V centru pozornosti obcí Kladenska i okresního města jsou odpady, doprava a pitná voda. Spojují síly

Společné řešení závazků spojených s životním prostředím je pro nejbližší budoucnost cílem Kladna a okolních obcí. Poslouží k tomu Dobrovolný svazek obcí Kladenska, jehož platforma se právě utváří.

Prvním úkolem svazku je dostát požadavku evropské legislativy na zásadní snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládkách.

Zájem o vstup do svazku projevilo sedmnáct obcí, které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kladno a jedna mimo tento obvod. Okresní město vyhovělo iniciativě obcí. Vstup do svazku a závazek stát se jeho lídrem schválili kladenští zastupitelé na prosincovém zasedání.

V souvislosti s novým zákonem o odpadech, který začal platit od 1. ledna letošního roku, se musí obce a města v nejbližších letech především zaměřit na nalezení systémových a efektivních řešení v odpadovém hospodářství. Nový zákon o odpadech totiž zohledňuje závazné požadavky Evropské unie v tomto segmentu státní správy.

Kladno chce zvýšit poplatek za svoz odpadu kvůli růstu nákladů

„Zákon například stanoví, že obce musí zajistit, aby do roku 2030 klesl podíl skládkovaného odpadu, zvláště směsného, zhruba až o třetinu. Je to samozřejmě rozumný krok, který má zajistit, abychom nebyli zavaleni odpadky. Je jich čím dál více a jejich likvidace představuje závažný problém, který pouze třídění nevyřeší. Pro část tříděného odpadu se totiž obtížně hledají zpracovatelé. Důležité je především snížit produkci odpadů, a to může ovlivnit každý z nás. Proto musí státy Evropské unie uplatnit i jiná řešení,“ sdělila náměstkyně primátora města Kladna Petra Melčová a dodala: „Toto břemeno však spadne na jednotlivé obce, ale mnohé z nich by samotné nebyly schopny náročný úkol splnit. Společně ve svazku mají i menší obce větší šance závazku dostát a Kladno jako největší středočeské město se rozhodlo pomoci.“

Významným společným tématem k řešení je pro členské obce  kromě odpadového hospodářství také budoucí zásobování území Kladenska pitnou vodou v souvislosti s nedostatečnou infrastrukturou a odvádění a čištění odpadních vod.

Kladno se stalo sociálně vyloučenou lokalitou. Dávky pro bydlení nyní dostanou jen někteří

Kladensko například několik let potřebuje nakupovat vodu ze zdroje Želivka, protože vodní nádrž Klíčava a vrty v oblasti Mělnické Vrutice už nestačí. Velký problém je však v tom, že infrastruktura přivádějící vodu ze Želivky je zastaralá a její obnova si vyžádá vysoké investice.

Svazek obcí má před sebou ještě třetí, neméně důležité společné téma. Jsou to nezbytná koncepční dopravní opatření regionu a konkrétně také příprava zásadních dopravních staveb. Například je to obchvat Velkého Přítočna a zajištění dopravní obslužnosti.

A je konec! Kladenská ubytovna Na Vysokém už nebude obyvatelům Dubí ztrpčovat život

Postupně se bude Dobrovolný svazek obcí Kladenska zabývat ochranou životního prostředí a ovzduší či společnými nákupy energií a služeb včetně za-jištění služeb telekomunikačních. Tímto krokem by obce ušetřily veřejné finance, které pak mohou použít pro svůj další rozvoj.

„Společný postup obcí s Kladnem ve svazku dá všem ve zmiňovaných oblastech rozvoje regionu lepší vyjednávací pozici, ať už se státem, investory, či dalšími subjekty. Priority jednotlivých obcí se díky svazku budou prosazovat účinněji a jejich naplnění bude rychlejší,“ uzavírá Petra Melčová.

13.2.2021
V rámci Středočeského kraje eviduje policie v kybernetické kriminalitě přes tisíc sedm set případů.
9.2.2021
Středočeští kriminalisté z oddělení kybernetické kriminality řeší od začátku letošního roku už několik případů podvodů...
4.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
4.2.2021
Smlouva o veřejných službách v městské autobusové dopravě je účinná je od 1. září letošního...
4.2.2021
Obec Šlapanice sousedí s obcemi Jarpice, Poštovice a Zlonice. Rozkládá se na obou březích Vranského...
3.2.2021
Peníze budou jako každý rok spravedlivě rozděleny podle aktuálního počtu svěřených dětí v dětských domovech...
3.2.2021
Loňský rok byl prakticky od počátku poznamenán celosvětovou pandemií koronaviru, což se odrazilo také ve...
25.1.2021
Město tento projekt zřídilo s jednoznačným záměrem, finančně podpořit péči o památkové dědictví města. Letos...
23.1.2021
Neobvyklý zásah absolvovala například začátkem května jednotka z kolínské stanice. Na hřbitově v nedaleké obci...
22.1.2021
Město také podpoří kulturní a sportovní organizace nabídkou grantů, stejně tak neziskové organizace, které na...
20.1.2021
Historické město Velvary, které postupem času vznikalo z původní středověké osady, leží v krajině, která...
Reklama