Podjezd, nebo nadjezd? Vleklý spor ve Velké Chuchli!

Mezi obyvateli městské části Praha-Velká Chuchle jsou různé názory na budoucí vybudování nadjezdu nebo podjezdu vážícího se k železniční trati. Část z nich, sdružených v iniciativě Lepší Chuchle, je proti podjezdu, část je s ním naopak svolná a vadil by jí nadjezd. Různé názory jsou i mezi zainteresovanými institucemi.

Vše se táhne léta. O atmosféře mohou vypovědět výsledky referenda, které se uskutečnilo už v květnu 2014. Tehdy se mimoúrovňové křížení ulice Starochuchelská s tratí Českých drah nazývalo tunelem. Tato varianta byla již 24. února 2014 schválena chuchelským zastupitelstvem a referendum ji mělo buď potvrdit, nebo vyvrátit. Z celkového počtu 1687 oprávněných osob se jich hlasování zúčastnilo 544, což je 32,2 % oprávněných osob, z toho bylo 536 platných hlasů. Celkem 417 hlasujících se vyslovilo pro tunel, 107 proti a 12 se zdrželo. Jelikož se tehdejšího referenda zúčastnilo méně než 35 % hlasujících předepsaných v zákonu o místním referendu, výsledek nebyl závazný, měl ale vypovídací hodnotu – více lidí, kteří přišli k hlasovacím urnám, se vyslovila pro podjezd.

Jiní jsou však nadále proti a nedávno vydali tiskovou zprávu, kde toto své stanovisko hájí. Podle nich by podjezd kupříkladu zhoršil dojezd Integrovaného záchranného systému, jehož vozy by podle názoru aktivistů desítky minut čekaly na přejezdu u trati. „Přes komunikaci ze Slivence neprojedou do Velké Chuchle velké vozy, například ty hasičské,“ uvedli aktivisté iniciativy Lepší Chuchle. „Případné kritické situace jako požár, akutní ohrožení života obyvatel Velké Chuchle nebo dokonce hromadná neštěstí nebudou mít rychlé řešení. Blokováním výstavby nadjezdu tak zastupitelé nepřímo ohrožují bezpečnost občanů Velké Chuchle, kteří žijí za přejezdem (směrem ke Slivenci), a to včetně bezpečnosti žáků ZŠ a dětí v MŠ,“ popsal zástupce aktivistů Jan Buřil jednu z několika připomínek.

Chátrající promenáda na Pankráci vyvolává silné emoce

Vedení městské části pro podjezd

„Od samého počátku vedení městské části prosazuje náhradu stávajícího železničního přejezdu realizací mimoúrovňového křížení! Při našem nástupu do funkcí bylo v platnosti usnesení zastupitelstva z roku 2014, které podporovalo variantu tunelu. Na schůzce v lednu 2019 na Magistrátu hl. m. Prahy byl vznesen požadavek panem náměstkem pro dopravu, aby naše zastupitelstvo přijalo aktualizované usnesení, které odráží současný názor. Tento požadavek vznikl za přítomnosti TSK, Policie, Správy železnic a IPRu. A nikdo tento požadavek z dotčených zástupců nezpochybnil. Proto naše zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým podporuje variantu pojezdu. Tomu předcházela jednání se všemi majiteli dotčených nemovitostí,“ uvedlo vedení MČ Praha Velká Chuchle v reakci na tiskovou zprávu aktivistů. Starostka Lenka Felix a místostarosta Martin Melichar zároveň Našemu REGIONu poskytly dokumenty, které zmíněná i další jednání potvrzují.

Rozhodnou se ve Všenorech pro rekonstrukci stávajícího přejezdu, nebo přistoupí ke stavbě nadjezdu či podjezdu?

Všenory diskutují o nadjezdu, podjezdu či přejezdu trati

„Vedení městské části je přesvědčeno, že jediné možné a rychlé řešení z důvodů případných odvolání dotčených obyvatel, je realizace podjezdu. Navíc je přijatelnější pro zachování krajinného a vesnického rázu naší městské části,“ uvedla chuchelská starostka Felix. Ona ani místostarosta Melichar nesouhlasí s námitkami, že podjezd bude problematický kupříkladu v případě přívalových dešťů apod. To vše je podle nich zabezpečeno natolik, aby se nedělaly zácpy aut a nebyly objížďky. Nevadí jim ani, že varianta podjezdu by vyšla dráž. „Peníze k dispozici jsou,“ řekla starostka. „Stejně jako mnoho našich občanů nechceme, aby nám to tu zalil beton v podobě nadjezdu,“ dodala. S tím, že s takovým programem šli i do voleb, z nichž vzešly jejich mandáty.

