Trockij byl zabit cepínem, lítost si ale nezaslouží. Nejznámější Stalinův odpůrce měl na svědomí tisíce životů

Další fotky

Tak především se nejmenoval Trockij, ale narodil se 7. listopadu 1879 na Ukrajině do rodiny zámožného rolníka jako Lev Davidovič Bronštejn. Stal se otcem celého filozofického směru známého jako trockismus a byly s ním jen potíže. Cepín v jeho hlavě je vyřešil jednou provždy.

Začněme tím, co je to vlastně cepín. Jde o horolezecké náčiní připomínající malý krumpáček, který horolezci používají při zdolávání obtíženého, zvláště zaledovaného terénu. Podle nich má v horách 99 způsobů použití, a pokud z něj uděláme i vražedný nástroj, jako Trockého vrah Ramón Mercader, pak rovných 100. Co tomu předcházelo?

„Rudý Napoleon“ Tuchačevskij se sice stal obětí Stalinových čistek, sám však vraždil pomocí plynu

– Brontštajn se s marxistickou literaturou seznámil už v sedmnácti letech, kdy začal být politicky aktivní a už v roce 1898 ho neminula Sibiř. Odtud utekl a brzy nato ze země emigroval pod jménem Trockij, které si vypůjčil od vězeňského dozorce.

– Po návratu se v roce 1905 zúčastnil revoluce a znovu byl poslán do vyhnanství. Po dvou měsících uprchl a od roku 1907 opět žil v emigraci. V květnu 1917 se vrátil do Ruska, začal spolupracovat s Leninem a byl přijat do bolševické strany. V červenci byl obviněn z protivládní vzpoury a umístěn do věznice Kresty.

Hergé poslal svého Tintina do stalinského SSSR. Komiks, z něhož mrazí dodnes

– S Leninovými názory nesouhlasil již od roku 1903 a nepřijal je bezvýhradně ani v revolučním roce 1917. Ozbrojené povstání proti Prozatímní vládě chtěl Trockij uskutečnit v příhodnější době, čili později, kdežto Lenin ho chtěl provést co možná nejdřív a tento svůj názor prosadil. K Velké socialistické říjnové revoluci tak podle gregoriánského kalendáře došlo 7. listopadu 1917 v Petrohradě.

– V první sovětské vládě Trockij vykonával úřad lidového komisaře zahraničních věcí a vedl sovětskou delegaci na separátních mírových jednáních s Německem v Brest-Litevsku na přelomu let 1917 – 1918, i když s uzavřením separátního míru osobně nesouhlasil.

– Od jara 1918 se Trockij stává lidovým komisařem pro vojenské a námořní záležitosti a v této funkci dosahuje úspěchů, ovšem za cenu nemilosrdnosti a krutosti. Plánovitý a cílený teror, kterému již bylo vystaveno civilní ruské obyvatelstvo, začal uplatňovat i v Rudé armádě. Bolševici začínají vytvářet „zvláštní oddíly“, které jsou předobrazem Čeky. Měly střílet do ustupujících vojáků.

– V srpnu 1918 po porážce na Volze varuje: „Jestliže některá jednotka bez rozkazu svévolně ustoupí, jako první bude zastřelen komisař jednotky a jako druhý velitel. Zbabělce, prospěcháře a zrádce kulka nemine.“ Zákon občanské války zněl – bojuje se na život a na smrt. Raněné je třeba podřezávat – zabíjej, abys nebyl zabit.

Krutý Kocourkov sovětských leteckých konstruktérů. Vymyslel ho sám Stalin

– Při vojenské přehlídce v Kyjevě Trockij obešel všechny řady vojáků a čas od času některému rudoarmějci řekl, aby vystoupil. Takto si vybral asi 300 vojáků, a když byl dotázán, co se má s nimi udělat, řekl: „Zastřelit!“. Bez důvodu, bez rozsudku. Tak upevňoval svoji autoritu a železnou disciplínu v Rudé armádě.

