Petenti píšou otevřený dopis zastupitelům Řevnic. Bojí se o osud referenda

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Na zasedání zastupitelstva města Řevnice, které se uskuteční v pondělí 7. září, budou zastupitelé projednávat bod „Vyhlášení místního referenda“. „Městská rada navrhuje zamítnout konání referenda, jež podpořilo 800 oprávněných voličů, což je zhruba třetina všech oprávněných voličů v Řevnicích. Z posouzení našeho právního zástupce jasně vyplývá, že námi navrhované znění otázek je přípustné. Toto stanovisko vám předáme,“ píšou v otevřeném dopise zastupitelům, který má Náš REGION k dispozici, lidé, kteří se referendum iniciovali.

Jak už Náš REGION informoval, skupina občanů sbírala podpisy pro vyhlášení referenda v Řevnicích, které by obsahovalo dvě otázky. První by se týkala plánované výstavby v oblasti bývalé Eurovie poblíž nádraží, druhá oblasti Na Vrážku.

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Občané Řevnic rozjeli petici za referendum proti masivní výstavbě

„Na prakticky stejné námitky, které předložila městská rada, již soudy vydaly rozhodnutí, které pokud by se aplikovaly na náš případ, byly by v náš prospěch. Ostatně je to uvedeno i v textu právní analýzy předložené městskou radou od Advokátní kanceláře Zahumenského, kde nepovažuje otázky za nepřípustné,“ je uvedena v otevřeném dopise, který podepsali lidí z přípravného výboru referenda M. Tomek, O. Tomková a M. Sudek.

Připraveni podstoupit dostupné právní kroky

„Pokud by zastupitelstvo zamítlo námi navrhované referendum v otázce Eurovia a vyhlásilo by své referendum se změnou pouze úvodu obou otázek, příp. i s uvedením „dvou zelených pruhů“ v otázce č. 2 a neměnilo by další text otázek, přijali bychom tento kompromis. Pokud by však zastupitelstvo změnilo i další text v jakékoli otázce a měnilo tím smysl dotazování, jak je navrženo v podkladech pro zastupitelstvo, jsme připraveni okamžitě podniknout dostupné právní kroky k zastavení takového jednání,“ zdůraznili.

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Referendum v Řevnicích – reakce starosty

Podle jeho slov by se obrátili na soud a ministerstvo vnitra. „Změna podstaty otázky referenda je pro nás neakceptovatelná, neboť nerespektuje vyjádřenou vůli velké části občanů města a snaží se jejich demokratickou volbu nefér způsobem zmařit. Prosíme, aby se místo takových nepoctivých způsobů věnovala rada města raději férové soutěži názorů,“ uvedli.

„Pokud by se v námi navrženém referendu vyslovili občané pro bytovou zástavbu, budeme takový výsledek bezezbytku respektovat. Pokud by však došlo ke změně referenda způsobem, který rada navrhuje, budeme činit všechny dostupné kroky ke zmaření plánu městské radnice a zastupitelů podporujících takový postup,“ dodali.

První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
Ze křtu klipu Na Vivaldiho!
20.7.2021
Ve skanzenu v Přerově nad Labem a v kapli i zámku ve Smiřicích byl natáčen...
14.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
14.7.2021
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále řada návštěvníků...
10.7.2021
Člověk, který dosáhl důchodového věku a hodlá si v nejbližší době o starobní důchod zažádat,...
6.7.2021
Letos 21. června uplynulo třicet let od posledních minut sovětských vojáků na území Československa –...
4.7.2021
V Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě probíhá výstava – přátelský dialog plastik sochařky Hany Wichterlové...
2.7.2021
Náročná obnova památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce míří do finální fáze. Aktuálně byly...
2.7.2021
Začátkem roku nebylo vůbec jasné, v jakém formátu se budou smět konat automobilové soutěže. Úvod...
2.7.2021
Finále festivalu Porta, se v Lesním divadle v Řevnicích bude konat již po třinácté, tentokrát...
30.6.2021
Hlavní město finalizuje veškeré materiály, které vznikly za účelem prověření místa uložení ostatků Zdeny Mašínové...
Reklama