V Nymburku nebude kruhový objezd dokončený podle plánu. Nesouhlasí dokumentace inženýrských sítí s realitou

Výstavbu nymburské klíčové komunikace provází od samého počátku problémy. Investor, tedy Krajský úřad Středočeského kraje, je řeší se zhotovitelem, firmou MaGe construction, s.r.o.

Technický dozor investora vykonává každý týden kontrolní den, na němž se v místě stavby schází se zhotovitelem a zástupci Krajského úřadu i vedením města. Tato setkání však práce na kruhovém objezdu neurychlí. Příčinou skluzu stavby je rozporuplná dokumentace.

Projekt nymburského kruhového objezdu logicky vycházel z předpokladu, že inženýrské sítě jsou pod silnicí uloženy podle plánů. Po odkrytí vozovky se však ukázalo, že v podloží jsou inženýrské sítě uloženy jinak, než je správci sítí mají v dokumentaci skutečně zakresleny. Novější rozvody se překrývají se starými, již nefunkčními. Odhalit funkční vedení od neodstraněného starého může pouze správce sítě, nikoli stavebník. Rovněž podloží neodpovídalo dokumentaci. I to přineslo problémy s podmáčením terénu.

V zápise ze 16. kontrolního dne, který se konal 20. srpna 2020, je uvedeno, že zhotovitel předá kruhový objezd dne 5. září. Zápis zůstal jen slibem, stavba předána nebyla.

Z domova se stalo peklo? Může pomoci intervenční centrum!

„Situace je pro Nymburk opravdu nepříjemná,“ uvádí starosta Tomáš Mach a pokračuje: „Firma nás ubezpečovala, a to i písemně, že přes všechny potíže předá první kruhák kraji do našeho posvícení. To se ale nestane a nezbývá nám, než se s tím co nejlépe vyrovnat.“

„Velmi se omlouváme objednavateli a zejména obyvatelům Nymburka za nedokončení druhé etapy k 5. 9. a přeložení prací třetí etapy k 29. září. Naše společnost posílila odbornou část výstavby kvůli nepředpokládanému rozšíření stavebních prací tak, abychom v zájmu ochrany zdraví obyvatel města a pacientů blízké nemocnice zabránili možným haváriím plynu, vody a elektřiny,“ uvádí jednatel firmy MaGe Ing. Filip Kostelecký a vysvětluje: „Projekt s něčím počítá a vychází ze zaměření sítí správcem. Ukázalo se, že sítě jsou v zemi položeny jinak. Například nízkotlak plynu kolem nemocnice vedl ve staré litinové trubce, která vykazovala úniky. Kabely CETIN zase vedly mezi živými elektrickými kabely. Vytěžit násyp jsme museli půl metru pod vedením sítí, odstranit poté ty, co tam nepatří a ochránit podle platných pravidel ty, které jsou aktivní. K tomu se musí vlastníci sítí vyjádřit a čas běží. Zhotovitel musí upozornit na rozpory a navrhnout řešení. K tomu musí dát souhlas třeba šest institucí.“

Stavba tedy nese vícepráce, a to kvůli dvěma zásadním problémům. Jednak je to kolize sítí a jednak neúnosné podloží. A proto firma MaGe požádala o prodloužení termínu výstavby a operativní řešení změnových listů ke stavební dokumentaci. Prodloužení termínu dokončení stavby bylo nutné vzhledem k bezpečnému zajištění inženýrských sítí, s nimiž původní dokumentace nepočítala.

Nymburští, vymyslete název a navrhujte projekty

15.11.2020
Stezka vede okolím vrchu Pozorovatelna, velice zvláštní, pro Polabí netypickou přírodní lokalitou, která byla navíc...
14.11.2020
Unikátní a dodnes pohyblivá duna pochází už z období čtvrtohor a je domovem ohrožených druhů...
13.11.2020
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
13.11.2020
Výtvarné soutěže s názvem Pohlednice k 600. výročí narození českého krále Jiřího z Poděbrad se...
12.11.2020
První práce se soustředí na úsek od Cukrárny Fiala po budovu městského úřadu, druhá etapa...
9.11.2020
Do středních Čech přijelo v letošním třetím čtvrtletí 443 748 turistů, meziročně o 2,5 procenta...
7.11.2020
Na likvidaci požáru střechy domu se podílely profesionální jednotky ze stanic Nymburk a Poděbrady spolu...
6.11.2020
Nedodělky se týkají například instalace vedlejšího schodiště a úpravy terénu. Důležité však je, že chodci...
5.11.2020
Ve městě už proběhla revitalizace starého sídliště, nyní přišly na řadu Jankovice, jejichž nová podoba...
4.10.2020
Povolební jednání ve středních Čechách potrvají nejméně dva týdny, řekl dnes lídr kandidátky Pirátů Jiří...
2.10.2020
Ve Středočeském kraji požádalo o hlasování do přenosné volební schránky 336 lidí, kteří jsou kvůli...
Reklama