Středočeští provozovatelé stravovacích zařízení zaplatili pokuty ve výši přesahující dva miliony korun

V loňském roce se zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vydali do více než dvou tisíc a pěti set provozoven stravovacích služeb.

Kontrolovat hygienu přišli téměř do tisícovky restaurací, pevných i mobilních stánků s občerstvením bylo skoro pět set a provozoven závodního stravování přes čtyři stovky. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 785 finančních sankcí v celkové výši 2 634 600.

„Minulý rok jsme se zaměřili také na kontroly stánkového prodeje občerstvení na jednorázových akcích. Jen v době adventních trhů bylo zkontrolováno šedesát dva stánků, přičemž závady jsme zjistili v šestnáci případech a uložili jsme devět sankcí ve výši 13 500 Kč,“ přibližuje ředitelka KHS Jarmila Rážová a dodává: „Stánkaři se ale nepotýkají s většími problémy, což nás těší. Nejčastěji tradičně chybují ve skladování potravin, nedodržení provozní hygieny nebo chybějících prostředcích na mytí rukou a hygienické osušení.“

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici v loňském roce odhalili, patří označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů, nezajištění obecných požadavků na potravinářské prostory, nedostatky v provozní hygieně nebo skladování prošlých potravin.

V souvislosti se zjištěnými pochybeními vydali středočeští hygienici celkem 231 opatření, z toho sedmdesát jedna spočívalo v nařízení sanitace provozovny, padesát šest v nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby, třicet šest v pozastavení výkonu činnosti a osm krát byla nařízena také speciální ochranná desinsekce či deratizace. K okamžitému uzavření provozovny přistoupili středočeští hygienici ve čtyřech případech.

Hygienici i v loňském roce pokračovali v kontrolách dodržování tzv. protikuřáckého zákona. Zkontrolovali celkem přes tisícovku provozoven a nedostatky, které spočívaly převážně v chybném značení, byly zjištěny v téměř padesáti případech. Čtyřicet kontrol uskutečnili hygienici v rámci společné kontrolní akce Policie České republiky a dalších dozorových orgánů v rámci projektu HAD, tedy Hazard, Alkohol, Drogy. Za nedodržení tohoto zákona bylo uloženo celkem dvacet devět pokut v celkové výši osmdesát šest tisíc korun.

„Na Berounsku nejčastěji ve stravovacích zařízeních chybují provozovatelé v dodržování obecných požadavků na čistotu potravinářských prostor, zvláště jde o požadavky na čistotu místností, kde se manipuluje s potravinami, procento závad je tady téměř padesát procent,“ připomíná Dana Šalamunová, tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a dodává, že  oznamovací povinnost nahlásit Krajské hygienické stanici zahájení a ukončení činnosti, nebo nějakou významnou změnu opomněla pětina zařízení.

Dnes, 14:05
Hlavní město příští týden otestuje prvních 200 kusů polomasek s vyměnitelnými filtry s nanovrstvou, které...
Dnes, 11:55
Kvůli nouzovému stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s výskytem nového typu koronaviru, se plno...
Dnes, 11:04
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 11:04
Stavbaři dokončují rekonstrukci tratě mezi Berounem a Královým Dvorem. Práce začaly v roce 2016 a...
Dnes, 08:43
Hlavní město udělí čestné občanství manželům Dvořákovým, kteří založili nadaci na podporu mladých vědců, a...
Včera, 19:18
Nezvykle tiché a osamělé velikonoční svátky čekají letos na obyvatele Kutné Hory. Kvůli koronavirovým opatřením...
Včera, 11:50
Středočeské vodárny postupně posilují zajištění vodojemů, nyní zlepší vybavení lánského vodojemu. Vodojem vybaví speciálním vzduchovým...
Včera, 09:55
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Respondeo, které funguje na Praze východ, například v Čelákovicích...
Včera, 09:07
Příbram vyhlásila veřejnou sbírku pro lidi postižené situací kolem koronaviru. Vyšla tak vstříc dobrovolníkům, kteří...
Včera, 07:45
"E-knihovna má tu výhodu, že je dostupná všem, její využívání není vázáno na členství v...
8.4.2020
Kladno otevře ve středu sportoviště Sletiště a ve čtvrtek blízký Tenisový areál SK. Ostatní kladenské...
Reklama