7.8.2019
Praha

Na Palmoveckém kopci může vzniknout sportovní areál

Na posledním zasedání schválili zastupitelé Prahy 8 návrh na pořízení změny územního plánu. Důvodem změny je vytvoření podmínek pro rozvoj sportovně rekreačního zázemí čtvrti na Palmoveckém kopci. K tomu má radnice už zpracovanou urbanistickou vizi.