V Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně

Další fotky

Místní obyvatelé i návštěvníci obdivují v Kutné Hoře především vzácné stavební památky. Málokdo si uvědomí, že jejich krása vyniká i díky zeleni, kterou je město obklopeno. Z jedné strany se do města zařezává údolí říčky Vrchlice, z druhé strany se zvedají tři pověstné kopce – Kuklík, Sukov, Kaňk. I uvnitř města je v oblasti zeleně mnoho zajímavého.

Na zeleň a stromy jsou lidé hodně citliví a často si neuvědomují, že péče o ně občas vyžaduje i kácení, výměnu, změnu, údržbu, ozdravění. Málokdo přemýšlí o tom, jak je péče o zeleň organizována, kdo za co zodpovídá. Mnoho věcí bereme jako samozřejmost do té míry, že je prostě nevnímáme.

Na území města se nacházejí zelené plochy ve vlastnictví Města Kutná Hora, Středočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, církve, různých firem a celé řady soukromých vlastníků. K nejkrásnějším parkům patří Breuerovy sady, Pacákovy sady, Vorlíčkovy sady a zahrady u Jezuitské koleje. Jinou krásu nabízí např. Sklenářův dolík, o který se stará sedm neziskových organizací. Na jeho údržbu vydělávají především pořádáním plesu. Většinu potřebné práce pak členové těchto organizací vykonávají dobrovolně.

Jinak je tomu u rozsáhlých úprav na základě velkých projektů. Ty patří do kompetence investičnímu odboru městského úřadu, realizaci provádí odborné firmy. Běžné konkrétní úkoly údržby řídí technické oddělní Městského úřadu v Kutné Hoře a konečnou práci odevzdávají ve většině případů Technické služby města. Nabízí se otázka, zda by více realizátorů, kteří by se na péči o zeleň podíleli, nepřineslo větší tlak na kvalitu. Ale to ponechme stranou. Výkon státní správy v této oblasti náleží odboru životního prostředí při Městském úřadu v Kutné Hoře. Jeho úkolem je mimo jiné bdít nad dodržováním Zákona o životním prostředí a Zákona o ochraně přírody a krajiny. To znamená posuzovat kácení dřevin, nařizovat náhradní výsadbu, případně udělovat pokuty za nedodržení zákona. Náhradní výsadbu se městu v posledních letech daří realizovat průběžně.

Poskytují stín, filtrují prach a zlepšují mikroklima. Nové keře do vaší zahrady

Největším, patrně nejkomplikovanějším, a proto také nejsledovanějším projektem byla revitalizace parku pod Vlašským dvorem. V současné chvíli je park od horních Pacákových sadů přes terasy až dolů do Breuerových sadů přístupný veřejnosti. Když byly v roce 2014 práce zahájeny kácením dřevin, vzbudilo to mezi obyvateli pochybnosti a nevoli. Byli zvyklí na „své“ stromy. Spolu s rekonstrukcí teras pod Vlašským dvorem proběhla i rekonstrukce teras pod arciděkanstvím. Tím se otevřel pohled na historické objekty – gotický kostel sv. Jakuba, na renesanční budovu arciděkanství a na novogotickou stavbu Vlašského dvora. Dnes jsou na terasách záhony růží, levandule a jiných půdokryvných trvalek a dřevin. Z nově vysázených dřevin upoutávaly pozornost v závěru léta především kvetoucí ibišky. Starší vzrostlý strom na terasách je moruše bílá. Trávníky na terasách pod arciděkanstvím byly osety kvetoucí směsí pro suché stráně. Trávník potřebuje čas a vhodné sekání, aby se ukázal v plné kráse. Nejméně srozumitelným prvkem jsou v tomto místě buxusy v mobilních keramických nádobách. I laik ví, že dřevině je nejlépe v zemi, když je to možné. Snaha o ozvláštnění nemusí být vždy přínosem.

Kutná Hora na tom není se zelení vůbec špatně. Ale vždycky je co zlepšit, bylo by příjemné přístupové cesty do přírody kolem města zvýraznit např. alejemi. Jistě by bylo ku prospěchu více dobře založených trvalkových záhonů nebo kvetoucích trávníků. Ale na druhou stranu není potřeba se bát nějakých nedokonalostí. Absolutní jednota a dokonalost není ani možná, a z důvodu biodiverzity, ani úplně žádoucí.

