ZŠ Hostivice má nového ředitele

Základní škola Hostivice mění po dlouhých letech své vedení. Nově do funkce ředitele nastupuje od 1. srpna Mgr. Jan Chudík, vystudovaný učitel pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, který pohovořil o svých předchozích pracovních zkušenostech a plánovaném konceptu vedení hostivické školy.

Od 1. srpna nastupujete jako ředitel základní školy v Hostivici. Co vás vedlo k rozhodnutí přihlásit se do výběrového řízení?
Práce ve školství mě vždy bavila, protože je kreativní a dynamická. Z důvodu dalšího profesního růstu jsem se rozhodl přihlásit do konkurzního řízení na pozici ředitele základní školy. Zaujala mne dvě konkurzní řízení, která jsem obě úspěšně absolvoval a pro své další působení jsem zvolil Základní školu Hostivice. V této škole jsem spatřoval velký prostor pro další rozvoj a vnímal jsem podporu tohoto rozvoje ze strany zřizovatele. V následujícím období bych rád navázal spolupráci s Pedagogickou fakultou UK.

Jaké jsou vaše profesní zkušenosti v této oblasti?
Nejvíce zkušeností jsem získal jako učitel základní školy, ale pracoval jsem také ve speciálních školách a školských zařízeních i ve vedoucích funkcích. Věnoval jsem se vzdělávání dospělých a v současné době spolupracuji jako certifikovaný lektor ve společnosti H-mat, o. p. s, která se orientuje na zavádění inovativních metod do vzdělávání a na profesní rozvoj učitelů v této oblasti. Od roku 2015 jsem členem komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 11, řídicího výboru MAP (místní akční plán) tamtéž a spolupracuji s pracovní skupinou matematické gramotnosti. V roce 2019 jsem ukončil Funkční studium řídicích pracovníků škol a školských zařízení.

Do pozice ředitele nastupujete až v polovině prázdnin. Se školou se však seznamujete už nyní. Dokážete v tuto chvíli říct, co podle vás momentálně ve škole nefunguje úplně dobře a bude potřeba změnit, v čem je naopak hostivická základní škola lepší než školy ostatní?
Odpovědět na tuto otázku je velmi složité. Vycházet z informací, které si můžete přečíst nebo které slyšíte z různých zdrojů, je vždy subjektivní. V současné době probíhají jednotlivé schůzky s kolegy a debatujeme o očekáváních a směřování školy. Zároveň hledáme oblasti, které mají především pomoci žákům v jejich dalším rozvoji. Již proběhla setkání se všemi vyučujícími na 1. stupni i 2. stupni, vychovatelkami školní družiny, provozními zaměstnanci a se zaměstnanci školní jídelny, zároveň také. Obecně se dá říci, že každá škola má své silné stránky, ale také oblasti, které si zaslouží pozornost. Pro vámi požadované hodnocení nemám aktuálně dostatek relevantních informací.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci ředitele ZŠ?
Určitě se budu potřebovat seznámit s chodem školy v běžném režimu. Důležité bude poznat klima školy, hovořit se žáky a rodiči, sledovat průběh výuky, ale také podrobně prostudovat materiální a technické podmínky školy. Komunikace se všemi účastníky vzdělávacího procesu je nezbytná k tomu, abychom mohli školu společně rozvíjet.

Jakým směrem byste chtěl školu vést?
V současné době je za kvalitní školu považována taková škola, která ví, kam chce směřovat, je bezpečným, příjemným a vstřícným místem, vzdělává efektivním způsobem, klade důraz na osobnostní rozvoj každého žáka, individualizaci a diferenciaci podle předpokladů každého žáka a podporuje motivaci žáka v přípravě na celoživotní vzdělávání. Další důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení žáků, které musí zohledňovat individuální předpoklady, ale především poskytuje důležité informace o tom, jak mohou dosáhnout očekávaných cílů. Pro splnění těchto cílů je nezbytná spolupráce, chuť se učit novým věcem a přizpůsobovat se současným podmínkám. Toto je přesně ten směr, kterým bych chtěl školu vést, samozřejmě ve spolupráci se všemi aktéry tohoto procesu, za něž považuji žáky, jejich rodiče, všechny zaměstnance školy, ale také zřizovatele. Obecně mohu říci, že bych chtěl spoluvytvářet takovou školu, kterou bych si jako otec rád zvolil pro svou dceru Elišku, která se připravuje na vstup do základního vzdělávání.

Máte v tuto chvíli dostatek učitelů a dalších zaměstnanců?
V tuto chvíli má škola všechny předpoklady pro úspěšné zahájení školního roku 2020/2021. Rád bych nový školní rok zahajoval s plně obsazeným školským poradenským pracovištěm, proto v tuto chvíli ještě vybíráme speciálního pedagoga a školního psychologa.

Dnes, 17:15
Zajímavý doklad o historii vydala stavba kanalizace ve Stříbrné Skalici u Prahy. Dělníci tam při...
Dnes, 15:01
Novorenesanční restaurace Bohemia, původně Petzoldův plzeňský restaurant z roku 1891, která léta chátrala, se rekonstruuje....
Dnes, 12:45
Jubilejní, sté představení poberounského muzikálu Noc na Karlštejně se odehraje v pátek 4. září na...
Včera, 16:58
České muzeum stříbra v Kutné Hoře připravilo pro návštěvníky výstavu Stavitelé katedrál, která přibližuje práci...
Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi
Včera, 15:01
V republice i v jednotlivých krajích se zase víc a víc mluví o koronavirové infekci...
Budovy na železniční stanici Hostivice
Včera, 11:15
Lidé, kteří by rádi zachovali nejen budovu bývalého depa v železniční stanici Hostivice, aby v...
Včera, 07:36
V sobotu 8. srpna 2020 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje)...
6.8.2020
Charita Beroun byla po dobu koronavirové pandemie hlavním partnerem berounského krizového štábu. Díky více než...
6.8.2020
Nejlepší výčepní severních, středních a východních Čech se sešli v prostorách PUOR Plaudit Restaurant v...
6.8.2020
Mladou Boleslav dlouhou dobu trápil velký problém. Odchycení pejskové museli putovat až do Lysé nad...
Reklama