Stálo za to ji zachránit a vdechnout ji nový život. Starou nebušickou vodárnu

Další fotky

V září 2019 byla dokončena rekonstrukce Staré nebušické vodárny. Vlastní stavbu, zahájenou na jaře 2018, berme jako stavbu malého rozměru, ale v mnoha směrech se jedná o stavbu neobyčejnou, jak svým vývojem, architekturou i polohou.

Její umístění na jižní straně údolí, nedaleko centra Nebušic, při cestě od kostela ke hřbitovu je pohledově exponované a vůbec výjimečné. Tím, že ke Staré vodárně přiléhá zahrada s rybníčkem a potokem, nabízí příjemné klima a pestré využití pro všechny obyvatele Nebušic. Záchrana Staré vodárny – místa s pramenem pro veřejné využití – může mít dnes symbolický i strategický význam.

Myšlenka zřídit v Nebušicích vodovod a vodárnu se dle kroniky poprvé objevila již v roce 1892. Realizovat stavbu se podařilo až souvislosti s rozšířením území hlavní města Prahy po první světové válce. O tom, že bude zřízen obecní vodovod, rozhodlo zastupitelstvo Nebušic 25. března 1922. Současně zastupitelstvo rozhodlo, že vodovod bude napájen z „Píšovy“ studánky pod kostelem.

Výstavba vodárny a vodovodu byla financována z podílu na výnosu potravinové daně, který Nebušicím každoročně odvádělo hlavní město a dále z úvěru 300 tisíc korun, který obci poskytla Hospodářská okresní záložna na Smíchově na 45 let se šestiprocentním úrokem.

Kulturní zázemí v Radotíně se rozšíří. Taky policie si polepší

Na stavbu vodovodu a vodárny byla vypsána veřejná soutěž, vybrán byl projekty stavitele Jaroslava Matičky z Karlína za 570 tisíc korun.
25. listopadu 1922 došlo k zadání stavby vodovodu s tím, že stavba vodovodu bude provedena do sta pracovních dnů a že při stavbě bude zaměstnáno výhradně místní dělnictvo.

29. dubna 1923 se konala slavnost uvedení vodovodu a vodárny do provozu.
Průběh slavnosti byl narušen politickou šarvátkou, kdy místní komunisté umístili na slavobránu mezi farou a kostelem nápis Buď práci čest! s pěticípou hvězdou a srpem a kladivem. Proti tomuto aktu vystoupili starosta, farář, správce premonstrátského statku, jakož i další občané Nebušic. Když se o nápisu na slavobráně dozvěděli zástupci některých spolků z okolí, tak dokonce zrušili svoji účast na slavnosti.

Stavba celého vodovodu byla zkolaudována 20. srpna 1924. Příští rok byl vodovod prodloužen
k družstevním domkům Na Parcelách a k zámečku na Jenerálku, kde bylo sanatorium pro legionáře.
Roku 1935 došlo na přístavbu věžové trafostanice, s rokem 1939 je datována druhá dostavba dílny, skladiště a byt. Patrně válečnou situací nebyla již omítnuta a je tak jasně čitelná.

Lukrativní adresa Nebušice – skoro vesnická idyla, poničená výstavbou

Poslední léta byl objekt nevyužívaný. Stavebně technický stav před rekonstrukcí byl dlouhodobě neudržitelný, bylo nutné podchycení základů jižní strany, různorodé sedání domu se projevilo prasklinami štítu. Také bylo třeba řešit vlhkost konstrukcí ve vazbě na terén,

Principem rekonstrukce bylo zachování původní hodnoty, atmosféry, stavebních článků, technických detailů, původních prostor a specifičnosti domu, ke stavbě bylo přistupováno jako k památce.
Dům byl očištěn od nevhodných pozdějších zásahů a nové prvky jsou řešeny tak, aby s původní stavbou působily harmonicky.