– V květnu 1918 vydal rozkaz, že českoslovenští legionáři, přesouvající se po železnici do Vladivostoku, mají být odzbrojeni nebo zastřeleni. Tím začaly krvavé a nesmiřitelné boje mezi bolševiky a legionáři, které se svou krutostí vrátily do středověku. Kromě jiného byla popsána hrůzná mučednická smrt dvaceti šesti Čechů, zajatými na ufinské frontě. Tři dny a tři noci byli bez přestání mučeni a pak jim sekerou usekávali jednotlivé údy, dokud ve strašných mukách nezemřeli.

Kdysi Leninův druh, potom oběť stalinských čistek, prakticky zapomenutý Radek

– Trockého činnost se neomezovala jen na armádu, aktivně se uplatňoval i v občanském životě. Spolu s Leninem a dalšími svými stoupenci chtěli dostat veškeré obyvatelstvo Ruska pod svou kontrolu a přeměnit zemi v jeden velký internační tábor. Toho mínil dosáhnout rozbíjením rodin, zrušením vaření doma a převedení všeho obyvatelstva na veřejné stravování, které mělo vytvořit podmínky pro veřejnou kontrolu. Dvakrát denně teplé jídlo pro všechny měli všichni chápat jako nutnost, a ne jako násilí. Měl se tak podpořit i boj s leností a nesvědomitostí – kdo řádně nepracuje, bude se stydět i bát ukázat ve veřejné jídelně. Prostě – kdo nepracuje, ať nejí.

– Když v Rusku skončila občanská válka, od roku 1923 vypukl v SSSR vnitrostranický boj o moc, v němž Trockij Stalina podcenil – a také prohrál. V listopadu 1927 byl Trockij vyloučen ze strany, v lednu následujícího roku se už nacházel ve vyhnanství v Alma-Atě a následně musel SSSR opustit. Odešel přes Turecko, Francii a Norsko do Mexika, kde nadále žil v exilu jako uznávaný levicovou ideolog. Tam se také seznámil se známou mexickou malířkou a komunistkou Fridou Kahlo (1907 – 1954), která se stala jeho milenkou. Bez ohledu na to, že Frida byla vdaná za Diega Riveru a pokoušela se i o lesbické vztahy.

Smrt „užitečného idiota“. Sverdlov nechal popravit carskou rodinu a zřejmě ho ubili jeho vlastní lidé

– Stalin však na Trockého nezapomněl. Zlikvidovat ho chtěl dlouho, podařilo se mu to až v srpnu roku 1940.

– V podvečer 20. srpna roku 1940 za Trockým přišel pod záminkou redigování svého článku agent NKVD a španělský komunista Ramón Mercader (1913 – 1978) pod falešnou identitou jako Jacques Mornard. (Pravé doklady za účelem vytváření takových identit získávala NKVD od příhodných mrtvých, zavražděných nebo nezvěstných osob ve španělské válce.)

Tajný život V. I. Lenina. Jak to bylo s Krupskou? Zabil ji otrávený dort?

– S sebou si Mercader alias Mornard přinesl nejen onen článek, ale také horolezecký cepín rakouské výroby, který předtím používal při svých výstupech na mexické sopky. Když se k němu Trockij otočil zády, Mercader ho cepínem uhodil do hlavy. Měl v úmyslu ho zabít jedinou ranou, Trockij se ale právě pootočil a rána se trochu svezla.

– Trockij zůstal naživu a na Mercadera se vrhla ochranka a málem ho ubila k smrti. Tomu Trockij, který zůstal při vědomí, svým příkazem zabránil. Pro Mercadera si potom přijela policie a Trockij zemřel následujícího dne v nemocnici.

