Rozhodněte sami v roce 2021. V Novém Strašecí jde o nový grantový titul

V letošním roce nabízí vedení města svým občanům novou možnost, jak osobně ovlivnit jeho rozvoj. A to prostřednictvím nového grantového titulu, který je obdobou tzv. participativního rozpočtu.

V Novém Strašecí jde o novinku, která už je ale ověřená například v Rakovníku, ve Slaném, v Příbrami, Říčanech nebo v Kladně. V novém projektu jde o to, že  obyvatelé města, ale i seskupení, sdružení či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu, jejíž výše je pevně stanovená, na realizaci projektů investičního charakteru ve prospěch širší veřejnosti.

Nový grant bude v tomto roce pracovat s částkou 300 tisíc korun a maximální rozpočet na jeden projekt nesmí překročit 150 tisíc korun včetně DPH. V této částce musí být zahrnuté veškeré náklady včetně projektové dokumentace, přípravy a vlastní realizace.

Program Rozhodněte sami tedy dává prostor těm, kteří chtějí změnit či vylepšit své okolí. Jejich obecně prospěšné projekty budou posuzovány ve veřejné diskuzi, což umožní výběr těch nejvhodnějších k následné samotné realizaci.

Města šetří a omezují investice. Které projekty počkají v Rakovníku?

Město počítá se i s tím, že projekty, které z různých důvodů v Rozhodněte sami neuspějí, mohou být zařazené do zásobníku projektů města a v budoucnu budou dále rozpracované a nakonec realizované.

Vyhlášení výzvy končí 10. března, během druhé poloviny března přijde na řadu kontrola projektů, doplnění či úprava a schvalování radou města, v první polovině dubna se budou projekty prezentovat a ve druhé polovině téhož měsíce dojde na hlasování veřejnosti a tudíž na stanovení pořadí projektů. Schválení vítězných projektů orgány města a příprava jejich realizace je plánovaná na letošní květen a červen.

Předmětem podaného projektu v rámci Rozhodněte sami musí být konkrétní investiční záměr, který bude sloužit obyvatelům města a přispěje ke zkvalitnění jejich života. Může jt například o úpravu veřejného prostranství, obnovu mobiliáře, úpravu nebo obnovu zeleně, veřejných budov, sportovišť, dětských hřišť, parků nebo veřejného prostranství. Výlučně musí jít o akci na pozemcích nebo nemovitostech ve vlastnictví a správě města. Rozhodně sem nepatří projekty na kulturní a společenské akce, festivaly, přehlídky nebo sportovní akce.

10.5.2021
Rakovničtí kriminalisté objasnili případ přisvojené historické hasičské koňské stříkačky tovární značky R. A. Smekal Praha-Smíchov,...
20.4.2021
V podkroví rakovnické 1. základní školy mají vzniknout nové odborné učebny, náklady podle odhadů přesáhnou...
8.4.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
8.4.2021
Vyhlídka Paraplíčko stojí v srdci Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nad soutokem Rakovnického potoka a řeky...
30.3.2021
V programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla městu Rakovník rozhodnutím ministerstva...
25.3.2021
Rakovník letos chystá řadu oprav škol, většinu v létě, mezi největšími investicemi bude například rozsáhlá...
3.3.2021
V trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé začal záchranný archeologický výzkum. V prvních dvou...
27.2.2021
V západní, zděné části budou nové provozní prostory, pohodlné schody, výtah, šatna a pokladna, v...
25.2.2021
Nejste-li vrcholovým sportovcem s pálkou a míčkem, tak si oficiálně už dlouhý čas nezahrajete o...
5.2.2021
Občanům tento konferenční systém nabízí rychlý způsob komunikace. Přes systém POL POINT mohou učinit jakékoliv...
4.2.2021
K dopravní nehodě došlo na křižovatce silnice II. třídy a místní komunikace ulice Huřviny. Dosud...
Reklama