8.1.2018

Klienti Gerontologického centra v Kobylisích budou mít krásnou zahradu

Gerontologické centrum, jehož cílem je poskytování zdravotních a sociálních služeb především seniorům Prahy 8, nabízí širokou paletu služeb od ambulance, osobní asistence, přes denní stacionář až po bezmála padesát lůžek odborného geriatrického léčebného ústavu. Pro klienty centra je leckdy součástí léčby a rekonvalescence, nebo pobytu možnost trávit čas na čerstvém vzduchu v přilehlé zahradě. Právě ta bude v letošním roce revitalizována z prostředků městské části.