FOTO: Lev Trockij

Lev Trockij - Lev Trickij (1879 – 1940) – wikipedieLev Trockij - Osmiletý Lev Bronštejn (1888) – wikipedieLev Trockij - Bělogvardějská válečná propaganda zobrazující karikaturu Trockého – Mír a svoboda za vlády sovětů – wikioedieLev Trockij - Propagační plakát Rudé armády (1919) wikipediaLev Trockij - Agitace Trockého před rudoarmějci – wikipedie
Další fotky
Lev Trockij - Amherstský vězeňský válečný tábor (prosinec 1916) – wikipediaLev Trockij - Frida Kahlo, by Guillermo KahloLev Trockij - L. Bronstein (Trockij; vpravo) a A. Sokolovskaja v roce 1897 – wikipediaLev Trockij - Lev Trockij (1927) – wikipediaLev Trockij - Lev Trockij v roce 1917 – wikipedieLev Trockij - Plakát bělogvardějců – Lenin a Trockij-lékaři nemocného Ruska – wikipediaLev Trockij - Plakát bělogvardějců – Vyhnání Trockého z Kubáně – wikipediaLev Trockij - Trockij a Stalin nesoucí rakev Felixe Dzeržinského 30. července 1926 – wikipedieLev Trockij - Trockij mezi dělnickými zástupci Petrohradu (1905) – wikipediaLev Trockij - Trockij na polské frontě roku 1919 – wikipedieLev Trockij - Trockij s Alexandrem Parvusem (vlevo) a Leo Deutschem (vpravo) ve vězení v roce 1906 – wikipedieLev Trockij - Trockij s americkými soudruhy, včetně Harry DeBoera (vlevo) v Mexiku nedlouho před svým zavražděním, 1940 – wikipedieLev Trockij - Trockij s vojáky Rudé armády – wikipediaLev Trockij - Trockij v roce 1918 – wikipediaLev Trockij - Trockij ve Vídni čtení novin Pravda – wikipediaLev Trockij - Trockij, Marx a Engels na nástěnné malbě od Diega Rivery v Národním paláci v Mexico City – wikipedieLev Trockij - Trockého kniha Naše politické úkoly (1904) – wikipediaLev Trockij - Trockého hrob – wikipedieLev Trockij - 220px-Ice_axe

– Mercaderovi vyměřil mexický soud nejtěžší možný trest, dvacet let žaláře. Pod falešnou identitou vystupoval i před soudem a jeho pravou totožnost odhalily otisky prstů až v roce 1950, kdy měl odpykáno již přes polovinu trestu. Po propuštění Mercader pobýval dočasně na Kubě a v socialistickém Československu. Zemřel v Havaně.
Trockismus jako odrůda marxismu především na rozdíl od stalinského pojetí marxismu hlásá, že revoluce má být permanentní. Své příznivce má v levicové části politického spektra dodnes.

Včera, 17:30
Muž bez morálky a citu, patologická osobnost se sadistickými choutkami a zvrácenou sexuální touhou. Od...
Včera, 16:00
Pán můj, král Assar, ti posílá meč, princi. Takový najdeš jen ve zbrojnici nejmocnějšího vládce....
Včera, 15:11
Narodil se 26. února 1930 v Košicích, kam jeho tatínek, kantor, odešel za prací. V...
Facebook Pavol Seriš: Samko Tále
Včera, 14:55
Symbolicky necelé dva týdny před slovenskými parlamentními volbami (uskuteční se v sobotu 29. února), jejichž...
Včera, 14:00
Jak také jinak, když se tento zatvrzelý kacíř, Martin Húska, nechtěl svých bludů vzdát? A...
Včera, 11:30
Vytvořili jste si doma jarní atmosféru nákupem kvetoucích jarních cibulovin? Drobné narcisy, krásné tulipány či...
Včera, 10:13
Současná česká spisovatelka Eva Filipová se hlavně věnuje tématu společenského chování a gastronomie. Je nejen...
Včera, 10:00
A to přesto, že kulomet Gatling nepatří mezi zbraně automatické. K nabíjení a odhozu vystřelené...
Včera, 08:00
Vedení domácnosti není žádná legrace. Proto se musí všechno řádně naplánovat, aby to doma šlapalo...
25.2.2020
Bezpečnostní rada státu nedoporučuje občanům České republiky kvůli šíření nového koronaviru cesty do italských regionů...
Reklama