5.4.2019
Zdraví

Blanka nás dusí! Potvrzují to odborníci

Tunelový komplex Blanka má dopady na ovzduší. Po jejím zprovoznění se zvýšil počet jedů ve vzduchu v prostoru jednotlivých portálů tunelu, případně v okolí navazujících komunikací. Vyplývá to z Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Autorem dokumentu je ATEM – Ateliér ekologických modelů. Dokument z prosince 2018 si kladl za cíl vyhodnotit dopady tunelového komplexu Blanka na kvalitu ovzduší v jejím okolí. Předkládané vyhodnocení je provedeno z pohledu čtyř znečišťujících látek, které jsou nejzávažnějšími. Jedná se o oxid dusičitý, suspendované částice PM10, suspendované částice PM2,5 a benzo[a]pyren.

17.11.2018
Praha

Linka DPP jezdí s cestujícími tunelem Blanka bez komplikací

Když se otevře téma tunelbusů (expresních autobusových linek v Praze), často se najde řada kritiků, kteří říkají, že to nejde. Důvody uvádějí různé. Jedním z nich je obava o bezpečnost cestujících v autobuse jedoucím městským tunelem. Jenže teď se ukazuje, že autobusy Dopravního podniku hl. m. Prahy už tunely jezdí. A to s cestujícími. Bez problémů.

13.8.2018
Praha

Praha 6 požaduje urychleně zakrýt protipožární otvor u výjezdu ze Strahovského tunelu

Hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací hl m. Prahy (TSK) plánuje v příštím volebním období komplexní rekonstrukci Strahovského tunelu. Ten se začal budovat již v roce 1980 a dostavěn byl v roce 1997, kdy byl také otevřen. Vede ze Smíchova pod Strahovem a vyúsťuje na hranici čtvrtí Břevnov a Střešovice v Praze 6. Zde se napojuje na pokračování tunelu Blanka v mimoúrovňové křižovatce Malovanka.