Rakovník vyhlásil dotační programy pro letošní rok. Týkají se sociálních služeb, sportu, kultury i životního prostředí

Řízení o poskytování finančních příspěvků v sociální oblasti a ve zdravotnictví vyhlašuje město každoročně s cílem vytvářet podmínek pro rozvoj sociální péče a zdravotnictví.

Jde především o uspokojování potřeb sociálního bezpečí, zamezení sociální exkluze, nápomoc zdravotně znevýhodněným občanům, seniorům, rodinám s dětmi a rozvoje a ochraně zdraví.

V letošním roce byla do zmíněného programu vyčleněna částka 150 tisíc korun.

Dotační program po sport vyhlašuje Rakovník jako podporu aktivní účasti města na zlepšení sportovního vyžití občanů.

V letošním roce byla do tohoto programu vyčleněna částka čtyři miliony korun, z toho částka ve výši 1 300 000 korun bude rozdělena na sportující děti a mládež narozené po 1. 1. 2002, registrované v příslušných sportovních oddílech. Výše dotace bude stanovena na základě počtu došlých žádostí, a to ve stejné výši na každého mládežnického sportovce splňujícího výše kritéria, avšak v maximální výši 1 000,- Kč na jednotlivce.

Koronovavirus mění plány investic. Rakovník kvůli úspoře některé odloží

Peníze na svůj rozvoj dostane v Rakovníku i kultura. Na její podporu je v dotačním programu města vyčleněna částka milion korun.

Dotační program k podpoře životního prostředí má k dispozici sto padesát tisíc korun. Stejná částka je vyčleněna na projekty z prevence sociálně patologických jevů.

O dotaci na svoji činnost mohou požádat prostřednictvím projektu i zájmové spolky, na které město vyčlenilo 340 tisíc korun.

U všech dotačních programů se maximální celková výše dotace pro jednoho žadatele nestanovuje, protože její výše bude individuálně stanovena po zohlednění potřebnosti jednotlivých projektů pro město a jeho obyvatele. Město upřednostňuje projekty lokálního charakteru, které se realizují na území města a které výrazně přispějí ke zlepšení života občanů města, a žádající subjekt působí trvale ve městě.

Dotace se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených písemných materiálů popisujících projekt a není na ni právní nárok. Povinná minimální finanční spoluúčast žadatele na celkových nákladech projektu činí dvacet procent.

10.5.2021
Rakovničtí kriminalisté objasnili případ přisvojené historické hasičské koňské stříkačky tovární značky R. A. Smekal Praha-Smíchov,...
20.4.2021
V podkroví rakovnické 1. základní školy mají vzniknout nové odborné učebny, náklady podle odhadů přesáhnou...
8.4.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
8.4.2021
Vyhlídka Paraplíčko stojí v srdci Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nad soutokem Rakovnického potoka a řeky...
30.3.2021
V programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla městu Rakovník rozhodnutím ministerstva...
25.3.2021
Rakovník letos chystá řadu oprav škol, většinu v létě, mezi největšími investicemi bude například rozsáhlá...
3.3.2021
V trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé začal záchranný archeologický výzkum. V prvních dvou...
27.2.2021
V západní, zděné části budou nové provozní prostory, pohodlné schody, výtah, šatna a pokladna, v...
25.2.2021
Nejste-li vrcholovým sportovcem s pálkou a míčkem, tak si oficiálně už dlouhý čas nezahrajete o...
5.2.2021
Občanům tento konferenční systém nabízí rychlý způsob komunikace. Přes systém POL POINT mohou učinit jakékoliv...
5.2.2021
V letošním roce nabízí vedení města svým občanům novou možnost, jak osobně ovlivnit jeho rozvoj....
Reklama