Rakovník má v letošním roce ambiciózní plány. Směřují ke sportu, opravy i volnočasových aktivit

V letošním roce bude město hospodařit se schodkovým rozpočtem. Příjmy by měly činit zhruba 330 milionů, výdaje 445 milionů korun. Schodek pokryjí úspory města z minulých let, například ze zůstatku fondu rozvoje bydlení a rovněž čerpáním úvěru na výstavbu víceúčelového studijního a společenského centra.

Město například počítá s novým vybavením chatek na Tyršově koupališti.

V loňském roce už proběhla jeho celková rekonstrukce areálu, vybudováno bylo nové zázemí pro návštěvníky. Kromě restaurace nabídne kryté posezení, letní místnost, převlékací kabiny, dřevěná mola, osvětlení přístupové cesty a schodiště ve svahu. Rekonstrukce se však nedotkla chatek, které se postupně opravují. Opravu převážně zajišťuje sám provozovatel Tyršova koupaliště pan Roman Jašek, město pouze dodává potřebný materiál na tyto opravy, jako jsou například barvy, prkna, spojovací materiál.

„Ubytovací chatky mají dosud stále původní vybavení, které už pomalu dosluhuje, proto odbor správy majetku navrhl jejich výměnu a doplnění o vybavení, které zvýší komfort ubytovacích chatek. Jedná se především o výměnu zastaralých z části nefunkčních přímotopů, dodání skříní a chladniček do ubytovacích chatek. Obnova vybavení chatek bude v ceně přibližně dvou set tisíc korun,“ dodává Kateřina Hradilová, tisková mluvčí městského úřadu Rakovník.

 Zimní stadion v Rakovníku čeká výměna čerpadel ve strojovně chlazení. Jakmile v srpnu loňského roku začala výrobu ledu, došlo po dvou měsících provozu ledování k úniku chladiva z jednoho ze dvou čerpadel, které zajišťují přenos chladiva ze strojovny chlazení do prostor pod ledovou plochu.

Odbor správy majetku města měl tehdy v úmyslu čerpadla přetěsnit, ovšem po jeho rozebrání montéři zjistili větší závadu, než se původně předpokládalo. Opotřebované je oběžné kolo, zadní víko a hřídele, přičemž samotná oprava by dosáhla ceny nového čerpadla.

„Vzhledem k tomu, že ve strojovně chlazení jsou čerpadla dvě, přibližně stejného stáří více než deset let, je předpoklad, že druhé čerpadlo bude ve stejném stavu jako čerpadlo rozebrané, tak rada města rozhodla o výměně obou čerpadel za cenu 246 634,- Kč vč. DPH,“ vysvětluje tisková mluvčí.

Strážmistr Zahálka. Jeho představitel nebyl ani zdaleka muž jediné role

 Finance města budou letos směřovat i k provozu Kulturního centra Rakovník. Vzhledem k tomu, že s ohledem na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a v souvislosti s pandemií Covid-19, která zastavila provoz kulturních zařízení v České republice, není Kulturní centrum Rakovník schopno pokrýt běžné provozní náklady ze schváleného rozpočtu na rok 2020. Zastupitelstvo města proto rozhodlo o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku pět set tisíc korun, která bude vynaložena na zajištění chodu budov a plnění závazků vůči dodavatelům.

 K investičním projektům letošního roku patří i realizace projektů zahájených v loňském roce s tím, že budou dofinancovány v roce letošním. Jde například o víceúčelové studijní a společenské centrum, rekonstrukci části ulice Průběžná i ulic Malinovského, Rejčkova, Rubínova a Burianova. V plánu je také dokončení úprav prostoru u letního kina a oprava vstupu, dále fasády 1. ZŠ – Omáčkovna a o výměnu oken v Sokolovně.

5.2.2021
Občanům tento konferenční systém nabízí rychlý způsob komunikace. Přes systém POL POINT mohou učinit jakékoliv...
5.2.2021
V letošním roce nabízí vedení města svým občanům novou možnost, jak osobně ovlivnit jeho rozvoj....
4.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
4.2.2021
K dopravní nehodě došlo na křižovatce silnice II. třídy a místní komunikace ulice Huřviny. Dosud...
4.2.2021
Řízení o poskytování finančních příspěvků v sociální oblasti a ve zdravotnictví vyhlašuje město každoročně s...
22.1.2021
Jsme asi pouhých deset kilometrů od Rakovníka, na území Rakovnické pahorkatiny, do jejího územního plánu...
20.1.2021
Je dokonce jednou z nejstarších osad v Čechách. Počátky její existence sahají nejméně do 11....
20.1.2021
Za normálních okolností by z místního Klubu plaveckých sportů v rakovnickém bazénu pod dohledem trenérů...
14.12.2020
Turisté a milovníci přírody toto místo vyhledávají hlavně kvůli vyhlídce na vrcholu Louštína, odkud mohou...
6.12.2020
Jde o destinační management Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, Klub českých turistů a Geopark Barrandien.
5.12.2020
Na výlet tentokrát zamíříme do města Jesenice na pomezí středních a západních Čech. Podíváme se...
Reklama