajině a jejímu koloběhu v přírodě.

Zároveň skýtají útočiště pro mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů. Asi málokoho by napadlo, že tak jedinečný a bohatý ekosystém můžeme nalézt v Praze 12. Řeč je o bezkolencové louce Na Beránku v Modřanské rokli, která se ještě před pár desítkami let pyšnila mokřadem s několika tůněmi. Dodejme ještě, že bezkolenec je rod trav.

Mokřady díky velkému výparu vody podporují stálost podnebí, zmírňují klimatické změny a zejména v létě pomáhají přečkat zvířatům sušší období. Mokřad – biotop Na Beránku ale vlivem urbanizace a nešetrného zacházení téměř vymizel. K pozitivnímu obratu došlo díky zásahu radnice Prahy 12, pražského magistrátu a Českého svazu ochránců přírody. Jejich podpora umožnila, aby mohli odborníci z ČSOP založit Pozemkový spolek Koniklec a pustit se do obnovy hodnotného území.

V Modřanské rokli pokračuje kůrovcová těžba

První revitalizační práce začaly v roce 2017, kdy došlo k pokosení části mokřadu a odstranění části nelegálních navážek odpadků a rostlinné hmoty ze zahrádek za pomoci školních dětí při výukových programech Zachraňme mokřad Na Beránku. Odstraněny byly také náletové byliny a dřeviny, které se zde během dvaceti let rozrostly až na 70 procent plochy, a které vzácnou mokřadní louku téměř zadusily.

Proces obnovy mokřadního biotopu je přirozeně pomalý, dlouhodobý. Zásadní je zejména pravidelná seč, která pomůže mokřad zbavit od nepůvodních a invazivních druhů rostlin, ubírajícím životní prostor původním druhům.

Velkým problémem jsou také černé skládky a dovoz rostlinného odpadu z okolních zahrádek. Jejich rozklad způsobuje umělou eutrofizaci, tedy nepřirozené obohacování půdy a vody o živiny, zejména dusík a fosfor. Mokřadní společenstva reagují na změny v množství živin dosti citlivě, většina rostlin jejich nadbytek snáší špatně nebo jej neumí efektivně zpracovat. To vede k nahrazování původních mokřadních bylin nepopulárními invazivními druhy jako kopřiva nebo křídlatka japonská. Potom dochází k lokálnímu snížení druhové pestrosti a vzniku druhově chudých porostů, což je problém i bezkolencové louky Na Beránku.

Investice do jara. Praha 8 nechala na louce v Kobylisích vysázet 30 tisíc tulipánů a narcisů

Loni v dubnu proto proběhl opětovný úklid nelegálních skládek a následně v červenci mozaikovité sečení louky. Z části trávy se podařilo získat seno, nemalé množství travin muselo být šetrně zlikvidováno.
V půlce listopadu proběhlo také kosení menších ploch v okolí tůňky a prořez náletových dřevin na celém území lokality. Z pokosených travin a větví byly vytvořeny tzv. hadníky. Ty nyní slouží plazům a mnoha dalším živočichům k přečkání zimy v bezpečném úkrytu.

Pro zabezpečení kompletní ochrany mokřadu je samozřejmě důležité znát i živočichy, kteří se zde vyskytují. Pracovníci z Ekocentra Koniklec se v průběhu roku 2019 zaměřili na biomonitoring obojživelníků, plazů a ptáků, jenž pomáhá získat ucelenější představu o tom, v jakém stavu momentálně mokřad Na Beránku je a na co se ještě zaměřit. Biomonitoring zde bude probíhat i v následujících letech a konkrétně v roce 2020 bude zaměřen na sledování výskytu vážek.

K opravené hrázi Milíčovského rybníka po opravené silnici

Úplnou novinkou pro Beránek jsou informační tabule, které se na lokalitě brzy objeví. Návštěvníci se z nich dozvědí, jaké rostliny a živočichy mohou během procházky po okolí potkat.

V budoucnu by zástupci Ekocentra Koniklec rádi vzbudili nejen u místních obyvatel zájem svou vzácnou mokřadní louku chránit. Koho by v české metropoli nepotěšil pohled na vzácný kosatec sibiřský, který díky své unikátní barvě působí v krajině jako zářivý klenot! Stejně upoutá zrak i krvavec toten. Tato bylina s červenými klasovitými květy je zásadní pro vývin vzácného mokřadního motýla, modráska bahenního.
Na Beránku by mohlo žít i mnohem více unikátních druhů vázaných na mokřady. Díky ohleduplnému zacházení s touto krajinou by se tak Praze vrátil kus rozmanitého a ojedinělého životního prostoru.

beránek g
(Google Maps)
Dnes, 13:10
Kontroly probíhaly na silnicích a dálnicích ve Středočeském kraji a bylo do nich nasazeno několik...
Dnes, 12:02
Město Kolín pokračuje ve snaze změnit memorandum, podle kterého nemůže v bytech přednostně určených pro...
Včera, 19:19
Provoz na trati č. 120 z pražského Hlavního nádraží přes Bubny, Dejvice, Veleslavín, Ruzyni a...
Včera, 18:29
Kino na Pohořelci se chce svým letošním programem vyhnout prosté rekapitulaci nejlepších snímků daného roku.
Včera, 17:21
V rámci léčby inkontinence nabízí standardně operační metodu TVT, která není v České republice příliš...
Včera, 16:45
Rakovník nechá opravit zeď u kostela sv. Bartoloměje, která je ve špatném technickém stavu. Kostel...
Včera, 14:07
Od soboty 4. července do neděle 12. července 2020 bude z důvodu opravy trati obousměrně...
Včera, 13:08
Dopravně preventivní akce se uskutečnila ve sportovním areálu Sletiště, kde cyklisté, ale i chodci běžně...
Včera, 11:44
Od jara 2020 probíhá rekonstrukce MUK 16 Slivenec na dálnici D0 (silniční okruh kolem Prahy)...
Včera, 09:20
Obyvatelé domů v oblasti kolem Jesenice a Kamenice u Prahy si už nejspíše mohou oddychnout....
Reklama