• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • 15.8.2019
  Zajímavosti

  Jiráskovo Temno nebylo nikdy temnem absolutním. Pravda o jezuitech není pouze černobílá

  Když patnáctého srpna 1534 vznikl z popudu Ignáce z Loyoly jeden z největších řeholních katolických řádů, Tovaryšstvo Ježíšovo, jistě nikdo netušil, jak neblaze se jeho činnost zapíše do podvědomí mnoha lidí. Jezuité se stali symbolem násilné rekatolizace. Jezuita, to je podlý a nenávistný člověk, který s vojáky za zády, a s úlisným úsměvem, pátrá po zakázaných knihách, které potom s velikou slávou pálí na hranici. Od smrti Aloise Jiráska uplyne zanedlouho devadesát let, nicméně tento jeho obrozenecký pohled na jezuity trvá stále.