Nová lávka přes Labe bude stát přes 100 milionů

Rada města schválila firmu, která postaví v Nymburku novou lávku přes Labe. Bude ji stavět společnost Hochtief podle návrhu architekta, který navrhoval i tu předchozí. Dokončení lávky se ale nejspíše zpozdí.

„Vítězná firma na zhotovitele lávky přes Labe uspěla s nabídkovou cenou 104 949 961 Kč bez DPH. Nyní nás čeká uzavření smlouvy o dílo na stavební práce s touto firmou a předání staveniště,“ uvedl starosta města Tomáš Mach.

Nová lávka o délce 228 bude umístěna v ose bývalé lávky, která byla stržena 3. srpna 2018. Autorem vítězného návrhu lávky je společnost SHP – Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. Spojovat bude levý a pravý břeh Labe, městskou částí Zálabí s centrem města.

„Stavební povolení již máme od prosince 2019, nyní budeme upřesňovat časový harmonogram stavebních prací, dopravně – inženýrská opatření a zřízení místa staveniště. Po předání samotného staveniště již budeme spolu s našimi občany sledovat, jak nám nová lávka roste před očima. Dokončena by měla být během příštího roku,“ dodává starosta města.

Podle dřívějších informací mluvčího města Pera Černohouse měla být lávka hotová už v létě. Jenže už teď má výběrové řízení mírné zpoždění. Samotná výstavba měla podle původních předpokladů začít počátkem letošních prázdnin.

„Podle všech zákonných lhůt by mohl být zhotovitel znám nejdříve na přelomu dubna a května. Začít stavět by se mohlo už v létě,“ informoval v březnu Černohous.

Konečná cena lávky se postupem času zvyšovala, z původního předpokladu 40 milionů korun se cena dostala na více než dvojnásobek. „Projektantem vyčíslené náklady na výstavbu lávky přes Labe vycházející z odevzdané projektové dokumentace činí k dnešnímu dni 105 milionů korun,“ řekl Černohous.

„Nová lávka nebude pouze vizuálně jiná, bude široká čtyři metry a nově ji budou využívat cyklisté i pěší,“ dodává mluvčí.

Zavřená a později stržená lávka přes Labe lidem komplikuje přesun po městě. Radnice kvůli ní musela upravit lávku nad zdymadlem, ke slovu se dostal i přívoz.

Ukrajina nebo Litva? Geografický střed Evropy uprostřed karpatských lesů

Kontroverzní návrh

Návrh nové lávky provází kontroverze. Navrhla ji inženýrská kancelář SHP – Stráský, Hustý a partneři, v čele s profesorem Jiřím Stráským. Stráský navrhl i předchozí most, který byl stržen kvůli havarijnímu stavu, navrhoval i lávku v pražské Troji, která se zřítila do Vltavy.

Kvůli pádu trojské lávky v Praze podle informací ČTK obžaloval státní zástupce dva lidi. Jeden z obviněných podle mluvčího Městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly při vypracování projektu ve výpočtech zcela nebo zčásti nezohlednil vliv zatížení větrem a teplotou a v technické zprávě neuvedl postup injektáže kanálů předpínacích lan. „Zároveň bylo v projektu zvoleno takové uložení nosných a předpínacích lan, které pro jejich vzájemný dotyk neumožňovalo obalení po celém jejich povrchu injektážní maltou, tj. dostatečnou ochranu nosného systému,“ doplnil. Podle Cimbaly také systém odvzdušnění neplnil svou funkci. Soudní proces stále pokračuje.

Obviněný podle obžaloby navíc nevykonával jako projektant řádně autorský dozor, což vedlo k nekvalitnímu provedení prací a nedostatečné ochraně nosné konstrukce lávky před korozí. „Byť technická norma upravující mosty z předpjatého betonu stanoví, že se u těchto staveb musí provádět stálá kontrola a opravy injektáže, uvedla obviněná osoba v technické zprávě, že vlastní konstrukce údržbu nepotřebuje,“ doplnil Cimbala.

Lávku vybrala komise, město se jistí posudkem

Připomeňme, že návrh nové lávky vybrala odborná porota a návrhy byly posuzovány anonymně, aniž by porotci znali jména jednotlivých autorů návrhů. Porota byla složená z předních architektů, jako je Václav Aulický, Lukáš Ehl a Jan Pešta, mostních inženýrů Jana L. Vítka, Milana Komínka a Petra Vítka i zástupců Městského úřadu v Nymburce  – starosty Pavla Fojtíka, místostarostů Adrieny Gabrielové a Jana Rittera a městského architekta Jana Němce. Jednání se zúčastnili také experti na dopravu, ekonomiku, památkovou péči, statiku a další zástupci Městského úřadu v Nymburce.

Město si raději nechalo k vítěznému návrhu budoucí lávky vypracovat oponentní posudek. „Také v souběhu s projekčními pracemi probíhá řešení oponentního posudku, který provádí prof. Ing. Jan Vítek, CSc. Posudek se zabývá posouzením a připomínkami k celkové koncepci lávky, samotným konstrukčním řešením, postupem výstavby navrženým projektantem a také přepočtem konstrukce na vybrané rozhodující zatěžovací stavy pomocí nezávislého numerického modelu,“ uvedl mluvčí.

Konstrukce lávky by tak podle města měla být v pořádku. „Její konstrukce bude snadnější na kontrolu a je koncipována s důrazem na minimalizaci případné koroze,“ uzavřel mluvčí.

Největším imunitním orgánem jsou střeva. Co ovlivňuje jejich správné fungování

Dnes, 09:07
Dva výsuvné sloupky, jeden u vjezdu do Pražské ulice a druhý u výjezdu na nám....
Včera, 18:20
Stavbaři dnes dokončili ražbu 840 metrů dlouhého tunelu Mezno na trati Sudoměřice - Votice. Díky...
Včera, 17:12
Správa železnic začala s velkou výlukou na trati 210 mezi Vrané nad Vltavou a Dobříší....
Včera, 15:39
Příbramští policisté pátrají po totožnosti mladšího muže. Ten se měl sexuálně uspokojovat na volně přístupném...
Včera, 14:58
V sobotu 15. srpna budete moci ochutnat speciality z několik oblíbených středozemních destinací na jednom místě.
Burdýři
Včera, 12:46
Jarmark, pohádky, houpačky a kolotoče, hudba rozličných žánrů, ranní mše v kostele – to vše...
Včera, 11:12
Středočeskou hejtmankou je Jaroslava Jermanová Pokorná bezmála čtyři roky. Přesto nevěděla o dvacítce exkluzivně placených...
Včera, 09:43
Do systému pražské dopravy se od soboty zapojí zbývající část Rakovnicka. Drtivá většina linek zůstává,...
Včera, 07:38
Filip dostal kontakt na terapii v rámci projektu Jak na konflikty ve vztazích od manželky,...
13.8.2020
Češi umějí plavat mnohdy lépe, než leckteré přímořské národy. Zároveň ale mnoho lidí, včetně dětí,...
Reklama