2.8.2021
Zajímavosti

Císařovna Sisi věřila v duchy, ale i ve švýcarské banky

Alžběta, známá pod jménem „Sisi“, pocházela z pobočné větve Wittelsbachů, která nesla titul „bavorský vévoda“. Celá Evropa i svět si ji však pamatují nejvíce jako onu Sisi, vídeňskou choť rakouského císaře Františka Josefa I.