4.9.2018
Zdraví

Na alkoholu jsou závislé stále mladší ženy. Zapíjejí náročnou profesi, nebo jsou to „zelené vdovy“

Sedmého září uplyne sedmdesát let od chvíle, kdy v roce 1948 v budově u kostela sv. Apolináře zahájilo činnost protialkoholní oddělení Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Oddělení tehdy vedl lékař Jaroslav Skála. Specializovaná pobočka pro léčbu žen závislých na alkoholu vznikla v roce 1971 v Lojovicích u Prahy.