Tradice svátku Tří králů. Víte, co znamená K + M + B nade dveřmi?

Tříkrálová sbírka 2019

Svátkem Tří králů vrcholí dvanáctidenní vánoční období. Podle evangelia se 6. ledna původně slavil svátek Zjevení Páně. Svátek Tří králů se k němu přičlenil až ve středověku. Býval plný tradic, zvyků a věštění budoucnosti. Doma je zvykem odstrojit vánoční stromeček a uklidit vánoční dekorace.

Kdo to nestihne, měl by s odstrojením stromečku počkat až do svátku Hromnice – 2. února.

Zlato, kadidlo a myrha

Na začátku byla legenda o mudrcích, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Nikde však není uvedeno, jak mudrcové vypadali, jak se jmenovali ani kolik jich bylo. Až ve 12. století se začala užívat jména Kašpar, Melichar a Baltazar, a byly jim přiřazeny i konkrétní dary. O století později pak byli mudrcové povýšeni na krále.

Melichar věnoval Ježíškovi zlato, které patřilo k symbolům bohatství a moci. Baltazar přivezl do Betléma kadidlo. To se užívá při duchovních obřadech dodnes. Kašpar donesl Ježíškovi myrrhu. Její výrazné aroma pomáhalo překrývat zápach při pohřbech. Byla též základní složkou při balzamování těl. Hodnota myrrhy a kadidla byla tehdy zhruba stejně vysoká jako cena zlata.

Druhy pranostik a mnohaletá lidská zkušenost. Jak vznikla Lucie nebo „Ježíšovo narození, o bleší převalení“

Bůh žehnej tomuto domu

Ve střední Evropě je se svátkem tří králů asi nejvíc zažité žehnání domů a chlévů, při němž s na dveře svěcenou křídou píší jména C+M+B (u nás obvykle K+M+B). Nejsou to však počáteční písmena jmen králů, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Bůh žehnej tomuto domu. Tři křížky za písmeny nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. Tříkrálové křížky jako formule požehnání měly moc ochránit hospodářství proti zlým kouzlům, neštěstím a pohromám.

My tři králové jdeme k vám

Jak Tři králové k mobilu přišli, aneb 6 podivných věcí, co o tomto svátku nejspíš nevíte

Na Tři krále můžete dodnes potkat koledníky. Dříve se za ně převlékaly chudé děti, které se snažily vykoledovat co nejvíce jídla. Když koledníci vešli do domu, zpívali: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu? A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju. A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.“

Na tříkrálovou koledu také chodili kantoři se svými žáky a někde i kněz s ministranty a kostelníkem. Modlili se, zpívali, vykuřovali domy kadidlem, kropili svěcenou vodou a na dveře nebo na trám psali ochranný nápis K + M + B spolu s letopočtem.

Pomoc lidem v nouzi

Tradice pálení františků je stará asi tři století. Vánoce voní každému jinak a nakonec všem stejně

Dnes si svátek Tří králů spojujeme hlavně s humanitární sbírkou Charity České republiky. První sbírka proběhla v roce 2000 na území olomoucké arcidiecéze a jejím iniciátorem byl moravský metropolita arcibiskup Jan Graubner. Od té doby probíhá celostátně každý rok na území celé republiky, přičemž nejvíce peněz se zatím vždy vybralo v olomoucké arcidiecézi. Cílem sbírky je vybrat příspěvek na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a matkám s dětmi v tísni. Tři dětské koledníky doprovází dospělý od pořádající charity s průkazem koledníka. Ten je reakcí na skupinky falešných koledníků, kteří se v minulých letech na sbírce přiživovali. Skupina je vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity.

Kvůli současné epidemiologické situaci (PES přeběhl do pátého stupně) letos kolednické skupinky do ulic nevyjdou. Koleda ale zrušena není, jen se přesunula do online prostředí. Přispět můžete pomocí dárcovských SMS nebo do pokladniček umístěných v kostelích, na úřadech a ve vybraných obchodech. Jak bude sbírka vypadat u vás, rozhodne příslušná místní charita, která občany vyrozumí na svém webu. Pokud nevíte, pod kterou charitu vaše obec spadá, využijte adresář organizací Charity České republiky.

Dnes, 04:00
Klasika stříbrného plátna, i tak se dá nazvat film U pokladny stál s Vlastou Burianem...
Dnes, 04:00
V následujících třech týdnech je kvůli epidemii covidu-19 v Česku podle premiéra Andreje Babiše (ANO)...
Dnes, 04:00
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Dnes, 04:00
Od 1. března bude v hromadné dopravě, obchodech a na dalších místech, kde se lidé...
Včera, 14:19
Zemědělský ústav opět zachytil škodlivé organismy v osivu paprik z Číny. Můžou způsobit zničení celé...
Včera, 14:10
V Česku byla v jednom případě potvrzena nakažlivější jihoafrická mutace koronaviru. Informace o několika podezřeních...
Včera, 13:25
Déjà vu je velmi zvláštní, prchavý pocit, že se opakuje něco, co se už kdysi...
Včera, 12:47
Francie poskytne Česku k polovině března 100 tisíc dávek vakcíny proti covidu-10 od firem Pfizer/BioNTech. Babiš...
Včera, 12:00
Mnohé domácí či zahraniční výzkumy potvrzují, že seniorky a senioři mají své intimní a sexuální...
Včera, 11:15
Největší vojevůdci v dějinách lidstva se bohužel nehodnotí zejména z toho hlediska, zda bojovali za...
Včera, 10:40
Prodeje léků na předpis v českých lékárnách a nemocnicích loni činily 71 miliard korun, což...
Reklama