Říčany obnovují lesy po kůrovcové kalamitě, vsadili na duby

Obnovu lesa leží na bedrech správců městských říčanských lesů. I přes koronavirovou krizi během února a března zasadili dělníci na padesát tisíc stromů. Na většině z celkem 14 hektarů holin, které vznikly loňskou nucenou těžbou, už tak znovu rostou stromky. Smrkovou monokulturu nahradily většinou duby, jedle, buky, javory a habry. Dalšímu kácení se však říčanský les nevyhne, rozsah kůrovcové kalamity závisí na počasí.

Teplé zimy a sucho jsou hlavní příčinou přemnožení kůrovce, který napadá zejména smrkové monokultury. Za poslední roky jsou důsledky pro lesy celé republiky fatální. Lesníci brání lesy před šířením kůrovce v hospodářských lesích rychlou těžbou napadených stromů. Okrajově pomáhají lapače a lapáky. Pro budoucnost je důležitá včasná obnova lesů a také pestřejší druhová skladba.

„Potřebujeme pestré lesy – druhově i věkově. Jsou stabilnější, nemoci a škůdci se v nich šíří pomaleji. Na druhou stranu se změní podoba lesů tak, jak ji známe a jak ji máme, třeba jako houbaři, rádi. Na místě smrčin teď budou především doubravy,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen.

V Říčanech vloni v důsledku těžby vzniklo na 14 hektarů holin. S těžbou pomáhala i speciální technika. Napadené dřeviny bylo nutné co nejrychleji pokácet a stejné je to i s obnovou lesa.

Během dvou jarních měsíců tohoto roku dokázali správci městských lesů zajistit vysazení padesáti tisíc stromů na zhruba 11 hektarech.  Kolem 30 tisíc sazenic připadlo právě na duby.

Dále dělníci vysadili jedle, v menším počtu i javory, habry a buky. Zhruba na dvou hektarech se o nové stromy postaral les sám a přirozené zmlazení tu tvoří smrk, dub, buk, javor, dub, jedle a douglaska.

Dominanta veřejného prostranství. Ve Veliké Vsi zachraňují stoletou lípu

Druhová pestrost je nutná. Jak zkušenost ukázala, původní smrková monokultura s mělkými kořeny, která byla vysazena více než před půl stoletím, z důvodu sucha ve velkém podléhá nejagresivnějšímu druhu lýkožrouta. Následně po jejím vykácení vznikají velké holiny náchylné k větrné i vodní erozi.

Pracovníci využili při sázení dubů motorových vrtáků, kdy se sázelo do hloubky kolem 40 cm. V těchto hloubkách mají kořeny dubů zajištěno větší množství vody a tím i větší šanci, že v těchto suchých letech přežijí.

Správcům lesa se také podařilo zajistit velice kvalitní odrostky (výška 120 – 180 cm). Jak uvádí Jiří Dvořák, správce lesů z odboru životního prostředí: „Jsem rád, že se nám podařilo zajistit náhradní výsadbu již tento rok, i když sehnat sadební materiál je velice složité.“

Největším přáním nyní je, aby nebylo sucho a sazenice měly dostatek životadárné vody.

Bohužel, i v letošním roce bude pokračovat nucená těžba napadených stromů v našich lesích. Její rozsah záleží na počasí. Správce lesa předpokládá, že si kůrovec vynutí těžbu na dalších čtyřech hektarech městského lesa. Připomeňme, že okolní lesy patří i dalším vlastníkům, většina Lesům ČR a pražskému magistrátu.

Skladba a obnova lesa je dána zákony a  zájmem vlastníka, který spolupracuje při zpracování lesního hospodářského plánu, který má město zpracováno na období 2012 – 2021.

„Osobně bych byl rád, aby se v říčanském lese také objevily i méně tradiční či vzácné druhy hospodaření. Třeba takové pařeziny, kdy se pravidelně kácí stromy na topení a z pařezů následně vyrůstají nové kmeny. Je to velmi vzácný biotop třeba pro motýly,“ vysvětluje starosta Kořen.

Zeleň jako součást zdravého bydlení: zlepšuje vnitřní prostředí, prospívá zdraví a sbližuje se sousedy

3.8.2021
Pražský krizový štáb vyhlásil zákaz odběrů povrchové vody v důsledku nedávného požáru v Uhříněvsi. Zákaz...
2.8.2021
Transfuzní oddělení Zbraslav (Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2) hledá dobrovolné dárce krve, mimo jiné kvůli...
2.8.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
2.8.2021
Celý týden zaměstnávala pražské hasiče likvidace následků požáru skladu drogistického zboží v pražské Uhříněvsi minulou neděli....
2.8.2021
Od neděle 1. srpna jezdí řidiči po D1 v úseku Mirošovice – Hvězdonice bez omezení...
30.7.2021
Česká televize uvedla před nedávnem rozhovor svého zpravodaje v Londýně Bohumila Vostala se sochařkou Charlotte...
28.7.2021
Rozhledna Šiška a stejnojmenná kavárna ozvláštňují pražský park Ladronka od loňského podzimu. Jedenáct metrů vysoká...
27.7.2021
Společnost A 11 s.r.o., IČ: 271 20 805, jakožto vydavatel periodika „Náš region Příbramsko“, se...
27.7.2021
Hra Petera Müllera Smutná neděle, zachycující pozoruhodný osud geniálního klavíristy Rezsö Seresse, kterému všichni říkali...
Železniční zastávka Všenory
20.7.2021
Život je zpět. Tak byla uvedena pozvánka do provizorní kavárničky na železniční zastávce Všenory, která...
První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
Reklama