• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 17.6.2021
  Zajímavosti

  Rozvoj českého finančnictví: práce pojišťováka byla v 19. století stejná jako dnes

  Šedesátá léta devatenáctého století znamenala pro české země nebývalý finanční rozmach v rámci celého Rakousko-Uherska. Šedesátá léta znamenala pro České země vlnu zakládání pojišťovacích ústavů. V roce 1868 se pak na valné hromadě zástupců českomoravských záložen a akcionářů konstituoval i centrální peněžní ústav pod firmou Živnostenská banka pro Čechy a Moravu v Praze.