Rakovník vyhlásil dotační programy pro letošní rok. Týkají se sociálních služeb, sportu, kultury i životního prostředí

Řízení o poskytování finančních příspěvků v sociální oblasti a ve zdravotnictví vyhlašuje město každoročně s cílem vytvářet podmínek pro rozvoj sociální péče a zdravotnictví.

Jde především o uspokojování potřeb sociálního bezpečí, zamezení sociální exkluze, nápomoc zdravotně znevýhodněným občanům, seniorům, rodinám s dětmi a rozvoje a ochraně zdraví.

V letošním roce byla do zmíněného programu vyčleněna částka 150 tisíc korun.

Dotační program po sport vyhlašuje Rakovník jako podporu aktivní účasti města na zlepšení sportovního vyžití občanů.

V letošním roce byla do tohoto programu vyčleněna částka čtyři miliony korun, z toho částka ve výši 1 300 000 korun bude rozdělena na sportující děti a mládež narozené po 1. 1. 2002, registrované v příslušných sportovních oddílech. Výše dotace bude stanovena na základě počtu došlých žádostí, a to ve stejné výši na každého mládežnického sportovce splňujícího výše kritéria, avšak v maximální výši 1 000,- Kč na jednotlivce.

Koronovavirus mění plány investic. Rakovník kvůli úspoře některé odloží

Peníze na svůj rozvoj dostane v Rakovníku i kultura. Na její podporu je v dotačním programu města vyčleněna částka milion korun.

Dotační program k podpoře životního prostředí má k dispozici sto padesát tisíc korun. Stejná částka je vyčleněna na projekty z prevence sociálně patologických jevů.

O dotaci na svoji činnost mohou požádat prostřednictvím projektu i zájmové spolky, na které město vyčlenilo 340 tisíc korun.

U všech dotačních programů se maximální celková výše dotace pro jednoho žadatele nestanovuje, protože její výše bude individuálně stanovena po zohlednění potřebnosti jednotlivých projektů pro město a jeho obyvatele. Město upřednostňuje projekty lokálního charakteru, které se realizují na území města a které výrazně přispějí ke zlepšení života občanů města, a žádající subjekt působí trvale ve městě.

Dotace se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených písemných materiálů popisujících projekt a není na ni právní nárok. Povinná minimální finanční spoluúčast žadatele na celkových nákladech projektu činí dvacet procent.

Včera, 18:53
V trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé začal záchranný archeologický výzkum. V prvních dvou...
27.2.2021
V západní, zděné části budou nové provozní prostory, pohodlné schody, výtah, šatna a pokladna, v...
25.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
25.2.2021
Nejste-li vrcholovým sportovcem s pálkou a míčkem, tak si oficiálně už dlouhý čas nezahrajete o...
5.2.2021
Občanům tento konferenční systém nabízí rychlý způsob komunikace. Přes systém POL POINT mohou učinit jakékoliv...
5.2.2021
V letošním roce nabízí vedení města svým občanům novou možnost, jak osobně ovlivnit jeho rozvoj....
4.2.2021
K dopravní nehodě došlo na křižovatce silnice II. třídy a místní komunikace ulice Huřviny. Dosud...
22.1.2021
Jsme asi pouhých deset kilometrů od Rakovníka, na území Rakovnické pahorkatiny, do jejího územního plánu...
21.1.2021
V letošním roce bude město hospodařit se schodkovým rozpočtem. Příjmy by měly činit zhruba 330...
20.1.2021
Je dokonce jednou z nejstarších osad v Čechách. Počátky její existence sahají nejméně do 11....
20.1.2021
Za normálních okolností by z místního Klubu plaveckých sportů v rakovnickém bazénu pod dohledem trenérů...
Reklama