Rakovnické dotace směřují do oprav, rekonstrukcí i na kulturní akce

V programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla městu Rakovník rozhodnutím ministerstva kultury přidělena na rok 2021 státní finanční podpora jen ve výši 400 tisíc korun.

Zastupitelstvo města na základě doporučení pracovní skupiny k Programu regenerace rozdělilo státní finanční příspěvek dvěma subjektům, 150 tisíc korun získalo město Rakovník a 250 tisíc korun Římskokatolická farnost Rakovník, která chce peníze použít na obnovu pískovcové dlažby v lodi kostela sv. Bartoloměje. Jedná se o velmi finančně náročnou akci, která už byla zahájena a bude prováděna v několika etapách. Současná dlažba je ve velmi špatném stavu.

Město Rakovník se zaměřilo na budovu č. p. 233, Samson, kde se nezbytně jedná o výměnu oken. Budou vyrobena klasickou truhlářskou technologií a vnější křídla budou opatřena izolačním dvojsklem, které však nelze hradit z dotačního programu. V názvu akce je uvedena i oprava fasády, ale vzhledem k výši poskytnutých prostředků nebude prováděna a bude o opravu fasády požádáno znovu, na rok 2022.

Peníze dostane i Rabasova galerie na tradiční akci Mezinárodní festival komorní hudby a výtvarného umění Heroldův Rakovník 2021. Požadovaná částka byla 190 tisíc korun, v rozpočtu města, schváleném zastupitelstvem města je však na tuto akci vyčleněna částka ve výši 120 tisíc korun. V rámci festivalu Heroldův Rakovník bude uspořádáno sedm koncertů a výstava Středočeského sdružení výtvarníků 2021.

Rakovník čekají změny. Město plánuje několik oprav škol

Mateřská škola V Hradbách může počítat s výměnou třiceti oken a jedněch balkonových dveří, která budou vyrobena v přesné replice stávajících. Současně s výměnou oken dojde i k výměně vnitřních parapetů. Odhadovaná cena je téměř dva miliony korun. Akce je plánována na období od 28. 06. do 25. 08. letošního roku.

Výměna oken, které jsou už v havarijním stavu, čeká i školní dílny rakovnické 1. Základní školy. I zdejší nová okna i balkonové dveře budou vyrobeny v přesné replice stávajících a současně s výměnou oken dojde i zde k výměně vnějších i vnitřních parapetů. Předpokládaná cena je přes sedm set tisíc korun a termín této akce je plánován také na prázdninové měsíce, tedy v době od 28. 6. 2021 do 23. 8. 2021.

Město Rakovník investuje i do domu s pečovatelskou službou v ul. Vysoká 91, jehož je vlastníkem. Objekt má k dispozici kabinový vnitřní výtah pouze do 2. Podlaží a tak poslední patro v 3. Patro je přístupné pro imobilní nájemníky pouze za pomoci invalidní plošiny umístěné na zábradlí schodiště. Vzhledem k tomu, že stávající výtah není možné prodloužit o patro výš, je třeba nový výtah umístit vně budovy. Přístavba výtahu je další plánovanou investicí za cenu lehce přesahující dva miliony korun.

Téměř tři sta padesát tisíc korun investuje město do opravy dřevěného přístřešku v zahradě 1. MŠ Rakovník v Hradbách, který se zřítil vlivem zatékání srážkových vod. Součástí opravy je odvod srážkových vod z rubu opěrné zdi, odebrání terénu, osazení žlabovek a zřízení drenáže. Termín této akce je plánován do konce dubna letošního roku.

Včera, 14:48
Rakovničtí kriminalisté objasnili případ přisvojené historické hasičské koňské stříkačky tovární značky R. A. Smekal Praha-Smíchov,...
20.4.2021
V podkroví rakovnické 1. základní školy mají vzniknout nové odborné učebny, náklady podle odhadů přesáhnou...
8.4.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
8.4.2021
Vyhlídka Paraplíčko stojí v srdci Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nad soutokem Rakovnického potoka a řeky...
25.3.2021
Rakovník letos chystá řadu oprav škol, většinu v létě, mezi největšími investicemi bude například rozsáhlá...
3.3.2021
V trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé začal záchranný archeologický výzkum. V prvních dvou...
27.2.2021
V západní, zděné části budou nové provozní prostory, pohodlné schody, výtah, šatna a pokladna, v...
25.2.2021
Nejste-li vrcholovým sportovcem s pálkou a míčkem, tak si oficiálně už dlouhý čas nezahrajete o...
5.2.2021
Občanům tento konferenční systém nabízí rychlý způsob komunikace. Přes systém POL POINT mohou učinit jakékoliv...
5.2.2021
V letošním roce nabízí vedení města svým občanům novou možnost, jak osobně ovlivnit jeho rozvoj....
4.2.2021
K dopravní nehodě došlo na křižovatce silnice II. třídy a místní komunikace ulice Huřviny. Dosud...
Reklama