Paní Hanu tížily dluhy dcery a hrozila jí exekuce. Získala radu, jak se bránit!

Paní Hanu tížily hrozící exekuce na jejím majetku, a to kvůli dluhům dcery, která je trvale hlášena v jejím bytě. Proto využila služeb bezplatného občanského poradenství. Svoji situaci vysvětlila pracovnici občanské poradny Respondeo v Mladé Boleslavi. Ta jí poradila, jak se bránit.

Paní Hana popsala svou situaci následovně: „Moje dcera je trvale hlášena v mém bytě, ale nebydlí se mnou. Vím, že dlouhodobě nepracuje, a že má poměrně dost dluhů, které nesplácí. Nevím, co mám dělat, asi před měsícem jsem podala na příslušném odboru městského úřadu návrh na zrušení trvalého bydliště dcery, ale zatím nemám žádné vyjádření. Už byl u mě exekutor a vymáhal pohledávky, které dcera neplatí.“ Chtěla vědět, jak má postupovat, v případě, že by exekutor v jejím bytě zabavil movité věci jako například elektroniku a další vybavení bytu.

Exekuce jsou problém v Praze i středních Čechách. Dluhy tu splácí kolem 9 % lidí

Pracovnice občanské poradny Haně podrobně vysvětlila, že pokud ji navštíví exekutor a pojme do soupisu věci k exekuci i některé předměty, které jsou jejím majetkem, pak se proti tomu může bránit. „Je třeba písemně se obrátit přímo na exekutora do třiceti dnů od chvíle, kdy se člověk dozví o soupisu věcí. V takovém případě je nutné podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu (dle paragrafu 68, zákona číslo 120/2001 Sb., Exekuční řád),“ uvedla.

Po dobu řízení není možné věci prodat

„Exekutor je pak povinen o podaném návrhu rozhodnout do patnácti dnů. V návrhu je nutné uvést důvody, proč by daná věc (majetek) měla být vyškrtnuta ze soupisu. V tomto případě je důležité svá vlastnická práva hodnověrně doložit (účtenky, faktury nebo jiné doklady prokazující, že daná věc je vaším majetkem). Pokud ale exekutor podanému návrhu nevyhoví (o čemž musí informovat do patnácti dnů), pak je nutné obrátit se na soud. Zde je lhůta opět třicet dní na podání tzv. „vylučovací žaloby“ (žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí),“ řekla.

Sloučit více exekucí do jedné? Exekuce trápí i Prahu a střední Čechy

Pracovnice občanské poradny dodala, že podle paragrafu 267, zákona číslo 99/1963, Občanský soudní řád, pak nelze věci, které jsou předmětem vylučovací žaloby, po dobu řízení prodat. „Tím je zajištěno, že pokud soud o vylučovací žalobě rozhodně kladně, exekutor dané předměty mezi tím nestihne prodat. Vylučovací žaloba se podává u exekučního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce,“ vysvětlila.

Pokud by se exekuce movitých věcí kvůli závazkům dcery opakovala, může podle slov pracovnice občanské poradny Hana exekutorovi předložit i rozhodnutí z předchozího řízení o vyškrtnutí věci či vyloučení věci. „Pokud by toto neakceptoval, je postup shodný,“ zdůraznila.

Nejrůznější dotazy již sedmnáctým rokem

Hana se také zajímala o to, co se stane, když dceři zruší trvalý pobyt ve svém bydlišti. Sociální pracovnice jí vysvětlila, že dojde-li ke zrušení trvalého bydliště dcery v jejím bytě, bude hlášena na místním úřadu, v jehož obvodu zrušené trvalé bydliště bylo. „Tuto adresu tedy může majitelka bytu nahlásit například na poště, pokud ji nebude známa adresa, na které se dcera zdržuje. V tuto chvíli samozřejmě může exekutory či jiné úřady informovat o tom, že o zrušení trvalého bydliště požádala a skutečný pobyt dcery ji není znám,“ dodala pracovnice občanské poradny.

Exekutor ho vystěhoval z bytu. Na ulici ale nepřežil

Na Občanské poradenství Respondeo se lidé obrací s nejrůznějšími dotazy již sedmnáctým rokem. Nejčastěji se týkají pracovně právních záležitostí, rodinných vztahů a dluhů. Občanská poradna Respondeo v Mladé Boleslavi sídlí na Sirotkově ulici 1242, otevřena je vždy ve čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Objednat se lze na čísle 725 306 332 nebo e-mailu [email protected]. Aktivity projektu Občanské poradenství na Mladoboleslavsku jsou podpořeny z prostředku Evropského sociálního fondu.

Včera, 10:14
Česká premiéra černé komedie MASH. Ale i silné milostné příběhy plné emocí: Čapek a Olga...
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové
16.6.2021
Zachovat, nebo zrušit možnost umísťování dětí do tří let do ústavních zařízení? Jedná o tom...
16.6.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
16.6.2021
Zahrádkáři z osady Baník na Příbramsku upozornili, že zde opět řádí zloděj. Krade se za...
14.6.2021
Příznivci automobilových soutěží se mohou v nadcházejícím ročníku Rally Bohemia těšit na několik zajímavých novinek,...
11.6.2021
Letos vyjel z Příbrami 5. června autobus, který pěší turisty i cyklisty zavezl až na...
11.6.2021
Rána na noze a ruce od nože. To jsou zranění žáka 4. základní školy v...
10.6.2021
Výstavba dálnice D3 bude podle ministerstva dopravy navržena tak, aby mohla vést i územím kolem...
10.6.2021
Dopravní policisté a kriminálka prošetřují smrtelnou nehodu motorkáře ze začátku června v Dolní Lomnici na...
10.6.2021
V Říčanech byla potvrzena otrávená rybí návnada, varuje radnice na webu a sociálních sítích s...
9.6.2021
Výlohy Galerie Skleňák v Bubenči v červnu zaplnila výstava divadelních plakátů Jana Schmida.
Reklama