Pro využití domu bylo nutné doplnit hygienické a technické zázemí, zbývala jen jediná možnost umístit tyto prostory do přístavby rozšiřující půdorys na úrovni přízemí směrem do svahu, mimo hranici záplav, z venkovních pohledů téměř zcela skrytě.
Z trafostanice se stala jakási rozhledna a plocha střechy na jižní straně se upravuje na terasu.

Pro celkové vyznění domu byla důležitá obnova původních oken, jinak by přišel o svoji tvář, během projektu i stavby byla repasi oken věnována zvláštní pozornost. Některá okna jsou doplněna plechovými okenicemi, ty ovlivňují jak proporci oken, tak jsou i výtvarným prvkem, doplňujícím fasádu, podobně jako cihelné orámování u původních oken.
V rámci rekonstrukce byly provedeny nové mírnější schody v ulici K vodárně.

Praha 5 pořádá hodně kulturních akcí, postrádá ale pro ně prostor

Krásné původní prostory na přízemí jsou předurčeny pro společenské využití, bývalá strojírna, nejstarší část je univerzálním prostorem, foyer, kavárna. Tento prostor je nejpůsobivější, je možné ho využít ke komornějším akcím, například koncerty, autorská čtení a podobně. Projdeme-li kavárnou, dostaneme se do zadního prostoru – velkého sálu.

Do hygienického zázemí je samostatný vstup ze zahrady, a tím je možné ho využívat i v případě, že je budova zamčena a bude se jednat o akce probíhající jen na zahradě.
Prostory 2. patra jsou upraveny na byt. U východní strany jsou umístěny vstupní partie a hygienické zázemí, u západního štítu je ponechán pokoj. Ve střední části je upraven obytný prostor a novým francouzským oknem je propojen s nově navrženou terasou na jižní straně v místě původní plechové střechy.
Zpracovatelem projektu byl architekt Jiří Poláček, o realizaci se postarala firma Konsit.

Na financování rekonstrukce budovy dostaly Nebušice od magistrátu 12 milionů jako dotaci, 5 milionů jako půjčku a zhruba 2,5 milionu zainvestoval nebušický úřad.

FOTO: Nebušice – Stará vodárna

Nebušice – Stará vodárna - 1 IMG_8078+Nebušice – Stará vodárna - 2 nebušNebušice – Stará vodárna - 3 usedlosti 14Nebušice – Stará vodárna - 4 P1250633Nebušice – Stará vodárna - 5 neb
Další fotky
Nebušice – Stará vodárna - 6 nebuNebušice – Stará vodárna - 7 neNebušice – Stará vodárna - 7b nebuššNebušice – Stará vodárna - 9 P1250631

Zdroj: Jan Holub, Nebušice, 2015

Dnes, 18:29
Středočeští zemědělci v uplynulých dnech začali sklízet ozimou pšenici a ječmen. Zatím jsou sklizené desítky...
Dnes, 17:50
Klasický titul Cyrano z Bergeracu v novém přebásnění, světovou premiéru původní hry Srpnové světlo napsanou...
Dnes, 15:04
Roztocké vlakové nádraží bude bezbariérové, vznikne podchod a opravena budou mimo jiné nástupiště i manipulační...
Dnes, 12:06
Kontrola se skládá z vizuálního posouzení vody přímo na vlastní lokalitě a následně je odbornými...
Dnes, 10:29
Práce na rekonstrukci silnice I/16 mezi Velvary a Chržínem běží po týdenním odkladu zahájení celé...
Dnes, 08:07
Tradičním cílům rodinných výletů – klasickým zoologickým zahradám – v poslední době roste zdatná konkurence....
Včera, 17:33
V rámci podpory kulturních institucí v době po koronavirové krizi se hlavní město rozhodlo umožnit...
Včera, 16:40
Za necelé tři měsíce své existence pomohl Fond pro Kutnohorsko desítkám dětí a jejich rodin...
Včera, 12:14
Při nepříznivém počasí prý zvony šepotají, při bouřce si vyprávějí o budoucnosti, za vichřice mluví...
Včera, 10:40
V minulých dnech se konala kolaudace zrekonstruované sokolovny v Pečkách, jednoho z několika málo objektů,...
Reklama