Říčany převedou byty nájemníkům po 100 koruně, rozhodlo 11 zastupitelů

Město Říčany se proti rozsudku soudu neodvolá a zahájí převod 31 bytů na Komenského náměstí 1910. Spor tak nebude pokračovat a město byty na nájemníky převede za 100 korun. Radnice se podle doporučení právníků chtěla původně proti rozsudku odvolat. To ale zvrátily hlasy 11 zastupitelů v čele se STAN.

Byty na Komenského náměstí v Říčanech stavělo město v letech 1998-2000. Na stavbu poskytlo pozemek, financována byla z části městem, státní dotací a z části nájemníky. Po 20 letech bydlení v nájmu pak měl k 1. lednu 2020 nájemníkům vzniknout nárok odkoupit byty do osobního vlastnictví za 100 korun za byt.

V kauze šlo o zpochybnění platnosti smluv a nároku nájemníků na převod bytů. Existuje totiž právní názor, že městu by tak mohla vzniknout škoda. Rozsudek okresního soudu pro Prahu východ dal ale nájemníkům za pravdu. Smlouvy budoucí podepsané v roce 2002 o převodu bytů na nájemníky, jsou platné.

„Bylo to natolik důležité rozhodnutí, že jsem se obrátil na zastupitele, aby celou věc posoudili. Vždyť jde o majetek přesahující 80 milionů korun a při takovém rozhodování se musí každý krok velmi vážit. Právní nejistota může ohrozit v budoucnu jak zastupitele, tak budoucí majitele bytů. Právě proto je soudní verdikt zásadní. Jednal jsem čestně,“ uvedl starosta Vladimír Kořen (Klidné město).

Starosta Kořen a dalších sedm zastupitelů za Klidné město na zastupitelstvu hlasovalo proti tomu, aby se město ve sporu dále neodvolávalo, další dva se hlasování zdrželi.

„V pozici starosty jsem se držel názoru právního zástupce města. Hlasoval jsem proti usnesení, které mělo zastavit proces odvolání. Neúčastnil jsem se ani žádných jednání mezi politickými subjekty. Drtivá většina zastupitelů Klidného města hlasovala podobně. Respektuji ale demokratické rozhodnutí, které vycházelo z celého politického spektra všech stran v zastupitelstvu,“ vysvětluje starosta Kořen.

Pro neodvolání se ve sporu zvedli ruku všichni zastupitelé STAN, ODS, dva za Klidné město a jeden zastupitel Unie pro sport a zdraví Říčany.

Práva nájemníků se už dříve zastal Říčanský zastupitel Adam Polánský (STAN). Ten také sestavil argumentaci, proč by se město nemělo ve sporu odvolávat.

„V daném případě jsou zde v kolizi dvě základní ústavně garantovaná práva: vlastnické právo města na straně jedné a ochrana legitimního očekávání nájemníků na straně druhé. Studiem kauzy a shromažďováním podkladů jsem strávil desítky hodin, a po zralé úvaze jsem si provedl vlastní test proporcionality obou kolidujících práv – z něj, s přihlédnutím k nuancím kauzy a konstantní judikatuře Ústavního soud, jsem dovodil, že v daném případě je legitimní upřednostnit právo na ochranu legitimního očekávání nájemníků před ochranou vlastnického práva města,“ uvedl Adam Polánský.

„Nelze odhlédnout od faktu, že v případě podání odvolání by byly nájemníci nuceni iniciovat řádově desítky soudních sporů, čímž mohou vzniknout městu do budoucna mnohamilionové škody, současně vzniknou statisícové až milionové náklady na straně nájemníků za soudní poplatky a náklady právního zastoupení,“ argumentoval Polánský.

„Neztotožňuji se ani se závěrem, že by z péče řádného hospodáře nutně vyplývala povinnost využít opravného prostředku,“ dodal Polánský s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR.

Zejména péčí řádného hospodáře argumentovala právní zástupkyně města Jana Zwyrtek Hamplová, která doporučovala Městu Říčany podat odvolání proti rozsudku, včetně zaprotokolování hlasování zastupitelů, aby bylo jisté, kdo a jak hlasoval.

„Podpis případných následných smluv by pak měla podepsat osoba, která je přesvědčena, že prodej bytů za 100,- Kč je prodej zákonný a ve prospěch města; touto osobou nemusí být starosta města, ale ta osoba, kterou zastupitelstvo k podpisu zmocní,“ napsala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která má podle smlouvy zastupovat Říčany i v dalších obdobných sporech.

 

Bytů s podobným problémem je více

Byty na adrese Komenského náměstí č. p. 1910 v Říčanech nejsou jediné, které jsou zatíženy nedořešenými chybami z minulosti.

