Pokud počet obyvatel v obci vzroste nad 2000, musí být zajištěna kanalizace

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (č. 2000/60/ES) byla do vodního zákona transponována povinnost zajistit do 31. prosince 2010 u aglomerací o velikosti větší než 2000 obyvatel povinnost odvedení a čištění odpadních vod v souladu s předpisy. Jaká je situace ve Středočeském kraji?

„Povinnost zajistit odvedení a čištění odpadních vod v aglomeracích nad 2000 obyvatel do 31. prosince 2010 v celém Středočeském kraji byla splněna. Jako splnění povinnosti se považuje připojení alespoň 75 procent obyvatel na splaškovou kanalizaci zakončenou kapacitní čističkou odpadních vod,“ uvedla na dotaz Našeho REGIONU Helena Frintová z tiskového oddělení Středočeského kraje.

Může být společné řešení pro víc aglomerací

Dodala, že aglomerací se rozumí oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrováni natolik, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění.

Tuky dělají v čističkách pěknou neplechu. Praha 4 chce pomoci

„Hranici aglomerace určují hranice současně zastavěných a zastavitelných území, ve kterých je odpadní voda z hlediska nákladů efektivně shromažditelná. Pokud jsou dvě nebo více těchto území tak blízko, že z hlediska nákladové efektivnosti je výhodnější společné řešení, může z nich být stanovena jediná aglomerace,“ upřesnila.

V okolí Prahy dochází k intenzivní výstavbě

Podle jejích slov je pravdou, že v oblastech v okolí Prahy se velmi intenzivně staví a v určité oblasti může dojít k nárůstu počtu obyvatel a dosažení hranice 2000 obyvatel, a tudíž vzniku povinnosti zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod.

Říčany rozšiřují čistírnu odpadních vod za 100 milionů

„Hranice dané aglomerace se stanovují případ od případu. Pro stanovení hranice aglomerace je nezbytná technická a ekonomická analýza nákladů. Změna hranice aglomerace může být posouzena například při aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,“ uzavřela.

25.9.2020
Když bylo koncem srpna jasné, že od září pojede městská doprava v Praze omezeně, někteří...
25.9.2020
Roku 1617 koupil středočeskou obec Sluhy ležící severně od Prahy Emfryd Berbisdorf za 19 000...
22.9.2020
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
22.9.2020
Stavba středočeských přístavišť pro rekreační plavidla v Mělníku a Poděbradech má začít v listopadu a...
22.9.2020
Vesnice Mírovice ležící těsně za hranicí Prahy je jen menší osadou, ačkoliv v posledních letech...
17.9.2020
Ve dnech 2. a 3. října se v České republice, vyjma Prahy, uskuteční krajské volby....
16.9.2020
Od září 2020 jezdí pražská MHD v omezeném provozu. Z vedení města i ROPIDu zaznívá,...
Shotokan
15.9.2020
Klub japonského karate Shotokan oslaví v listopadu třicet let od svého vzniku. Neratovický občan Pavel...
Příjezd Šlechtičny do Úval
14.9.2020
V Úvalech se v sobotu 12. října uskutečnily oslavy železnice, které organizoval Klub přátel historie...
9.9.2020
Na svém kontě má desítku knih mapujících historii pražských Čakovic či Třeboradic, ale i okolních...
8.9.2020
Cukrovarnický průmysl patřil k tradičnímu životu nejen v pražských Čakovicích. Kdo však byli ti, kteří...
Reklama