17.6.2019
Praha

Pražská hudební scéna nabízí vzpomínku na Zuzanu Navarovou, trochu Energitu a festiválek na Hanspaulce

Tento týden učiníme výjimku a fotografický doprovod této pozvánky nebudeme věnovat akcím, které se nabízejí, ale festivalu DEJvické HUdební LÉto, který proběhl v neděli. Byli jsme mediálními partnery této dobročinné akce, účastnili jsme se i postprodukčních oslav, a proto omluvte, že jsme větší důraz kladli na to, aby se pozvánka k vám dostala včas a vůbec a aby fotografie byly ostré, než abychom bazírovali na rozvinutých a nápaditých větách. Snad se aspoň vyvarujeme překlepů.