Praha poskytla dotaci Suchdolu na zkvalitnění učeben a navýšení kapacity základní školy

Praha-Suchdol

Hlavní město Praha vyhovělo starostovi městské části Praha – Suchdol, který je požádal o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 7 184 300 na spolufinancování projektu podpořeného ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) týkajícího se zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity základní školy. Zastupitelé při říjnovém jednání zároveň uložili Radě hlavního města Prahy zajistit přesun peněz.

Předmětem projektu je instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla, instalace akustických podhledů a nového osvětlení ve třídách. Součástí projektu jsou i požárně bezpečnostní stavební úpravy, díky kterým vzroste kapacita školy ze současných 650 na 738 žáků. Jak uvádí důvodová zpráva materiálu, celkové náklady projektu představují částku 20 560 500 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje činí 8 845 600 Kč a nezpůsobilé výdaje 11 714 900 Kč.

50% spolupodíl městské části

„Výše požadované dotace ze SFŽP činí 6 191 900 Kč, tj. 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu, podíl městské části na celkových způsobilých i nezpůsobilých výdajích projektu představuje částku 14 368 600 Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/26 ze dne 19. 3. 2020 byla MČ Praha – Suchdol poskytnuta na tuto akci také dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 350 000 Kč,“ uvádí důvodová zpráva.

Suchdol zmodernizuje školu nebo vystaví kanalizaci

S tím, že v souladu s „Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP vyčleněné ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy“ požádal suchdolský starosta o poskytnutí účelové investiční dotace na spolufinancování tohoto projektu ve výši padesátiprocentního spolupodílu městské části na způsobilých i nezpůsobilých výdajích projektu, tedy o zmíněných 7 184 300 Kč.

21.11.2020
Po velkém úspěchu v předchozích letech pokračují Lesy hl. m. Prahy v projektu Vánoční jedlička...
20.11.2020
Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové, nacházející se ne pražské Zbraslavi, schválili...
20.11.2020
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
20.11.2020
Novou středočeskou hejtmankou se na ustavujícím zastupitelstvu Středočeského kraje stala Petra Pecková z hnutí Starostové...
20.11.2020
Příčinu požáru čtvrtečního požáru haly společnosti Nowaco v Kralupech nad Vltavou bude dnes zjišťovat vyšetřovatel....
20.11.2020
Na znovuotevření odpočívky Studené v km 70,1 dálnice D1 ve směru na Brno se pracuje...
19.11.2020
Návrh na to, aby železniční depo v Hostivicích bylo prohlášeno kulturní památkou podal ministerstvu kultury...
18.11.2020
Obří sesuv půdy zavalil v roce 2013 dálnici D8. Sesunutý materiál poničil dálnici i železnici, které...
17.11.2020
Poslední týdny před příchodem zimy mohou ještě cyklisté využít k vyzkoušení nové cyklostezky ze Sedlčan do...
17.11.2020
Správa železnic informovala o tom, že připravuje rekonstrukci jednoho z posledních přejezdů na silnicích I....
16.11.2020
Muž z Tochovic na Příbramsku policistům tvrdil, že ho srazil kamion. Lékaře odmítl a pak...
Reklama