V centru pozornosti obcí Kladenska i okresního města jsou odpady, doprava a pitná voda. Spojují síly

Společné řešení závazků spojených s životním prostředím je pro nejbližší budoucnost cílem Kladna a okolních obcí. Poslouží k tomu Dobrovolný svazek obcí Kladenska, jehož platforma se právě utváří.

Prvním úkolem svazku je dostát požadavku evropské legislativy na zásadní snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládkách.

Zájem o vstup do svazku projevilo sedmnáct obcí, které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kladno a jedna mimo tento obvod. Okresní město vyhovělo iniciativě obcí. Vstup do svazku a závazek stát se jeho lídrem schválili kladenští zastupitelé na prosincovém zasedání.

V souvislosti s novým zákonem o odpadech, který začal platit od 1. ledna letošního roku, se musí obce a města v nejbližších letech především zaměřit na nalezení systémových a efektivních řešení v odpadovém hospodářství. Nový zákon o odpadech totiž zohledňuje závazné požadavky Evropské unie v tomto segmentu státní správy.

Kladno chce zvýšit poplatek za svoz odpadu kvůli růstu nákladů

„Zákon například stanoví, že obce musí zajistit, aby do roku 2030 klesl podíl skládkovaného odpadu, zvláště směsného, zhruba až o třetinu. Je to samozřejmě rozumný krok, který má zajistit, abychom nebyli zavaleni odpadky. Je jich čím dál více a jejich likvidace představuje závažný problém, který pouze třídění nevyřeší. Pro část tříděného odpadu se totiž obtížně hledají zpracovatelé. Důležité je především snížit produkci odpadů, a to může ovlivnit každý z nás. Proto musí státy Evropské unie uplatnit i jiná řešení,“ sdělila náměstkyně primátora města Kladna Petra Melčová a dodala: „Toto břemeno však spadne na jednotlivé obce, ale mnohé z nich by samotné nebyly schopny náročný úkol splnit. Společně ve svazku mají i menší obce větší šance závazku dostát a Kladno jako největší středočeské město se rozhodlo pomoci.“

Významným společným tématem k řešení je pro členské obce  kromě odpadového hospodářství také budoucí zásobování území Kladenska pitnou vodou v souvislosti s nedostatečnou infrastrukturou a odvádění a čištění odpadních vod.

Kladno se stalo sociálně vyloučenou lokalitou. Dávky pro bydlení nyní dostanou jen někteří

Kladensko například několik let potřebuje nakupovat vodu ze zdroje Želivka, protože vodní nádrž Klíčava a vrty v oblasti Mělnické Vrutice už nestačí. Velký problém je však v tom, že infrastruktura přivádějící vodu ze Želivky je zastaralá a její obnova si vyžádá vysoké investice.

Svazek obcí má před sebou ještě třetí, neméně důležité společné téma. Jsou to nezbytná koncepční dopravní opatření regionu a konkrétně také příprava zásadních dopravních staveb. Například je to obchvat Velkého Přítočna a zajištění dopravní obslužnosti.

A je konec! Kladenská ubytovna Na Vysokém už nebude obyvatelům Dubí ztrpčovat život

Postupně se bude Dobrovolný svazek obcí Kladenska zabývat ochranou životního prostředí a ovzduší či společnými nákupy energií a služeb včetně za-jištění služeb telekomunikačních. Tímto krokem by obce ušetřily veřejné finance, které pak mohou použít pro svůj další rozvoj.

„Společný postup obcí s Kladnem ve svazku dá všem ve zmiňovaných oblastech rozvoje regionu lepší vyjednávací pozici, ať už se státem, investory, či dalšími subjekty. Priority jednotlivých obcí se díky svazku budou prosazovat účinněji a jejich naplnění bude rychlejší,“ uzavírá Petra Melčová.

Včera, 12:55
„Aby sport začal děti znovu bavit!“ to vidí jako nejdůležitější májový úkol pro trenéry početného...
Včera, 11:35
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci s Nadací Charta 77 – Konto Bariéry, Středočeským...
7.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
7.5.2021
Turista se může zastavit v muzeu studené války a bunkru protiraketové obrany Prahy nebo si...
5.5.2021
Funkcionalistická budova Městské spořitelny byla dokončena roku 1930 podle návrhu architekta Jana Rejchla. V roce...
29.4.2021
Recidivista podle policie vykrádal automaty v nemocnicích na Kladensku, nyní je ve vazbě. Za krádeže...
22.4.2021
V Kladně nastoupí od září do prvních tříd 709 prvňáků, o 59 méně než loni....
21.4.2021
Kladno používá ve školách a školkách i PCR testování na covid, pozitivní byl zatím jeden...
19.4.2021
Altán, který ve veřejném hlasování získal 3. místo, a byl schválen k financování, doplňuje řadu...
12.4.2021
Aktuálně vydané územní rozhodnutí o stavbě multifunkční sportovní haly, dalo zelenou dalším přípravám vedoucím ke...
12.4.2021
Realizace se dočká například tři roky připravovaný projekt úpravy parkoviště nad 1. Základní školou, který...
Reklama