Zeptala jsem se tedy na technickém oddělení města, jak je to s trvalkovými záhony a kvetoucími trávníky. Referent veřejné zeleně Milan Šesták mi sdělil, že letničkové výsadby před Vlašským dvorem, v Pacákových sadech a u chrámu sv. Barbory, by měly být v budoucnu nahrazeny trvalkovými. Větší množství takových záhonů je závislé na finančních možnostech a stejně tak výsev lučních směsí. Zatím se trávníky na vybraných místech sekají dvakrát ročně, aby se podpořil růst kvetoucích rostlin a nedocházelo k jejich přesýchání. Ani toto opatření se nesetkává vždy s kladným přijetím, nikdy se nelze zavděčit všem. O to příjemnější je, když v sídlištní zástavbě potkáme záhony trvalek, o které se spontánně starají místní obyvatelé.

Lidé chodí častěji do parků. Narůstá tu množství odpadu

Představme si, že není sychravý podzim a pojďme na procházku připomenout si některé zajímavé stromy. Jejich společným jmenovatelem je asijský původ.  Začneme na Benešově ulici, kde každé jaro rozkvétají růžové sakury, projdeme na ulici Štefánikovu. V parčíku na kruhovém objezdu uvidíme kromě jiného například javor jasanolistý. U Základní školy Kamenná stezka roste ve městě největší kaštanovník setý a jinan dvoulaločný, známý jako gingo biloba. Tento strom patří do velmi prastarého řádu jinanotvarých. Přes Anenské náměstí projdeme do Vladislavovy ulice, kde pod Základní uměleckou školou na volném prostranství v květnu kvetou dlouhými modrými květenstvími paulovnie. Odtud přes náměstí projdeme do parku pod Vlašským dvorem podívat se na bílou moruši na terasách. Ať už zvolíme cestu zpátky do centra jakoukoliv, můžeme skončit na Komenského náměstí, kde znovu potkáme stromořadí sakur.

Zajímavé dřeviny ať původní či nepůvodní, listnaté či jehličnaté by v Kutné Hoře vydali na samostatnou publikaci. Tuto práci ponecháme odborníkům. Jistě i mnozí čtenáři mají ve městě nebo jeho okolí svá místa a své oblíbené stromy.

 

FOTO: V Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně

V Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - Jinan dvoulaločnýV Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - Kaštanovník setýV Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - Javor jasanolistý- ŠtefánikovaV Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - stříbrný smrkV Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - Moruše – terasy pod Vlašským dvorem
Další fotky
V Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - Dub letní – u.l. Československých legionářůV Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - Slunečnice – Štefánikova ul.V Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - Záhon obyvatel domu v Puškinské uliciV Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - Záhon u bytového domu  Trebišovská uliceV Kutné Hoře jsou kamenné skvosty zasazeny do zeleně - Sklenářův dolík
18.12.2020
Za krajně nejasných okolností odhlasovali zastupitelé městyse Suchdol 17. prosince převod 2 milionů korun, vodovodu,...
13.12.2020
Zastupitelé městyse Suchdol v okrese Kutná Hora budou 17. prosince hlasovat o převodu vodovodu a...
11.12.2020
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Středisku Atrium sídlí v bývalé školce
11.12.2020
Oblastní charita Kutná Hora, největší nezisková organizace na Kutnohorsku, působí již více než čtvrt století....
3.12.2020
Ve středních Čechách v noci na dnešek napadl sníh, řidiči by měli být opatrní. V...
Kutnohorské informační centrum
24.11.2020
Informačním centrem roku se za Středočeský kraj stalo kutnohorské „íčko“, které zvítězilo z celkového počtu...
24.11.2020
Obyvatele městyse Suchdol v okrese Kutná Hora čeká nejspíše citelné zdražení vody. Postup města, kdy chce...
23.11.2020
Podezřelé okolnosti převodu vodovodu a kanalizace, který je v majetku obce Suchdol v okrese Kutná...
17.11.2020
Správa železnic informovala o tom, že připravuje rekonstrukci jednoho z posledních přejezdů na silnicích I....
9.11.2020
Do středních Čech přijelo v letošním třetím čtvrtletí 443 748 turistů, meziročně o 2,5 procenta...
2.11.2020
Po schválení pozměňovacího zákona o odpadech poslanci, vyzval starosta Čáslavi Vlastislav Málek k rezignaci ministra...
Reklama