Všenory diskutují o nadjezdu, podjezdu či přejezdu trati

Rozhodnou se ve Všenorech pro rekonstrukci stávajícího přejezdu, nebo přistoupí ke stavbě nadjezdu či podjezdu?

O budoucí podobě trati ve Všenorech možná rozhodne referendum, které by se mohlo uskutečnit společně s volbami do zastupitelstev krajů, jež jsou stanoveny na 2. a 3. října. Prosazuje je skupina občanů. Diskuse se vede o plánovaném nadjezdu, možných podjezdech a zachování stávajícího přejezdu. Stanovisko zaujme i radnice.

V plném proudu je první etapa modernizace trati Praha – Beroun, jejíž součástí mají být i úpravy ve Všenorech, s jehož vedením jednají zástupci Správy železnic a projekční společnosti SUDOP. Optimalizace trati ve Všenorech by mohla být zahájena v roce 2024. Občané, kteří spustili petici, na jejímž základě zastupitelstvo letos v lednu změnilo názor na budoucí podobu zastávky a přiklonilo se k požadavku petentů na její rekonstrukci, upozorňují, že tím ale nebyly vyřešeny „všechny sporné body ohledně rekonstrukce tratě“. Jako stěžejní se podle nich nyní ukazuje stavba nadjezdu, „který by se od fotbalového hřiště klenul vysoko nad tratí i okolím a mohutným obloukem by klesal na louku u řeky“.

Všenory u Prahy požadují rekonstrukci původní železniční zastávky

„Rekonstrukce železniční trati jako největší novodobá stavba ve Všenorech může citelně ovlivnit kvalitu života obyvatel. Proto by Všenorští měli mít možnost rozhodnout o zásadních bodech, tedy i o nadjezdu, sami,“ uvedli Zuzana Bacíková, Šimon Mára a Jan Štorek, kteří prosazují referendum. S tím, že se obávají mohutnosti stavby, která podle nich „naprosto neodpovídá historickému rázu místa, přivádí provoz přímo do obytné zóny a zvýší frekvenci aut v bezprostředním okolí školy v době, kdy děti chodí do školy“. Referendum by se zabývalo i možností zachování současného přejezdu ve Všenorech u železniční zastávky a vybudování podjezdu pro železnici na okraji Všenor (u Plzeňky ve směru na Dobřichovice).

Výhoda a nevýhody nadjezdu

Občané, kteří mají připomínky k nadjezdu, sepsali jeho možnou výhodu a několik nevýhod. Výhodou by podle nich bylo odstranění úrovňového křížení pro silniční dopravu. Nevýhody zformulovali mimo jiné takto: náročnost stavby a nepořádek při stavbě při diskutabilnosti přínosu celé investice (příjezd k Sušárně se dá řešit ve spolupráci s Dobřichovicemi, plánované parkoviště u řeky se vejde podél silnice na druhé straně kolejí), nadjezd spolu s plánovaným jedním centrální podchodem by znamenal prodloužení cesty přes trať pro pěší řádově o stovky metrů, což by zvýšilo nebezpečí divokého přecházení trati, protože by se tím přerušily dvě tradiční cesty přes koleje u všenorské zastávky – v místě stávajícího podchodu a v místě stávajícího přejezdu.

Z vlakové budovy ve Všenorech zmizely muškáty. Už jsou tam nové!

Zmínili i náklady na údržbu v případě, že by nadjezd byl převeden do vlastnictví obce, upozornili na zvýšený hluk z vlaků coby odrazu od konstrukce i z aut vysoko nad terénem, světelný smog, kumulace tepla z další asfaltové plochy. Důsledkem nadjezdu a parkoviště P+R na louce u řeky by podle nich bylo přivedení nežádoucí dopravy do rekreační zóny u řeky a nevratné zničení zeleně, mohutnou stavbou by byl podle nich narušen charakter obce i celého údolí. V celém údolí Berounky od Prahy po Beroun není podle nich žádný takový mohutný betonový most přes trať žádoucí.

