Zápisy do 1. tříd ve Slaném se budou konat 3. a 4. dubna. Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. srpna letošního roku šesti let věku a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Spádové oblasti jednotlivých základních škol upravuje obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou lze nalézt na www.meuslany.cz v nabídce Dokumenty města.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce dítěte žádá o odklad písemně už v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud tedy zvažujete odklad, je vhodné požádat o vyšetření v poradně v dostatečném předstihu před zápisem. V případě odkladu povinné školní docházky musí dítě povinně nastoupit na předškolní vzdělávání.

Pokud byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, nestává se žákem dané základní školy pro následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět následující rok k zápisu a požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 jsou plánovány na 12. a 13. května letošního roku.

Dnes, 17:11
Škoda přesahující pět milionů korun, čtyři zranění. To je konečná bilance srážky vlaku s kamionem,...
Dnes, 15:11
Stavební firma MTStav Příbram, s.r.o., podnikatele Martina Pečenky má finanční potíže. Na návrh dlužníka, který...
Dnes, 13:11
Brouk působí lesákům a odboru životního prostředí kladenského magistrátu velké starosti.
Dnes, 12:11
Galerií pod širým nebem je kamenosochařské symposium Cesty mramoru, které se nachází podél Karlické ulice...
Dnes, 11:11
Další podmínkou je trvalý pobyte v Rakovníku, v Domě s pečovatelskou službou nebo domově seniorů...
Dnes, 10:14
To vše v rozsahu maximálně pěti normostran. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele nebo ředitelky...
Včera, 18:10
Jelikož z požářiště vycházel hustý černý dým, který směřoval na obce Hřebeč a Buštěhrad, povolal...
Včera, 17:11
V Mladé Boleslavi má vzniknout sociální a integrační centrum pro cizince. Pomůže jim orientovat se...
Včera, 14:59
Výtvarně originální pojetí učebnice Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let, představuje...
Včera, 13:20
Obyvatele Kladna nejvíce zajímá doprava, město letos chystá sérii setkání, na kterých sbírá v jednotlivých...
Reklama