Termín dokončení oprav ulice ve Žlebech se protáhl, ale ku prospěchu věci

1.2.2022
Vítězslav Hospes

Žleby zná snad skoro každý. Mají řadu slavných rodáků, například Jaroslava Auerswalda, všestranného divadelního umělce, herce, malíře a spisovatele, prof. Jiřího Kontu, uznávaného mineraloga a petrologa, Josefa Kratochvíla, autora monumentálního díla Typografická mineralogie Čech, Karla Nováka, proslulého loutkaře, Jana Rulíka, jednoho z nejaktivnějších českých buditelů, Ludmilu Formanovou, atletku, která se koncem devadesátých let minulého století pod vedením Jarmily Kratochvílové zařadila mezi nejlepší světové sportovce… Mají proslulý malebný zámek s bohatými sbírkami zbraní a dalších starožitností. Najdeme je v kutnohorském okrese, zhruba 18 km od Kutné Hory a 7 km od Čáslavi. Žije zde přibližně 1340 obyvatel.

v minulém roce byla zahájena rekonstrukce ulice Za Šumavou. Jak uvádí starostka Žlebů Ludmila Záklasníková: „Bohužel i bohudík se plánovaná rekonstrukce protáhla z několika příčin: Při zahájení prací se zjistilo, že dešťová kanalizace je nefunkční a bylo nezbytné přikročit na několika místech k její opravě a pročištění. Špatný stav veřejného osvětlení si vyžádal dodatečné odsouhlasení jeho kompletní rekonstrukce. Po dohodě s VHS byly převzaty chodníky jako dokončené a komunikace byla předána VHS Vrchlice – Maleč, která zde kromě šoupat na vodovodních přípojkách vyměnila i celý hlavní řad.“

Nyní je vše hotovo a opraveno a nejdéle do konce května 2022 (termín, dohodnutý s dodavatelem Janem Březinou, Bohouňovice) dojde v závislosti na klimatických podmínkách k položení nového povrchu (prozatím se jako reálný termín jeví březen).

S úrovní prací je obec spokojena, projevil se kvalitní stavební dozor – a rovněž s rychlostí jejich postupu, samozřejmě s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem. Starostka Žlebů Ludmila Záklasníková závěrem konstatuje: „Všechny zúčastněné strany vyšly vstříc našim požadavkům a i když vznikly až v průběhu stavby, byly splněny v termínech“ a upřesňuje: „Na tuto akci je čerpána dotace ze Středočeského kraje, programu Rozvoj venkova“.


Témata:

Nepřehlédněte