Varianty podjezdů

Výhodou podjezdu na místě přejezdu u zastávky je podle nich to, že nahrazovat přejezdy mimoúrovňovým křížením je dlouhodobý trend. Nevýhodami naopak výrazný zásah do prostorového uspořádání komunikace a zkomplikování trasy “hlavního tahu” do Horních Mokropes, nutnost stavět pod hladinou podzemní vody, navíc v záplavové oblasti či znepříjemnění cesty pro pěší (delší trasa, ztracené spády). Zmiňují tož náklady na údržbu pro obec v případě převedení do majetku, kupříkladu i nutnost udržovat čerpadla pro případ zaplavení.

Ve Všenorech se provizorně otevřela kavárna na vlakové zastávce

Případný podjezd mezi Všenory a nádražím v Dobřichovicích (na Plzeňce) plus nová komunikace k Sušárně po druhé straně kolejí by podle nich vyřešily plynulou dopravu pro občany bydlící za kolejemi jak ve Všenorech, tak v Dobřichovicích.Zároveň by to umožnilo vybudovat všenorský sběrný dvůr mimo obytné domy. Za pozitivum skupina občanů považuje i sdílení nákladů na údržbu s Dobřichovicemi. Nevýhody nevidí žádné.

Přejezd u zastávky

Co se týče přejezdu u zastávky, podle skupiny občanů se vzájemně nevylučuje s podjezdem na Plzeňce. „Přejezd by v rámci modernizace mohl zůstat v nezměněné dispozici pro krizové účely (ušetřily by se náklady) a sloužil by především pro pěší – pro polovinu obyvatel Všenor je to hlavní cesta při odchodu z nádraží a slouží jako důležitá přístupová cesta k procházkám podél řeky a do Dobřichovic. Přejezd přináší ze všech řešení nejmenší zásah do místa, nevytváří bariéru pro chodce, do budoucna z něj obci nekoukají žádné náklady,“ uvedli. Naopak nevýhody vidí v tom, úrovňové křížení je vždy nebezpečnější než mimo úrovňové, že jsou dlouhé čekací doby na závorách a že prostorové uspořádání navržené podoby přejezdu, dané normami, je problematické.

Zastupitelé zaujmou stanovisko

V březnovém Všenorském zpravodaji se tématu věnovala také zastupitelka Kateřina Samojská, která odkazovala na oficiální jednání zastupitelů se zástupci Správy železnic a projekční společností SUDOP, které se uskutečnilo 4. února. „Investor i projektant Správy železnic upřednostňují ve Všenorech variantu nadjezdu, a to především z bezpečnostního hlediska. V zadání optimalizace trati je maximální snaha o odstranění kolizních míst na trati a zásadní omezení nehodovosti,“ uvedla. Ve hře jsou ale zatím všechny varianty – zástupci obce požádali architekty projektanta o zpracování vizualizace přejezdu i nadjezdu, k oběma variantám zaujmou stanovisko.

Dnes, 16:58
České muzeum stříbra v Kutné Hoře připravilo pro návštěvníky výstavu Stavitelé katedrál, která přibližuje práci...
Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi
Dnes, 15:01
V republice i v jednotlivých krajích se zase víc a víc mluví o koronavirové infekci...
Budovy na železniční stanici Hostivice
Dnes, 11:15
Lidé, kteří by rádi zachovali nejen budovu bývalého depa v železniční stanici Hostivice, aby v...
Dnes, 07:36
V sobotu 8. srpna 2020 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje)...
Včera, 18:21
Charita Beroun byla po dobu koronavirové pandemie hlavním partnerem berounského krizového štábu. Díky více než...
Včera, 13:33
Nejlepší výčepní severních, středních a východních Čech se sešli v prostorách PUOR Plaudit Restaurant v...
Včera, 11:14
Mladou Boleslav dlouhou dobu trápil velký problém. Odchycení pejskové museli putovat až do Lysé nad...
Včera, 09:42
No v Troji, pochopitelně! Nikoli však v zoologické, nejde o opičky ani jiné zástupce říše...
Včera, 09:01
Sdílená elektrokola, jejichž provoz byl před týdnem zahájen v Berouně a okolí, se podle berounské...
5.8.2020
Všichni víme, že – ač je k nám v tomto ohledu letošní léto milostivo –...
Reklama