• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Tramvaje pojednou z Dědiny až k Nádraží Dlouhá Míle

  30.8.2023
  Renata Říhová

  Pražský Dopravní podnik začne připravovat projekt stavby tramvajové trati z dokončované smyčky na sídlišti Dědina k terminálu Dlouhá Míle, který vznikne jako součást železnice na letiště. Koncem července o tom rozhodli radní hlavního města.

  Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) pro investiční akci zajistí projektovou dokumentaci, následná povolení pro stavbu, vysoutěží zhotovitele a stavbu postaví v koordinaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK). Výstavba nové tramvajové tratě na Nádraží Dlouhá Míle má být zahájena v roce 2027. DPP nyní dokončuje trať z Divoké Šárky na Dědinu, která by měla být hotová na podzim.

  „V souvislosti s nedávno zahájenou realizací modernizace stávající železniční trati z Masarykova nádraží do Kladna se přiblížil okamžik, kdy dojde k zahájení stavby odbočky z Ruzyně na Letiště Václava Havla Praha. Ta povede přes lokalitu Dlouhá Míle u stávajícího obchodního centra Šestka. Protože už za několik měsíců zprovozníme novou tramvajovou trať z Divoké Šárky na Dědinu, která bude končit jen několik stovek metrů od tohoto významného budoucího terminálu, je proto vhodné zahájit projektovou přípravu dalšího prodloužení tratě, která překoná Pražský okruh a skončí právě u budoucí železniční stanice, autobusového terminálu a kapacitního parkoviště P+R. Našim cílem je, aby oba kolejové dopravní prostředky začaly obsluhovat toto území současně,“ uvedl první náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti).

  „Podporujeme všechny druhy dopravy, včetně té veřejné, zvažované další prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky je toho důkazem. Navíc by to zapadlo do celkového dopravního řešení v této části Prahy,“ řekl pražský primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

  Záměr tramvajové tratě Dědina – Nádraží Dlouhá Míle je jak v zásobníku Plánu udržitelné mobility hlavní města a jejího okolí, ale také v souladu se Strategií rozvoje tramvajových tratí schválenou Radou hlavního města už v září roku 2017 a aktualizovanou na konci května roku 2021 jako součást akce „Dědinská – Dlouhá Míle – Terminál 3 – Prague Airport Park“. Nová tramvajová trať včetně smyčky je plně v souladu s platným územním plánem.

  Tramvajová trať na Nádraží Dlouhá Míle bude ze smyčky Dědina, kterou v současností buduje DPP v rámci prodloužení tratě z Divoké Šárky, vedena dále západním směrem k Pražskému okruhu. Smyčka Dědina s budoucím odbočením počítá, po jejím zprovoznění nebudou potřebné další zásadní stavební úpravy. Pražský okruh trať překříží po novém mostě, jehož vybudování bude součástí stavby tratě, a následně se obloukem stočí do Fajtlovy ulice. V prostoru dnešních zastávek autobusů u OC Šestka bude umístěna zastávka Nádraží Dlouhá Míle, za kterou vznikne smyčkové obratiště. Projekční i stavební práce u OC Šestka se uskuteční v koordinaci s investiční akcí Správy železnic „Novostavba trati Praha–Ruzyně – Praha – Letiště Václava Havla.“

  „Prodloužení tramvajové tratě do této lokality je zásadním impulsem pro zlepšení dopravní obsluhy, zejména umožnění přestupu na ostatní druhy dopravy. Přispěje to k vytvoření univerzálního terminálu veřejné dopravy a posílí efektivitu a využívání stávajících tratí. Délka nové tratě včetně smyčky je zhruba jeden kilometr a bude na ní jeden pár zastávek Nádraží Dlouhá Míle. Našim úkolem je nyní vysoutěžit projektanta tratě, připravit projektovou dokumentaci, zajistit zjišťovací řízení EIA, získat společné povolení a následně vysoutěžit zhotovitele tratě a nového mostu přes Pražský okruh. Zahájení stavby předpokládáme nejdříve v roce 2027. Odhadujeme, že náklady na výstavbu budou činit kolem 500 milionů korun, přesnou částku stanoví koordinační studie v rámci projektové přípravy,“ dodal předseda představenstva a generální ředitel DPP Petr Witowski.

  Zdroj: TZ MHMP  Nepřehlédněte