Rathův pohrobek zvaný Mladá je minulostí, navíc s plusovými body ve výši 39 milionů

Středočeský kraj může po více než dekádě znovu nakládat se svým majetkem a navíc vydělal miliony.

Smlouvu o dlouhodobém pronájmu bývalého vojenského prostoru Mladá podepsal Středočeský kraj se společností Mladá RP 14. prosince v roce 2010.

„Dosáhli jsme s touto společností dohody, která nám umožní definitivně ukončit dobrodružství zahájené Davidem Rathem, jež bránilo řešit koncepčně a strategicky rozvoj území bývalého vojenského prostoru v Mladé a nakládat se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře,“ oznámil náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik. Návrh smlouvy ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo Středočeského kraje.

Podle náměstka Michalika kraji reálně hrozí v důsledku žaloby uhradit společnosti Mladá RP s.r.o. 150 milionů Kč z titulu vypořádání bezdůvodného obohacení. Současnému vedení kraje se podařilo dosáhnout finanční dohody v celkovém plnění ve výši 111 milionů Kč. „Kraj tak po více než deseti letech má šanci znovu volně nakládat se svým majetkem, přičemž rozdíl vyrovnání činí téměř 39 milionů korun ve prospěch kraje,“ komentuje Věslav Michalik.

hejtmanka

Prokletý „Rathův kraj“. Kryje středočeské hejtmanství korupci?

„Navrhovaná smlouva je postavena tak, aby bylo zajištěno, že území bude dočištěné a budou zde zlikvidovány deponie s uloženou sutí. Ve smlouvě uvedené zádržné ve výši 20 milionů korun navíc dává kraji jistotu, že v případě nedodržení podmínek vyklizení nebudou tyto peníze Mladá RP vyplaceny. Budou použity k financování dokončovacích prací, to znamená, že vyčištění území může být případně dokončeno jiným dodavatelem,“ zdůraznil radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák.

„Konečně budeme moci spolu s okolními obcemi začít rozvíjet největší území, které Středočeský kraj vlastní. Odblokují se stavební uzávěry a ukončí se soudní spory, které brání ve strategickém rozvoji území,“ doplnil Michalik

Ve stopách Davida Ratha: Středočeský kraj obnovil ochranu úřadu v podobě turniketů

Peníze budou použity k financování dokončovacích prací, to znamená, že by likvidace deponií a sutě v území za tuto částku byly dokončeny jiným dodavatelem,“ zdůraznil radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák.

Připomeňme, že smlouvu o dlouhodobém pronájmu bývalého vojenského prostoru Mladá podepsal Středočeský kraj se společností Mladá RP 14. 12. 2010. Ke dni 4. 8. 2016 kraj však od nájemní smlouvy odstoupil, což byl krok, který vygradoval v sérii vzájemných žalob a předběžných opatření soudu, která na dlouhou dobu zamezila kraji nakládat se svým majetkem.

V prosinci 2018 byla uzavřena dohoda o narovnání a v červnu 2019 smlouva o smlouvě budoucí, která určila postup pro stanovení bezdůvodného obohacení ze strany Středočeského kraje. Smlouva budoucí, reflektující znalecký posudek určující výši bezdůvodného obohacení, měla pak být uzavřena nejpozději do 30. 6. 2020, což se nestalo a společnost Mladá RP podala žalobu o nahrazení projevu vůle. Soudní jednání bylo nařízeno na 1. 2. 2021. Následkem prohry soudní pře by kraj musel hradit 150 milionů korun včetně DPH. Dohoda však předpokládá, jak už řečeno, plnění ve výši 111 milionů korun včetně DPH.

 

Dnes, 17:51
Případ, kdy ani rozchod partnerů neřeší násilné chování jednoho z nich a domácí násilí pokračuje...
1.3.2021
Nezbytností jsou bezbariérové přístupy k nástupištím i důstojné prostory pro cestující, které budou reflektovat realitu...
25.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
25.2.2021
Divizní fotbalisté v České republice, a tak i ti z áčka nymburského SK Polaban anebo...
25.2.2021
Tvrdí se, že Nárožníčci žili, či snad ještě žijí, v Nymburku pod nárožními kameny, které...
5.2.2021
Nymburské Kino Sokol má už za sebou první etapu rekonstrukce, která se zaměřila na dlouho...
1.2.2021
O životě Slovanů na našem území až do konce 19. století se můžete dozvědět více...
28.1.2021
Nymburk schválil program podpory kastrace koček. Díky programu by se měl snížit počet toulavých koček...
23.1.2021
Vyklizenou budovu muzea předali pracovníci Polabského muzea stavební firmě právě před rokem.
22.1.2021
Děti z mateřské školy Větrník, při Základní škole Letců R.A.F., se už dočkaly. Mohou se...
21.1.2021
Hráči mají na svém kontě nejen řadu ligových titulů, ale i série výher v Českém...
Reklama