Těžký život sv. Kalixta. Než se stal papežem, otročil ve mlýně a v dolech

Další fotky

Krásný a povzbudivý příklad toho, že i z toho nejbídnějšího postavení se člověk může povznést k tomu nejvyššímu, pokud neztrácí víru.

Kalixt byl synem námořníka a původně otrokem. Jeho pán, Aurelius Carpoforus, příbuzný císaře Commoda, s ním byl spokojen, a tak ho odměnil velkou částkou peněz. Kalixt, který ovšem stále zůstával otrokem, si potom zařídil směnárnu na Rybím trhu v Římě. Podle jedněch neměl štěstí v obchodě, podle druhých darované peníze rozházel, navíc zpronevěřil i peníze svého pána a přišel na mizinu.

Svatého Fabiána vybrala za papeže bílá holubice a on nakonec pokřtil i císaře. Co skvělého ještě vykonal?

Dostal strach, uprchl před svým pánem na loď a chtěl opustit Řím. Carpofuros ho pochopitelně pronásledoval a Kalixt před ním skočil do moře. Námořníci ho z vody vytáhli, jeho pán si ho odvedl a za trest musel jít do mlýna, kde vykonával těžkou práci s okovy na rukách a hrdle. Měl tam pracovat tak dlouho, dokud peníze nenahradí. Často hladověl a byl bit dozorci až do krve.

Někteří křesťané se ze soucitu za Kalixta přimlouvali, a tak byl z mlýna propuštěn. Začal jako lichvář půjčovat peníze na vysoký úrok a důsledně je také vymáhal zpět. Jednou za tímto účelem vešel v sobotu do synagogy během bohoslužby a Židé si na něho pochopitelně stěžovali u římského prefekta Fusciana, že narušil jejich modlitby. Prefekt nechal Kalixta zbičovat a odsoudil ho k nuceným pracem v dolech na Sardinii.

Děsivé tajemství papeže Silvestra II. Vlastnil automat na předpovídání budoucnosti!

O několik let později vyjednal papež Viktor s Marcií, milenkou císaře Commoda, propuštění křesťanských otroků z dolů na základě seznamu. Kalixt se však nějakým omylem na tento seznam nedostal, ale na své úpěnlivé prosby, podle jiných pramenů zásluhou Marci, byl Kalixt nejen propuštěn z dolů, ale dostal i svobodu. Papež Viktor, který u něho rozpoznal jeho dobré vlastnosti, ho poslal do přímořského města Ancia, kde měl povoleno pobírat podporu z křesťanských almužen.

Papež, který zavedl kmotry. Jak propojuje mafii a hygienu?

Později papež Zefyr, rovněž propuštěný otrok, vysvětil Kalixta na jáhna, svěřil mu vedení nižšího duchovenstva a ustanovil ho správcem křesťanského pohřebiště na Via Appia, později známého jako Kalistovy katakomby. A po Zefyrově smrti roku 218 byl dokonce zvolen novým papežem právě Kalixt. Ovšem byl tu ještě jeden kněz, který byl považován za vhodnějšího kandidáta na papežský stolec, vzdělaný Hippolyt, kterého jeho přívrženci také zvolili papežem. Stal se z něj tedy první vzdoropapež. Byl to silný soupeř, ale většina věřících se postavila za Kalixta. Hippolyt se dopustil rovněž několika odchylek od ortodoxní víry římské církve, např. sabellianismu se specifickým výkladem Boží trojjedinosti. Rovněž spolu s některými biskupy vylučovali z církve provinilce proti víře s tím, že tito hříšníci se sice mohli dát na pokání, ale bez vyhlídky na to, že mohou dosáhnout rozhřešení a navrátit se do lůna církve. Proti tomu však Kalixt bojoval a prohlásil, že po řádném pokání mohou být odpuštěny všechny hříchy. Hippolyt nakonec uznal svoje pochybení, smířil se s církví a zemřel jako mučedník.

