-2℃
Dnes je 16. únor , svátek má Ljuba

Těžký život pacienta s demencí. Navzdory nemoci může zůstat aktivní

Další fotky

Demence je syndrom způsobený chorobou mozku, zpravidla chronické nebo progresivní povahy. Dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí. K těm patří paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení jazyků a úsudek. Pro stanovení definitivní diagnózy je nutné, aby symptomy přetrvávaly alespoň po dobu šesti měsíců.

Reklama

Smyslové orgány a vnímání fungují zpravidla běžným způsobem, obvykle se ale přidružuje porucha chápání, občasně mu předchází zhoršení emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace. Lidé s diagnostikovanou demencí představují největší skupinu lidí, která vyžaduje trvalou pozornost. Pečující a doprovázející osoba by se ale měla zaměřovat pouze na pomoc v oblastech, na které už nemocný sám nestačí.

Postoj pečující osoby, uspořádání prostředí, komunikace, náročná práce s pacientem, péče o tělo či výživa – to všechno spolu úzce souvisí. V posledních letech se v odborných kruzích velmi často diskutuje o nutnosti individuálního přístupu pečovatele k pacientovi. Narážejí na sebe dvě strategie: stará, která zohledňuje především somatické aspekty, a nová, kde se těžištěm práce stávají zejména psychosociální aspekty života postiženého člověka. Je třeba vytvořit si postoj, který okolí umožní rozpoznat u takto nemocného člověka jeho psychické a fyzické potřeby a navzdory nemoci mu pomůže zůstat aktivním.

FOTO: Péče o dementní osoby

Péče o dementní osoby - demence_1Péče o dementní osoby - demence_2Péče o dementní osoby - demence_3Péče o dementní osoby - Nurse consoling senior woman holding her handPéče o dementní osoby - demence_5
Další fotky
Péče o dementní osoby - demence_6Péče o dementní osoby - demence_Magazín Váš ZlínPéče o dementní osoby - demence_zdroj Institut důstojného stárnutíPéče o dementní osoby - demence_zdroj Portál

Potřeby jsou u každého jiné. Pomoc je úspěšná pouze tehdy, jsou-li ošetřovatelé ochotni přiblížit se jedinci s přiměřeným „citem pro jeho minulost“ a se zájmem o jeho život. Má-li být prospěšná současně i duši, je třeba vycházet z psychobiografie každého jedince a uvědomit si podstatu očekávané a nabízené pomoci. V tomto vztahu, jako v každém jiném, nesmí chybět respekt. Často se pečovatel dopustí chyb, které mohou být zapříčiněny neznalostí, nepozorností, zanedbáním, „slepotou“ vyplývající ze zavedené rutiny, ale i předsudky, předpoklady nebo nadměrnou starostlivostí. Současně je nutné přistupovat k nemocnému s pokorou a udržet si neustálou sebereflexi.

Hrozí kolaps domácí péče? Charitní sestry se připojují ke stávkové pohotovosti

Nejčastější chyby při postoji k dementním lidem

Nesprávných postojů při poskytování péče je mnoho. Pojďme se podívat na několik z mnoha, ke kterým dochází:

  • Lidé s demencí nedokážou o ničem rozhodovat je chybný předpoklad. Dokážou, ale jinak, než si okolí přeje. Vyhodnotí situaci po svém, což bývá často v nesouladu s realitou.
  • Do lidí s demencí je nutné stále něco investovat, ale zpět se nic nevrátí. Abychom se s nimi mohli cítit více spjatí, prožívat s nimi jejich den a vytvořit si základy určité sounáležitosti, musíme zvolit jiný přístup. Bývá to proces, který není závislý výhradně na jednom pomocníkovi, ale i na mnoha dalších faktorech. Opatrovatel chce něco změnit, ale je zastaven starými zažitými postupy a omezenými názory. Zároveň mluví o svém přetížení, které mu brání v další práci s pacientem. Proto je třeba při výběru pečující osoby přihlížet k tomu, v jaké oblasti se cítí být silná. U takové se dostaví i pocit uspokojení z pomoci. Je-li potřeba, je dobré zvolit ošetřovatelů víc.

 

  • Lidé s demencí by si měli uvědomit, že jsou nesamostatní, a proto musí přijmout pomoc. Asistenti často uvádějí, že si vybrali tuto práci, proto, že chtějí pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Pacient si však často nepřipouští, že pomoc potřebuje a vznikají konflikty. Okolí často chybí správný náhled na onemocnění. Obzvláště kritické to může být například u mytí. Senior se nechce svléknout a nenechá na sebe nikoho sáhnout. Je-li to možné, snažme se zjistit, zda tuto činnost zvládne sám a je schopen být sám v koupelně. Můžeme ho posadit na židli, případně (abychom zabránili úplné nahotě) ho můžeme osprchovat třeba v županu. S tímto postupem mají někteří pečovatelé velmi dobré zkušenosti.

 

  • Předpoklad, že určité chování lidí s demencí není ostatním příjemné. Často se vyskytnou stížnosti na takzvané provokativní chování, které je ostatními lidmi vnímáno jako rušivé. Patří sem třeba hlasité bušení, křik nebo plivání. Tito lidé jsou zpravidla umístěni do samostatného pokoje, kde ostatní neruší. Důvody k různému chování jsou rozmanité, může to být klidně nečinnost, nuda i osamělost. Místo toho, abychom se snažili osobu přizpůsobit „normám“, měli bychom se naučit ptát se, proč se tak chová a co ji vede k tomu, že dělá něco, co se ostatním nelíbí.

 

 

Včera, 17:30
Marie de León Bello y Delgado se narodila 23. března 1643 a zemřela před 288...
Včera, 16:00
Herman Kahn nevěřil v pokrok lidstva jako celku. Atomová bomba, jaderná válka, hospodářská prosperita a...
Včera, 14:00
Má to vůbec smysl se podobným problémem zabývat? Můžeme se o to pokusit. Mnohým vytanou...
Včera, 11:30
Je sice teprve únor, přesto se už nyní vyplatí rozhodnout, u kterého moře strávíte letní...
Vila Bertramka
Včera, 10:00
Klasicistní vila z 18. století se nachází na Smíchově a dnes již slouží jen jako...
Včera, 08:00
Jistě se pousmějete. A přece se točí!! Co jiného by řekl, to určitě ví každý,...
14.2.2019
Následujte instinkt. Pokud cítíte, že dnes je ten den, kdybyste měli projevit své láskyplné city...
14.2.2019
Tedy jen částečně, ale stejně. Dnes jsou někteří Havajci na tento čin svých předků hrdí....
14.2.2019
Oslavy jara a plodnosti patří nejspíš mezi nejstarší rituály lidské civilizace vůbec. Mohou však mít...
14.2.2019
Již šestý díl komediálního seriálu Most! odvysílala v pondělí Česká televize. K obrazovkám přilákal 1,68...
Reklama