„Zastupitelstvo již letos v létě odhlasovalo podání žaloby na platnost smluv v dalších bytových domech postavených na přelomu tisíciletí na Komenského náměstí,“ uvedla mluvčí města Kateřina Lauerová.

Při stavbě domů s číslem popisným 1999 a 2000 poskytlo město pozemek a získalo státní dotaci.

„Byl však použit jiný finanční model, než u domu 1910. Nájemci si zde neodbydlovali nájem, ale vzniklo bytové družstvo,“ dodala Lauerová.

Také tyto byty by dle smluv z roku 2002 mělo město převést letos na podzim na nájemníky, v tomto případě členy družstva, za sto korun.

„Lze plně chápat obavy zastupitelů z vlastní trestněprávní odpovědnosti, na druhou stranu by bylo alibistické čekat pouze na rozhodnutí soudu o neplatnosti původně uzavřených smluv s dosavadními nájemníky. Je nutné již nyní detailně rozpracovat varianty řešení, ukážou-li se smlouvy neplatnými,“ napsal už dříve Polánský.

Polánksý je přesvědčen, že v takovém případě není možné odchýlit se od ceny obvyklé pouze co do rozsahu případných úroků z vkladu nájemníků, ale je rovněž třeba vzít do úvahy otázku dobrých mravů, když neplatnost smluv způsobilo svým pochybením město.

 

Historie kauzy

Bytový dům s komerčním prostorem byl vystavěn díky finanční účasti současných nájemců. Bytové jednotky v čp. 1910 jsou v majetku města, stejně jako pozemek, na kterém budova stojí. Na jejich výstavbu město získalo v roce 1997 účelovou dotaci od ministerstva pro místní rozvoj (program státní podpory nové bytové výstavby). Tehdy město nemělo dostatek vlastních financí na výstavbu a s budoucími nájemci uzavřelo smlouvy o půjčce financí. Sjednané částky si pak dle smlouvy měli nájemci takzvaně „odbydlovat“ snížením nájmu. Po splacení pohledávky platili nájemné a 20 let očekávali, že jim byty budou převedeny podle smlouvy o smlouvě budoucí kupní. V roce 2002 tehdejší zastupitelstvo v čele se starostou Františkem Vrbou schválilo znění smluv budoucích o převodu bytů. Řádné smlouvy měly být uzavřeny k 1. 1. 2020.

 

Zastupitelé hlasovali o návrhu nepodávat odvolání proti rozsudku okresního soudu Praha východ

Pro

 • Petr Auředník (Klidné město)
 • Karla Egidová (ODS)
 • David Frydrych (Unie pro sport a zdraví Říčany)
 • Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. (STAN)
 • Jitka Jančíková (STAN)
 • Jiří Kozák (ODS)
 • Tomáš Krebs (STAN)
 • David Michalička (Klidné město)
 • Michal Mrázek (STAN)
 • Adam Polánský (STAN)
 • Miloslav Šmolík (ODS)

Zdrželi se

 • Martin Gebauer (Klidné město)
 • Jan Kužník (Klidné město)

Proti

 • Vladimír Kořen (Klidné město)
 • Hana Špačková (Klidné město)
 • Michal Anelt (Klidné město)
 • Jan Antoš, Ph.D.  (Klidné město)
 • Jana Doleželová (Klidné město)
 • Pavel Matoška (Klidné město)
 • Tomáš Skřivánek (Klidné město)
 • Jarmila Voráčková (Klidné město)

 

13.1.2021
Říčanské muzeum muselo výrazně omezit výukové programy pro děti a kvůli propadu příjmů se nevyhnulo...
12.1.2021
Některé rekreační chaty a chalupy se v zimním období stanou terčem zlodějů. Rádi si vybírají...
19.12.2020
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
19.12.2020
Na patnácti lokalitách v okrajových částech Říčan vzniknou na pozemcích města květnaté louky, aleje, remízy...
17.12.2020
Město hledá firmu, která by postavila v Říčanech u Prahy novou školu pro 540 žáků. Ta...
14.12.2020
Nedávný sesuv kamení na silnici v Břežanském údolí u Prahy není jediný problém k řešení. Generální...
12.12.2020
Nově rekonstruované hřiště mají v základní škole U Obory v Praze 22 - Uhříněvsi. Má...
11.12.2020
Ministerstvo pro místní rozvoj řeší námitku systémové podjatosti ohledně územního rozhodnutí ke stavbě úseku Pražského...
1.12.2020
Zdravotníci nemocnice v Říčanech (AGEL) v odběrovém místě na odběr vzorků na covid-19 zvládli za první měsíc...
30.11.2020
Současná epidemická situace bohužel nedovoluje lidem setkávat se tak, jak by si přáli. Rozsvícení vánočního...
30.11.2020
Nasazené roušky, dezinfekce rukou a dozor pedagogů u vchodu, ale hlavně radostné vítání se spolužáky...
Reklama