Úsek Radlické radiály prověří technická studie

Rada hl. m. Prahy dnes schválila záměr realizace veřejné zakázky na technickou studii stavby Radlické radiály v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Bucharova a mimoúrovňovou křižovatkou Butovice. Studie zaktualizuje původní podobu, která neodpovídá současným požadavkům začlenění dopravní stavby do struktury města a života místních.

Účelem zadání studie je především prověřit prostorovou úpravu trasy Radlické radiály v úseku mezi MÚK Bucharova a MÚK Řeporyjská se zhodnocením účinků různých rozsahů jejího případného zakrytí, dále možnost vedení Radlické radiály bez aktuálně uvažované estakády nad okružní křižovatkou jejím umístěním na úroveň terénu a s tím související přeřešení celé MÚK Řeporyjská. Město reaguje na starou podobu odpovídající svou podobou a funkčností 90. létům a stovkách námitek od místních obyvatel.

Zkoumat se bude i možnost křížení ulice Nová Radlická s trasou Radlické radiály s přednostně sledovaným řešením formou nadjezdu ulice Nová Radlická a také možnost úprav MÚK Butovice v návaznosti na prověřované úpravy ulice Nová Radlická a MÚK Řeporyjská a na podmínky zajištění dopravní obslužnosti oblasti starých Butovic.

„Studie bude pracovat s požadavky místních občanských iniciativ a zároveň zohlední snahu hlavního města Prahy, které chce koncepčně a moderně řešit okolí dopravních staveb podobně jako tomu bude například u nové podoby Městského okruhu. Významné dopravní uzly nemusí ve městě způsobovat nepropustné krátery. Studie ukáže, jak se k tomuto výsledku dostaneme. Původní varianta nebyla projednatelná. Svou podobou a funkčností zapadala do 90. let a zvedla se proti ní vlna nevole ze strany místních. Tímto celému projektu dáváme novou šanci,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Prověření bude provedeno ve variantách se zohledněním současného stavu využití území a se stanovením podmínek pro možný urbanistický rozvoj.

Užijte si letní lečo, směs samých zdravých surovin, třeba i na italský způsob

Dnes, 18:21
Charita Beroun byla po dobu koronavirové pandemie hlavním partnerem berounského krizového štábu. Díky více než...
Dnes, 13:33
Nejlepší výčepní severních, středních a východních Čech se sešli v prostorách PUOR Plaudit Restaurant v...
Dnes, 11:14
Mladou Boleslav dlouhou dobu trápil velký problém. Odchycení pejskové museli putovat až do Lysé nad...
Dnes, 09:42
No v Troji, pochopitelně! Nikoli však v zoologické, nejde o opičky ani jiné zástupce říše...
Dnes, 09:01
Sdílená elektrokola, jejichž provoz byl před týdnem zahájen v Berouně a okolí, se podle berounské...
Včera, 18:21
Všichni víme, že – ač je k nám v tomto ohledu letošní léto milostivo –...
Včera, 14:59
Kutná Hora se ocitla v centru zájmu v důsledku dalšího výskytu koronavirové nákazy v okolí....
Včera, 13:29
Lodní dopravě na území Prahy 5 slouží plavební komora mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem....
Včera, 12:43
Králův Dvůr na Berounsku otevře na přelomu října a listopadu novou třídu mateřské školy na...
Včera, 11:19
Nepřehlédnutelná starostka Mnichovic Petra Pecková vede středočeskou kandidátku STAN v nadcházejících krajských volbách. Na začátku...
Reklama