Město Kolín se zapojilo do pilotního testování klíčového projektu Ministerstva vnitra ČR v prevenci kriminality

Cílem projektu je kromě jiného i zvýšení informovanosti obyvatel o kriminalitě a zvýšení důvěry obyvatel k policejním složkám.

Tento projekt Mapy budoucnosti II by měl městu a jeho občanům přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí, a to díky přístupu k detailním datům o kriminalitě na území města, což by se mělo projevit především ve snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti města a vyšší objasněnosti trestné činnosti páchané na území města.

Cíle projektu, který organizuje Evropský sociální fond v Operačním programu, Zaměstnanost jsou zásadní dva. Optimalizovat a zefektivnit postupy Policie ČR vytvořením uceleného a ověřeného souboru nástrojů, které budou umožňovat kvalitní a efektivní mapování, analýzy a predikce kriminality, a to včetně postupů a nástrojů pro sdílení dat a výstupů mezi Policí ČR a obecními policiemi. Dále jde o zvýšení kompetence pracovníků Policie ČR prostřednictvím moderních GIS nástrojů a postupů opět zejména z hlediska analýz a predikce kriminality.

V tomto smyslu se například v rámci realizace projektu pracovníci Policie ČR, podílejících se dlouhodobě na rozvoji moderních GIS nástrojů pro mapování, analýzy a predikce kriminality v ČR zúčastní kurzů organizovaných londýnskou univerzitou Univesity College London ve Velké Británii. Znalosti, které policejní specialisté získají, poslouží jak při tvorbě výstupů projektu, tak i po jeho ukončení.

Druhým typem vzdělávání, které v rámci projektu bude probíhat, bude vzdělávání pracovníků zařazení na pracovištích GIS, analytických odděleních a určení vedoucími k plnění úkolů souvisejících s mapováním, analýzou a predikcí kriminality.

Naproti Invalidovně začal růst Fragment

Aby bylo možné vyhodnotit přínosy tohoto projektu pro město, je potřeba, aby jeho obyvatelé na projektu spolupracovali. Cílem je porovnat pocit bezpečí občanů před zahájením projektu a poté po jeho ukončení pilotního na podzim příštího roku. Město proto nyní žádá občany, aby se zapojili se do krátké ankety, která hodnotí současný pocit bezpečí ve městě. Při realizaci tohoto projektu Mapy budoucnosti II jde o vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality, jehož cílem je předcházení a potírání zločinnosti.

Obyvatelé města vyplněním anketních otázek pomohou blíže specifikovat svůj pocit bezpečí ve městě, což přispěje k vyhodnocení smyslu celého projektu pro občany.

Anketa se skládá pouze z uzavřených otázek, tedy při odpovědích respondent kliknutím vybírá z navržených z možností. Odpovědi nezaberou více než tři minuty. Anketní dotazník je plně anonymní a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Anketní otázky je možné vyplnit nejpozději do letošního 31. prosince.

Stavba úseku dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Krušovicemi finišuje

 

25.2.2021
Součástí projektu by měl být i nový podchod do Starokolínské ulice na opačné straně kolejí....
23.2.2021
Do babyboxu v Kolíně někdo v pondělí hodinu před půlnocí odložil novorozeného chlapce, je v...
5.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
5.2.2021
Evropské peníze například pomohou rekonstruovat Chrám sv. Bartoloměje, přispějí na sportovní halu, i na kanalizaci...
5.2.2021
Migranty policisté z Odboru cizinecké policie Středočeského kraje v návěsu kamionu zadrželi a dopravili je...
4.2.2021
Kolínští kriminalisté z toxitýmu zadrželi a poté obvinili dvě osoby, které distribuovaly drogy převážně na...
24.1.2021
Jsme nedaleko Kolína v labské nivě jihovýchodně od soutoku Labe s řekou Cidlinou, mezi obcemi...
19.1.2021
Pokladníci hokejový klubů, které hrají druhou nejvyšší domácí soutěž, v níž je atrakcí tým Kladna...
19.1.2021
Tématy jsou využití obecních pozemků, modernizace železnice, bezpečnost na cyklostezce nebo zřízení kolumbária na velkooseckém...
19.1.2021
Ještě do 20. ledna mají obyvatelé Českého Brodu jedinečnou příležitost zapojit se do rozvoje města...
24.12.2020
Nejcennější součástí kouřimského chrámu je jednak krypta sv. Kateřiny a jednak to je hvězdicová osmiboká...
Reklama