Praha zažívala během koronakrize cyklistický boom

Jediným druhem dopravy, který po vyhlášení nouzového stavu 12. března 2020 v Praze posílil, je jízda na kole. Jak si vede cyklistika v hlavním městě dnes, kdy se život vrací do více či méně zaběhnutých kolejí?

„Počet cyklistů v pražských ulicích se po vyhlášení nouzového stavu v meziročním srovnání zvýšil o 39 procent. Pozitivní především je, že výrazně narostl počet lidí, kteří se na kole pravidelně přepravují do práce. Od začátku restriktivních opatření činí meziroční nárůst těchto cyklistů 47 procent a v posledních třech týdnech, přitom v meziročním srovnání velice chladných a deštivých, dokonce 60 procent. Počet cyklistů o víkendech kolísá v závislosti na počasí, přesto vzrostlo také rekreační využití jízdního kola, a to o 26,1 procenta,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Vliv koronavirové pandemie na nárůst počtu cyklistů je sice patrný ve všech městech, kde se cyklistická doprava teprve rozvíjí, nebo je nově podporována (například Londýn, Vídeň či Bogota), ale to, že Pražané letos houfně začali „objevovat“ jízdní kolo jako zdravý, udržitelný a ekologický způsob dopravy, zdaleka není důsledkem pouze pandemie.

Postupně totiž výrazně vzrůstá rozpočet města na cyklistickou infrastrukturu. Konkrétně v roce 2019 to bylo 121 milionů korun a letos 170 milionů korun, zatímco ještě v roce 2017 bylo na městskou cyklistiku vyčleněno 17 milionů korun. Urychlilo se propojení izolovaných cyklostezek v Bohnicích, Kobylisích a Troji do jednoho funkčního celku, zvýšila se bezpečnost chodců a cyklistů díky novým přechodům (například přes nábřeží Kapitána Jaroše u finančního úřadu), na ulicích Plzeňská, Kamýcká nebo v centru města – v Divadelní ulici byly například vyznačeny nové cyklopruhy. A nedávno otevřený Vodní prostup Rokytka – investice za 48 milionů korun – patří mezi vůbec největší cyklistické akce posledních let.

Má-li být pozitivní trend nárůstu počtu cyklistů v pražských ulicích setrvalý, je podle vedení města nutné v podpoře cyklistické dopravy pokračovat. Vedení pražského magistrátu proto kromě jiného dlouhodobě sleduje možnost omezení průjezdu tranzitní dopravy po Smetanově nábřeží a Malou Stranou, tedy historickým centrem Prahy, pro které byla vybudována část městského okruhu umožňující bezpečný tranzit. Město také analyzuje lokality, kde příliš vysoké kapacity automobilové dopravy snižují plynulost MHD.

Před 170 lety vznikly okresy, před 20 lety kraje

„Aktivní doprava je zdravá pro naše tělo i ducha, ale také pro město a vzduch, který v něm všichni dýcháme. Rozvoj cyklistické i pěší infrastruktury v Praze je proto z dlouhodobého hlediska logickou prioritou moderního města západního střihu,“ dodal Adam Scheinherr.

První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
Ze křtu klipu Na Vivaldiho!
20.7.2021
Ve skanzenu v Přerově nad Labem a v kapli i zámku ve Smiřicích byl natáčen...
14.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
14.7.2021
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále řada návštěvníků...
10.7.2021
Člověk, který dosáhl důchodového věku a hodlá si v nejbližší době o starobní důchod zažádat,...
6.7.2021
Letos 21. června uplynulo třicet let od posledních minut sovětských vojáků na území Československa –...
4.7.2021
V Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě probíhá výstava – přátelský dialog plastik sochařky Hany Wichterlové...
2.7.2021
Náročná obnova památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce míří do finální fáze. Aktuálně byly...
2.7.2021
Začátkem roku nebylo vůbec jasné, v jakém formátu se budou smět konat automobilové soutěže. Úvod...
2.7.2021
Finále festivalu Porta, se v Lesním divadle v Řevnicích bude konat již po třinácté, tentokrát...
30.6.2021
Hlavní město finalizuje veškeré materiály, které vznikly za účelem prověření místa uložení ostatků Zdeny Mašínové...
Reklama