Tři čtvrtě století poctivého myslitele české architektury. Znáte tvorbu Emila Přikryla?

Další fotky

„Shodným znakem jeho nemnoha realizací je zřetelná převaha krásy, kvality a řádu. Pracuje úsporně, buduje silný koncept a extrahuje podstatné. Tvoří dílo, které má moc ovlivňovat vědomí lidí, které je myšlenkově povznášející.“ (Ondřej Císler, Ladislav Lábus, Petr Pelčák, Jaroslav Šafer, Oldřich Ševčík, členové odborné poroty Pocty ČKA 2009)

Architekt Emil Přikryl přišel na svět 28. prosince 1945 ve slezském Bílovci v rodině malíře a učitele výtvarné výchovy Emila Přikryla staršího (1912 – 2001).

V letech 1962–68 vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze v ateliéru profesora Františka Cubra (1911 v Praze – 1976 tamtéž). V roce 1968 se František Cubr stal profesorem Školy architektury AVU, Emil Přikryl tedy pokračoval ve studiu na AVU (1968–72). Současně se stal v roce 1969 členem Školky SIALu pod vedením Karla Hubáčka (1924 v Praze – 2011 v Liberci), později Atelieru 2 Stavoprojektu Liberec.

V roce 1982 pracoval půl roku v ateliéru Josefa Paula Kleihuese v Západním Berlíně. V Západním Berlíně také realizoval se svými kolegy ze SIALU Johnem Eislerem a Jiřím Suchomelem sociální bytový dům pro IBA (Internationale Bauausstellung) Berlin.

Od roku 1989 byl členem skupiny Středotlací, reprezentované především projektanty libereckého Stavoprojektu.

V roce 1990 opustil SIAL a byl jmenován docentem (1991 profesorem) na Škole architektury AVU, kde působil do roku 2018.

Do Liberce se vrátil Adolf Loos. Alespoň betonový

Na přelomu let 1995-96 představila pražská Galerie Jaroslava Fragnera dílo jeho a jeho žáků výstavou Emil Přikryl a jeho škola, časem vyšla kolektivní publikace téhož jména.

Jakožto mimořádná osobnost na poli architektury obdržel Emil Přikryl Poctu České komory architektů 2009, v roce 2012 Cenu Ministra kultury za architekturu a v roce 2018 Čestný doktorát UMPRUM.

Architekt Emil Přikryl vytvořil několik projektů rodinných domů. Jeho první návrh, rodinný dům režisérky Věry Chytilové, realizovaný v pražské Troji v letech 1974–75 (projekt 1970-72), byl nazván „domem roku“ a byla mu věnovaná náležitá pozornost, další tři projekty pro rodný Bílovec si svou cestu na výsluní teprve razí.

V letech 1980-83 bylo v České Lípě podle jeho návrhu postaveno nákupní středisko Uran (nyní obchodní dům Banco), za nejzdařilejší Přikrylovo dílo je považována jeho rekonstrukce Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

Novoborské sídlo firmy Lasvit získalo Českou cenu za architekturu. Které další stavby byly oceněny?

„Význam Přikrylovy práce pro formování české architektury je zřejmý i ze skutečnosti, že několik jeho návrhů, ač nerealizovaných, se stalo ve své době mezníky nebo oživuje dodnes český architektonický diskurz. Vítězný soutěžní návrh na regionální muzeum v Mostě z roku 1975, soutěžní návrh dostavby Staroměstské radnice z roku 1987 nebo projekty pro Generální konzulát v Šanghaji z let 1988–1990 dodnes představují významné, inspirující reference. S odstupem času stále jednoznačněji přesahují své stylové i dobové zařazení,“ uvedli páni architekti Císler, Lábus, Pelčák, Šafer a Ševčík, porotci Pocty České komory architektů v roce 2009.

„Jestliže v sedmdesátých a osmdesátých letech tento architekt velmi podstatně ovlivnil tehdejší architektonickou tvorbu a generaci svých vrstevníků a mladších architektů, v posledních dvaceti letech možná ještě výrazněji zasáhl do vývoje české architektury rozhodnutím věnovat se naplno pedagogické činnosti na Škole architektury AVU v Praze, ze které za jeho působení vyšlo mnoho výrazných osobností. V přeneseném smyslu slova lze říci, že Přikryl prostřednictvím svých absolventů dále pomáhá posouvat hranice kvality architektonické tvorby v České republice.“

FOTO: Architekt Emil Přikryl

Architekt Emil Přikryl - 1 pocta_cka_emil_prikrylArchitekt Emil Přikryl - 2 repro Pražské vilyArchitekt Emil Přikryl - 3 npúArchitekt Emil Přikryl - 4 auArchitekt Emil Přikryl - 5 louny. eu
Další fotky
Architekt Emil Přikryl - 6 picture_721_1.jpg-1600×1200-emil-prikryl-a-jeho-skolaArchitekt Emil Přikryl - ImageArchitekt Emil Přikryl - 0 konzulát v šanghaji západočeská gal v plz

Zdroje: Marta Koubová: Domy Emila Přikryla v Bílovci, UP v Olomouci, 1995-8; O. Císler, L. Lábus, P. Pelčák, J. Šafer, O. Ševčík: Odůvodnění rozhodnutí odborné poroty Pocty ČKA 2009; kolektiv: Emil Přikryl a jeho škola, Arbor vitae, ČKA, 2010; archiweb

Včera, 08:24
Liberecko a Českolipsko zasáhly o uplynulém víkendu bouřky a přívalové deště. Hasičský záchranný sbor Libereckého...
21.7.2021
František Charousek přišel na svět 14. července 1885 ve Veselé u Semil v malém dřevěném domku...
20.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
20.7.2021
Město Nový Bor bude jednat o koupi secesní budovy na náměstí Míru, ve které sídlí...
18.7.2021
Intenzivní deště v noci na dnešek zvedly hladiny Šporky a Dobranovského potoka na Českolipsku, hasiči...
16.7.2021
Kdysi se z vrchu Stráž – v případě, že se blížili nepřátelé – posílaly kouřové...
15.7.2021
Celkem 15 objektů bude zdarma zpřístupněno v rámci Dnů lidové architektury, které se v Libereckém kraji budou...
14.7.2021
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále řada návštěvníků...
12.7.2021
Oblíbené výstupy na radniční věž v Jablonci nad Nisou si letos můžete dopřát každý všední...
10.7.2021
O desítky milionů korun se může v následujících měsících prodražit plánovaná rekonstrukce plaveckého bazénu v...
9.7.2021
Kamenný most z roku 1856, vedoucí přes řeku Jizeru v Poniklé v místě zvaném Mejto, zůstane zachován. Na...
Reklama