Říčany omezí používání nebezpečných postřiků ve svém katastru, za porušení bude pokuta

Říčany chtějí důsledněji chránit zdraví dětí obyvatel města, radnice proto přistoupila k rozšíření území, kde nebude možné používat nebezpečné chemické postřiky. Za porušení bude hrozit pokuta až 40 tisíc, pro firmy až čtyři miliony korun.

„Nařízení města zpřesní plochy, kde je kupříkladu větší pohyb obyvatel a hospodáři tam nesmí aplikovat jedy. Pěstitelé by tak měli dát přednost aplikaci nechemických a přírodních alternativ šetrnějším k lidem, zvířatům a životnímu prostředí,“ uvedla mluvčí města Kateřina Lauerová.

Používání chemických postřiků s sebou nese kromě přínosů také řadu negativních důsledků. Poškodit zdraví mohou přímo při aplikaci nebo prostřednictvím zbytků v prostředí. Člověku mohou způsobit akutní či chronické zdravotní obtíže.

„Postřiky mají také nežádoucí vliv jak na necílové rostliny, tak na volně žijící živočichy, na kvalitu povrchových a podzemních vod i na biologickou rozmanitost. Veškeré negativní dopady působení přípravků nejsou doposud známy,“ dodává Lauerová.

Biotechnologické centrum ve Vestci u Prahy získalo povolení na velkokapacitní testování koronaviru

„Na postřicích je moderní zemědělství závislé. Mnohé plodiny jako řepka se musejí stříkat i více než desetkrát ročně. Zemědělská výroba je zásadně důležitá, nicméně nemůže jít proti dalším veřejným zájmům, jako je lidské zdraví nebo zdravé životní prostředí,“ říká starosta Vladimír Kořen a dodává, „v České republice platí rostlinolékařský zákon a dlouho jsme přemýšleli, jak může obec do regulace postřiků vstoupit. Nařízení připravovali špičkoví právníci a myslím, že jsme našli cestu. Jsme v tom první a snad se staneme inspirací pro další města a obce.“

„Porušením zákazu se jednotlivec vystavuje pokutě až 40 tisíc korun a právnická osoba dokonce čtyřmilionové pokutě,“ dodává mluvčí.

Nařízení tak zpřesňuje plochy využívané širokou veřejností, počítá se zastavěnými či zastavitelnými pozemky i pozemky, kde se dává prostor zeleni. Dotčené území se opírá také o územní plán, který určuje dané plochy a plochy, které s pozemky bezprostředně sousedí. Jasně definovanou plochou bez nebezpečných postřiků tak například bude rozsáhlá lokalita nad Marvánkem, která slouží široké veřejnosti ke sportu i odpočinku.

Dále pás podél nově vysazených remízů a izolační zeleně u hřbitova, plocha orné půdy nedaleko nové školky a hřiště v Kuří či v blízkosti domova seniorů ve Voděrádkách. Celkově jde o stovky hektarů půdy.

„Postřiky samozřejmě nezmizí úplně, ale vysoké sankce snad přesvědčí zemědělce, aby v těchto územích přemýšleli zodpovědněji nad svým hospodařením,“ doplňuje starosta.

Obří obchodní zóna u Čestlic má problém, ochrana polí měla dostat přednost, rozhodl Nejvyšší správní soud

„Věřím, že nařízení nevyvolá zbytečné soudní tahanice, ale pomůže zdraví obyvatel, přírodě a třeba hmyzu, který z krajiny dramaticky ubývá. Včetně včel. Samozřejmě jsem otevřený k dalším jednáním se zemědělci,“ říká Kořen.

Přípravky, jejichž použití je zakázáno ve vymezeném území a v jeho dvacetimetrovém okolí aplikovat, obsahují látky karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách, toxické pro reprodukci a senzibilizující dýchací cesty, jsou přesně definovány zákonem. Jejich seznam město aktualizuje.

Odůvodnění, které vypracoval advokát Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti, uvádí, že v České republice chybí pravidelný a na rizika dopadů přípravků zaměřený monitoring, který by umožnil tato rizika účinně řešit, což potvrzuje i Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro roky 2018–2022.

Dnes, 09:05
Prodejna nakladatelství Naše vojsko zmizí z prostor Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy na...
Dnes, 07:48
V Praze v loňském roce poklesl počet cyklistů. Sčítače zaznamenaly v celém městě zhruba 3,22...
Včera, 14:38
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 14:38
Konkrétně hudební klub v Malostranské besedě kvůli zmenšení kapacity zvedl vstupné na 400 korun. Koncerty...
Včera, 12:36
Kralupy nad Vltavou na Mělnicku chystají úpravu ploch u železničního nádraží, kde by měl být...
Včera, 11:12
V květnu město zahájilo stavební práce na rekonstrukci chodníků a komunikace v lokalitě Pod Hájem....
Včera, 07:52
V centru Kutné Hory bude 12. června při akci Noc kostelů otevřený pouze chrám svaté...
25.5.2020
Kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) dnes po více než dvouměsíční odstávce obnovila výrobu,...
25.5.2020
Zoopark Zájezd na Kladensku zpřístupnil pro návštěvníky novou expozici jihoamerických pěvců. Najdou ji v pavilonu...
25.5.2020
Od poloviny minulého týdne je na základě usnesení pražské rady možné podat elektronickou „Žádost na...
25.5.2020
V rámci čtvrté vlny uvolňování podnikatelských a dalších činností, která byla vyhlášena na 25. květen...
Reklama