• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 2.12.2019
  Zajímavosti

  Upravený vojenský systém umožňující čtení za tmy dnes pomáhá nevidomým. Jak vzniklo Braillovo písmo

  Když jsem před časem fotografoval chodby pevnosti Josefov u Jaroměře, ani by mě nenapadlo, že některé z fotografií použiji pro téma, které se zdá být diametrálně odlišné. Tato vojenská pevnost, ku které byl základní kámen položen v říjnu roku 1780, nikdy nebyla využita ke svému účelu. To, co mě zaujalo, je velmi zajímavý způsob orientace v temných chodbách. Každá křižovatka, či důležité místo, bylo označeno tabulkou s vystupujícím znakem, který mohl voják ohmatat a rázem věděl, kde se nachází.