Správa železnic pro nadjezd

Investorem je Správa železnic, kterou Náš REGION požádal o stanovisko. „Varianta nadjezd byla schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy. Toto rozhodnutí bylo podnětem pro Správu železnic sledovat variantu nadjezd jako jedinou možnou a dále ji rozpracovat až do dokumentace pro stavební řízení a následnou realizaci stavby. Po tomto schválení byla podána žádost o územní rozhodnutí na stavební úřad Městské části Praha 16. Rozhodnutí bylo vydáno, ale nenabylo právní moci, neboť proti tomuto rozhodnutí bylo podáno několik odvolání včetně Městské části Praha Velká Chuchle. V současné době je celé řízení převedeno k odvolacímu orgánu, kterým je Magistrát Hlavního města Prahy. Správa železnic kvůli protiepidemickým opatřením musela zrušit už dva termíny setkání s občany Velké Chuchle, na kterém chtěla reagovat na dotazy občanů a vysvětlit všechny souvislosti,“ uvedla tisková mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

FOTO: Velká Chuchle – nadjezd, nebo podjezd?

Velká Chuchle – nadjezd, nebo podjezd? - FOTO ZAPAD OTVIRAK Podjezd, nebo nadjezd Vleklý spor ve Velké Chuchli – foto AC 2Velká Chuchle – nadjezd, nebo podjezd? - FOTO ZAPAD OTVIRAK Podjezd, nebo nadjezd Vleklý spor ve Velké Chuchli – foto AC 1Velká Chuchle – nadjezd, nebo podjezd? - FOTO ZAPAD OTVIRAK Podjezd, nebo nadjezd Vleklý spor ve Velké Chuchli – foto AC 1 – varianta E – zdroj chuchle.cz

„Ministerstvo dopravy spolu se Správou železnic podporují dle schváleného záměru projektu variantu nadjezdu a tuto variantu budou procesně, projektově i majetkoprávně sledovat i nadále. Důvodem zdaleka není jen bezpečnost, ale také nižší investiční náklady. Technická proveditelnost stavby, a hlavně i nižší náklady z hlediska údržby a provozu stavby,“ uvedl pro Náš REGION tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. S podjezdem nesouhlasí ani Technická správa komunikací, která je jeho možným budoucím správcem. „TSK vyslovilo nesouhlasné stanovisko s podjezdem z důvodu bezpečnosti a zejména složitému technickému řešení.  Za vhodné řešení považujeme nadjezd, který je bezpečnější a v rámci budoucí správy i vhodnějším řešením,“ uvedla pro náš časopis a portál tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Aktivisté z iniciativy Lepší Chuchle mají na svých webových stránkách nascanované vyjádření Policie ČR, v němž se vyjadřuje k variantě přejezd (nikoli podjezd), je tam mj. uvedeno, že varianta přejezd „je z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu zcela nevhodná“. Vedení MČ Praha-Velká Chuchle naší redakci poskytlo kopii vyjádření Policie ČR, kde konstatuje, že k variantě podjezdu se doposud nevyjadřovala. Vedení městské části upozornilo též na to, že v případě nadjezdu by soudně bránili někteří obyvatelé Velké Chuchle, jež jsou účastníky řízení. Jak to vše dopadne, není doposud jasné. Jedno ale jisté je – vše se ještě nějakou dobu potáhne.

Včera, 15:41
Strávníky uvítali v nové školní jídelně v Bezručově ulici 1. března, v provozu je i...
Včera, 04:00
Bydlení mileniálů, tedy mladých lidí od 18 do 35 let, je palčivé téma. I proto...
6.3.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
6.3.2021
První zmínka o Jeseníku sahá hluboko do minulosti, je z roku 1088. V základní listině...
5.3.2021
Od 1. března funguje v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech (Havlíčkova 514) nové Velkokapacitní...
5.3.2021
Vzhledem k tomu, že se ani po roce epidemická situace v České republice zásadním způsobem...
5.3.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje vstup Městyse Suchdol do Vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč. Ten...
5.3.2021
Nejdůležitějším rozhodnutím zastupitelstva je, že by se město už nemělo dále rozrůstat. Důvodem je naplněná...
Otrávené mládě vydry.
5.3.2021
Na Příbramsku už tento rok dva případy otravy volně žijících zvířat.
5.3.2021
Sportovci nově na Ostrově v Nymburku mají k dispozici dvojitou hrazdu, šikmý žebřík, lavičku s...
4.3.2021
Případ, kdy ani rozchod partnerů neřeší násilné chování jednoho z nich a domácí násilí pokračuje...
Reklama