19.10.2021
Praha

Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje

Praha společně s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) vydává novou publikaci Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje, která poprvé přehledně předkládá dějiny druhého největšího pražského hřbitova, který je zároveň nejvýznamnějším pohřebištěm obětí nacistické okupace a komunistické diktatury u nás. Kniha zpřesňuje dosavadní poznatky zejména o pohřbívání politických vězňů komunistického režimu nebo o tzv. dětském hřbitově.

30.6.2021
Středočeský kraj

Bez úspěchu. Praha ukončila hledání hrobu matky bratrů Mašínových

Hlavní město finalizuje veškeré materiály, které vznikly za účelem prověření místa uložení ostatků Zdeny Mašínové starší na Ďáblickém hřbitově. Přes veškerou snahu však nebyly ostatky nalezeny, proto byla ukončena činnost expertní pracovní skupiny. Hlavní město zároveň nechalo zpracovat souhrnnou studii o historii Ďáblického hřbitova s cílem připravit novou pietní úpravu čestného pohřebiště.