Soud zneplatnil část referenda v Řevnicích, město podalo kasační stížnost

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Krajský soud v Praze rozhodl o tom, že část referenda v Řevnicích, které se uskutečnilo letos 2. a 3. října, je neplatná. Otázka se týkala výstavby v areálu Eurovie. Město podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu do Brna.

„Město nevyhlásilo naše „občanské referendum“, kde bylo cca 800 podpisů obyvatel pro jeho vyhlášení, ale vyhlásilo svoje „radniční referendum“, kde byla dle našeho názoru velmi nepřesně a nejednoznačně naformulovaná otázka číslo 1 ohledně povolení výstavby bytů, domů a kanceláří v zátopové oblasti bývalé Eurovie. Referendum proběhlo, většina se vyslovila proti bytové výstavbě, ale výsledek není pro radnici závazný. Podali jsme žádost na zneplatnění referenda ke Krajskému soudu. Na rozhodnutí měl třicet dní a nedlouho po konání referenda rozhodl,“ uvedl pro Náš REGION spoluautor petice i následné žaloby Tomáš Chabera.

Lidé v Řevnicích odmítli v referendu další výstavbu. Výsledek ale není závazný

Krajský soud v Praze rozhodl tak, že rozhodnutí přijaté v Městském referendu o otázce číslo 1 (týkající se areálu EUROVIE) je neplatné. Druhou otázku referenda (kde nebylo sporu) nechal platnou. „Ve vztahu k otázce číslo 1 ohledně využití areálu Eurovie tedy soud zcela vyhověl našemu návrhu a rovněž přisvědčil naší argumentaci, kdy soud výslovně uvedl že „nemá žádné pochybnosti, že hlasováním o této otázce došlo ke „znehodnocení“ smyslu Občanského referenda“,“ uvedl Chabera.

Nešlo odmítnout bytovou výstavbu

 „Otázka č. 1 Městského referenda je totiž obsahově podstatně odlišná od otázky č. 1 Občanského referenda a soud souhlasí s navrhovatelem, že občan, který chtěl zabránit bytové výstavbě v lokalitě Eurovie (což bylo smyslem Občanského referenda), neměl v Městském referendu jak hlasovat,“ odůvodnil své rozhodnutí mimo jiné soud. Rozhodnutí tedy založil na posouzení, že neshledal žádný důvod, pro který by se nemohlo Občanské referendum na návrh přípravného výboru konat, a proto je Městské referendum o otázce č. 1 neplatné jakožto kolizní referendum.

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Občané Řevnic rozjeli petici za referendum proti masivní výstavbě

Podle soudu lze „konstatovat, že zastupitelstvo svým postupem (vyhlášením Městského referenda) zabránilo občanům Řevnic odmítnout bytovou výstavbu v dané lokalitě“. „Vyslovení neplatnosti rozhodnutí o otázce č. 1 Městského referenda je tedy namístě, a to za účelem uvolnění cesty pro konání referenda o otázce č. 1 Občanského referenda,“ uvedl soud.

Odlišné otázky

Náš REGION o kauze informuje dlouho a pravidelně. Původní otázka, týkající se výstavby na území bývalé Eurovie, zahrnovala, zda jsou občané pro to, aby město schválilo územní plán, který neumožní výstavbu jakýchkoli bytových domů a/nebo rodinných domů a jako jediné přípustné využití území se stanoví pouze stavby občanské vybavenosti (zařízení školství a výchovy, kultury, tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, drobná nerušící výroba a služby, místní komunikace).

Tomáš Chabera a v dáli areál Eurovia

Petenti mají strach z možné výstavby v Řevnicích

Oproti tomu otázka, schválena zastupitelstvem, necílila k odpovědi, zda bytové a rodinné domy ano, či ne, ale k takové, zda občané chtějí, aby bylo umožněno v prostoru umístit občanskou vybavenost (například mateřskou školu, ordinaci lékařů, obchody, zařízení pro kulturu a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobnou nerušící výrobu, bydlení, plochy s veřejnou zelení, parky, komunikace a technickou infrastrukturu. Tedy vše dohromady.

Neplatný výsledek

Většina hlasujících záměr odmítla. Ne řeklo 666 hlasujících, což činí 48,23 % z počtu lidí, kteří se referenda účastnili. Pro záměr se oproti tomu vyslovilo 596 hlasujících, 23 se jich zdrželo. Výsledek referenda tak byl pro radnici doporučující, nikoli závazný, neboť na jednotné odpovědi se neshodla více než polovina hlasujících. Soud tedy otázku, včetně výsledku, zneplatnil. Nyní se uvidí, jak vyšší instance rozhodne v kasační stížnosti.

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Referendum v Řevnicích – reakce starosty

Starosta Tomáš Smrčka výstavbu na ploše bývalé Eurovie pro Náš REGION v minulosti hájil, přestavba by podle něj směřovala „do přiměřené nové smíšené zástavby s regulovanou intenzitou bydlení, službami, občanskou infrastrukturou a protipovodňovou ochranou celého tohoto území“. Oproti tomu petenti byli zdrženliví. „V Řevnicích žije zhruba 3,5 tisíce obyvatel a už v současné době máme značné problémy s mateřskou i základní školou a městskou infrastrukturou,“ uvedl v minulosti mimo jiné Chabera.

Platná část referenda

Řevničtí v referendu odpovídali také na otázku týkající se území Na Vrážce – zda má město udělat veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby v místě – na základě územního plánu – byly nově vymezeny dvě plochy „krajinné zeleně“. Ano odpovědělo 1041 hlasujících, což činí 75,38 % z počtu těch, kteří se referenda zúčastnili. Oproti tomu 212 lidí bylo proti a 33 se hlasování zdrželo. Výsledek této části referenda je pro radnici závazný, neboť na jedné odpovědi se shodlo (vysoko) nad polovinou těch, kteří hlasovali. Tato část, včetně výsledku, je na základě rozhodnutí soudu platná. Problém s ním nemají ani petenti.

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Petenti píšou otevřený dopis zastupitelům Řevnic. Bojí se o osud referenda

Co tedy bude dál? „Pokud vše dobře dopadne – pak bude konečně soudem vyhlášeno první „občanské“ řevnické referendum,“ uvedl Tomáš Chabera.

Včera, 17:22
Zatím co v roce 2019 řešila policie na Příbramsku jediný případ pohlavního zneužívání, ve kterém...
Včera, 15:38
Před 21 lety 13. ledna se narodili medvědí bráškové Vojta, Kuba a Matěj. Zpočátku medvíďata...
Včera, 14:45
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 14:45
Fotograf Jiří Jiroušek pořizuje úžasné snímky Česka z ptačího pohledu.
25.1.2021
Krve je nedostatek. Příbramská nemocnice požádala město pomoc se z
25.1.2021
Město tento projekt zřídilo s jednoznačným záměrem, finančně podpořit péči o památkové dědictví města. Letos...
25.1.2021
V městské části Praha 20 rezignovali v prosinci na svou funkci dva radní – Jana...
24.1.2021
Jsme nedaleko Kolína v labské nivě jihovýchodně od soutoku Labe s řekou Cidlinou, mezi obcemi...
23.1.2021
Neobvyklý zásah absolvovala například začátkem května jednotka z kolínské stanice. Na hřbitově v nedaleké obci...
23.1.2021
Vyklizenou budovu muzea předali pracovníci Polabského muzea stavební firmě právě před rokem.
22.1.2021
Děti z mateřské školy Větrník, při Základní škole Letců R.A.F., se už dočkaly. Mohou se...
Reklama