Procházka po Velvarech nabízí opáčko historických událostí. Město vás zaujme svými památkami

Historické město Velvary, které postupem času vznikalo z původní středověké osady, leží v krajině, která patří svou polohou k Podřipsku.

Při procházce městem narazíme i na tři kostely. Jedním z nich je Kostel sv. Kateřiny. Tento původně gotický kostel je poprvé připomínán jako farní v roce 1337. Nejcennější jeho dochovanou částí z pozdně gotické přestavby v letech 1450 až 87 je dnešní sakristie s fragmenty nástěnných maleb. Renesanční úpravy z let 1580 až 1604 se zachovaly uvnitř kostela v podobě literátské kruchty a zaklenutí lodi sítí štukových žeber.
Jednolodní kostel Všech svatých s obdélným presbytářem je původně raně gotickou stavbou, stojící na katastru původně samostatné osady Malovary, která s městem Velvary postupně splynula.
Hřbitovní Kostel sv. Jiří byl vybudovaný v letech 1613 až 1616 nákladem města a nadáním významného velvarského měšťana Jiřího Pechara, který se však, bohužel, stavby nedožil. Kostel je největším dílem vlašského stavitele Santina Malvazione.

Procházka městem může směřovat i k Pražské bráně, postavené v roce 1580 vlašským stavitelem Bartolomějem Vlachem. Brána byla součástí původního opevnění města, které se koncem 16. století skládalo ze čtyř bran, malé postranní branky zvané fortna, hradeb, zpevněných na několika místech masivními baštami a vodních příkopů. Přes příkopy pak k branám vedly dřevěné mosty a lávky.

Impozantní, volně přístupnou zříceninu starobylého hradu Oheb lze navštěvovat celoročně

Na Třebízského náměstí je turistickým magnetem malebný průchod domem čp. 203. Vznikl asi v roce 1608 nebo o rok později a byl součástí cesty z města k obecnímu mlýnu Netušilovskému, zahradám a loukám v okolí. Stavebníkem tohoto domu byl Petr Vlach, italský zedník, jenž do Velvar přišel se svým bratrem Bartoněm Vlachem, stavitelem Pražské brány. Průjezd byl původně z obou stran uzavřen pevnými vraty.

Vlašský stavitel Santin Malvazione má ve městě ještě jednu stopu, a tou je Bártovský dům na náměstí Krále Vladislava. Má čp. 8 a reprezentuje měšťana Jana Bártu Brandýského, kterému dům vlašský stavitel Santin Malvazione postavil v roce 1612.

13.2.2021
V rámci Středočeského kraje eviduje policie v kybernetické kriminalitě přes tisíc sedm set případů.
10.2.2021
Společné řešení závazků spojených s životním prostředím je pro nejbližší budoucnost cílem Kladna a okolních...
9.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
9.2.2021
Středočeští kriminalisté z oddělení kybernetické kriminality řeší od začátku letošního roku už několik případů podvodů...
4.2.2021
Smlouva o veřejných službách v městské autobusové dopravě je účinná je od 1. září letošního...
4.2.2021
Obec Šlapanice sousedí s obcemi Jarpice, Poštovice a Zlonice. Rozkládá se na obou březích Vranského...
3.2.2021
Peníze budou jako každý rok spravedlivě rozděleny podle aktuálního počtu svěřených dětí v dětských domovech...
3.2.2021
Loňský rok byl prakticky od počátku poznamenán celosvětovou pandemií koronaviru, což se odrazilo také ve...
25.1.2021
Město tento projekt zřídilo s jednoznačným záměrem, finančně podpořit péči o památkové dědictví města. Letos...
23.1.2021
Neobvyklý zásah absolvovala například začátkem května jednotka z kolínské stanice. Na hřbitově v nedaleké obci...
22.1.2021
Město také podpoří kulturní a sportovní organizace nabídkou grantů, stejně tak neziskové organizace, které na...
Reklama