ZŠ Hostivice má nového ředitele

Základní škola Hostivice mění po dlouhých letech své vedení. Nově do funkce ředitele nastupuje od 1. srpna Mgr. Jan Chudík, vystudovaný učitel pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, který pohovořil o svých předchozích pracovních zkušenostech a plánovaném konceptu vedení hostivické školy.

Od 1. srpna nastupujete jako ředitel základní školy v Hostivici. Co vás vedlo k rozhodnutí přihlásit se do výběrového řízení?
Práce ve školství mě vždy bavila, protože je kreativní a dynamická. Z důvodu dalšího profesního růstu jsem se rozhodl přihlásit do konkurzního řízení na pozici ředitele základní školy. Zaujala mne dvě konkurzní řízení, která jsem obě úspěšně absolvoval a pro své další působení jsem zvolil Základní školu Hostivice. V této škole jsem spatřoval velký prostor pro další rozvoj a vnímal jsem podporu tohoto rozvoje ze strany zřizovatele. V následujícím období bych rád navázal spolupráci s Pedagogickou fakultou UK.

Jaké jsou vaše profesní zkušenosti v této oblasti?
Nejvíce zkušeností jsem získal jako učitel základní školy, ale pracoval jsem také ve speciálních školách a školských zařízeních i ve vedoucích funkcích. Věnoval jsem se vzdělávání dospělých a v současné době spolupracuji jako certifikovaný lektor ve společnosti H-mat, o. p. s, která se orientuje na zavádění inovativních metod do vzdělávání a na profesní rozvoj učitelů v této oblasti. Od roku 2015 jsem členem komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 11, řídicího výboru MAP (místní akční plán) tamtéž a spolupracuji s pracovní skupinou matematické gramotnosti. V roce 2019 jsem ukončil Funkční studium řídicích pracovníků škol a školských zařízení.

Do pozice ředitele nastupujete až v polovině prázdnin. Se školou se však seznamujete už nyní. Dokážete v tuto chvíli říct, co podle vás momentálně ve škole nefunguje úplně dobře a bude potřeba změnit, v čem je naopak hostivická základní škola lepší než školy ostatní?
Odpovědět na tuto otázku je velmi složité. Vycházet z informací, které si můžete přečíst nebo které slyšíte z různých zdrojů, je vždy subjektivní. V současné době probíhají jednotlivé schůzky s kolegy a debatujeme o očekáváních a směřování školy. Zároveň hledáme oblasti, které mají především pomoci žákům v jejich dalším rozvoji. Již proběhla setkání se všemi vyučujícími na 1. stupni i 2. stupni, vychovatelkami školní družiny, provozními zaměstnanci a se zaměstnanci školní jídelny, zároveň také. Obecně se dá říci, že každá škola má své silné stránky, ale také oblasti, které si zaslouží pozornost. Pro vámi požadované hodnocení nemám aktuálně dostatek relevantních informací.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci ředitele ZŠ?
Určitě se budu potřebovat seznámit s chodem školy v běžném režimu. Důležité bude poznat klima školy, hovořit se žáky a rodiči, sledovat průběh výuky, ale také podrobně prostudovat materiální a technické podmínky školy. Komunikace se všemi účastníky vzdělávacího procesu je nezbytná k tomu, abychom mohli školu společně rozvíjet.

Jakým směrem byste chtěl školu vést?
V současné době je za kvalitní školu považována taková škola, která ví, kam chce směřovat, je bezpečným, příjemným a vstřícným místem, vzdělává efektivním způsobem, klade důraz na osobnostní rozvoj každého žáka, individualizaci a diferenciaci podle předpokladů každého žáka a podporuje motivaci žáka v přípravě na celoživotní vzdělávání. Další důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení žáků, které musí zohledňovat individuální předpoklady, ale především poskytuje důležité informace o tom, jak mohou dosáhnout očekávaných cílů. Pro splnění těchto cílů je nezbytná spolupráce, chuť se učit novým věcem a přizpůsobovat se současným podmínkám. Toto je přesně ten směr, kterým bych chtěl školu vést, samozřejmě ve spolupráci se všemi aktéry tohoto procesu, za něž považuji žáky, jejich rodiče, všechny zaměstnance školy, ale také zřizovatele. Obecně mohu říci, že bych chtěl spoluvytvářet takovou školu, kterou bych si jako otec rád zvolil pro svou dceru Elišku, která se připravuje na vstup do základního vzdělávání.

Máte v tuto chvíli dostatek učitelů a dalších zaměstnanců?
V tuto chvíli má škola všechny předpoklady pro úspěšné zahájení školního roku 2020/2021. Rád bych nový školní rok zahajoval s plně obsazeným školským poradenským pracovištěm, proto v tuto chvíli ještě vybíráme speciálního pedagoga a školního psychologa.

Včera, 04:00
V západní, zděné části budou nové provozní prostory, pohodlné schody, výtah, šatna a pokladna, v...
26.2.2021
Radnice Městské části Praha 22 zveřejnila výzvu o pomoc roční Terezce, kterou zaslala jedna z...
25.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
25.2.2021
Divizní fotbalisté v České republice, a tak i ti z áčka nymburského SK Polaban anebo...
25.2.2021
Nejste-li vrcholovým sportovcem s pálkou a míčkem, tak si oficiálně už dlouhý čas nezahrajete o...
25.2.2021
Součástí projektu by měl být i nový podchod do Starokolínské ulice na opačné straně kolejí....
24.2.2021
V úterý 16. února dotlouklo srdce Jiřího Vancla (1948-2021), jehož život byl spojen s pomocí...
24.2.2021
Národní technická knihovna se spolu s Prahu 6 rozhodla obdarovat literaturou seniory v domech s...
23.2.2021
Největší a nejsledovanější investicí letošního roku v Mnichově Hradišti je druhá etapa revitalizace náměstí. Ta...
23.2.2021
Místní akční skupina Říčansko vyhlásila výzvu na příjem žádostí o regionální značku ZÁPRAŽÍ originální produkt...
Nález uhynulých zvířat u Sedlice.
23.2.2021
Policisté se budou muset obejít bez jednoho důkazu při vyšetřování hromadného úhynu zvířat. Orla mořského...
Reklama