Papež Marcel krmil dravou zvěř a zároveň vedl církev. Byl tak dobrý, že ho císař stejně vyhnal z Říma

Kalixt a římští biskupové, kteří následovali po něm, v pozdější době se nazývali „náměstky Božími na zemi“, byli přesvědčeni o tom, že jim náleží pocty mimo jiné i proto, že „klíče“ ode všech „sedmi nebí“ mohou podle uvážení římského biskupa, tedy papeže, otevřít nebeské království před kterýmkoli smrtelníkem. Takže i ti lidé, kteří spáchali ty nejstrašnější zločiny, mohou být očištěni od hříchů a vpuštěni přímo do ráje.

Kalixt I. také vyhlásil formuli křtu, která byla brzy uznána ve všech zemích křesťanského světa. To je zásadní proto, že „svátost křtu“ zaujímá v křesťanském náboženství výlučné místo jako „duchovní zrození, druhé narození, lázeň znovuzrození, vzkříšení“. Dále zavedl speciální zpovědnice, v nichž úkon zpovědi byl téměř postaven na roveň křtu. Využíval v nich totiž svého „práva“ odpouštět věřícím hříchy. Tato všechna Kalixtova „vlídnost“ v dost velké míře přispěla k rozšíření křesťanství.

Papež Jan Pavel II. do Prahy zavítal před 28 lety. Proč je tato událost milníkem v naší historii?

Ke křesťanům se v té době choval velmi tolerantně i tehdy panující císař Alexandr Severus. To však zřejmě proti křesťanům popudilo lid a obětí následného povstání se stal patrně 14. října 222 i papež Kalixt. Podle některých životopisců ho dav vyhodil z okna, potom kamenoval, a nakonec jeho tělo hodil do studny s kamenem na krku. Římští věřící, kteří jeho tělo vytáhli, se za dané situace neodvážili přenést jej přes Tiberu až do dalekých katakomb a pohřbili ho na bližším Kalepodiově hřbitově při Via Aurelia. Později byly jeho ostatky přeneseny do baziliky S. Maria in Trastevere a je od té doby uváděn jako mučedník.

FOTO: Sv. Kalixt

Sv. Kalixt - Papež sv. Kalixt – commons.wikimediaSv. Kalixt - Coat_of_arms_of_the_Vatican_City.svgSv. Kalixt - Socha papeže sv. Kalixta – common-wikimediaSv. Kalixt - Relikviář sv. Kalixta – commons.wikimediaSv. Kalixt - Svatý Kalixt I. na středověké malbě – WIKIPEDIE
Další fotky
Sv. Kalixt - Vitráž zobrazující papeže sv. Kalixta – commons.wikimediaSv. Kalixt - Katedrála v Remeši, Francie – papež sv. Kalixt – commons.wikimedia

Jméno Kalixt se u nás vůbec nevyskytuje, vztahují s k němu ale některé pranostiky:

„Na svatého Kalista ucpi včelín dočista.“

„Svatý Kalist ožlutí list.“

„Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.“

„Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.“

 

Včera, 17:30
Tak dlouho, v letech 2001 – 2004, byla Megawati prezidentkou země, která se teprve nedávno, v roce...
Včera, 16:11
Letošní Jizerská padesátka se poběží v termínu 7. až 9. února. Do stopy vyrazí zřejmě...
Včera, 16:00
Polovinu života strávil ve vězení, respektive v psychiatrické léčebně, která zabírá jedno křídlo věznice. Společně...
Včera, 15:05
Pražské outletové centrum Premium Outlet Prague Airport (POP) se zapojilo do povánočních výprodejů a spouští...
Včera, 14:31
Dvě položky na e-recept budou moci lékaři nejspíš znovu předepsat v průběhu března. Ministerstvo zdravotnictví...
Včera, 14:00
Padák nám v dnešní době připadá jako naprostá samozřejmost, pokud se věnujeme létání nebo cestujeme...
Včera, 11:30
Aspoň na obrazech španělského malíře Salvádora Dalího (11. 5. 1904 - 23. 1. 1989) určitě...
Včera, 10:00
Na stadionu panovalo hrobové ticho. Žádné hlasité povzbuzování, výkřiky na adresu atletů. Všechny oči se...
Včera, 08:00
Jak a co změnit, co udělat lépe, jak na sobě zapracovat. Mezi nejčastější novoroční předsevzetí...
22.1.2020
Nová odbavovací hala a přemístění jedné z pojezdových tratí. To jsou projekty za 754 milionů...
Reklama