• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Už žádné mrakodrapy, rozhodla Čtyřka a podala žalobu

  20.2.2023
  Táňa Pikartová

  Vypadá to, jakoby developeři chtěli předčít newyorský Manhattan. Chtějí stavět ještě větší a obludnější výškové budovy. Momentálně mají zálusk na jednu z posledních nezastavěných parcel ve vytížené lokalitě Čtyřky, na rohu Budějovické a Vyskočilovy ulice. Stavět se tu má devatenáctipodlažní dům.

  Radnice Prahy 4 se stavbou nesouhlasí, a proto chce podat proti výstavbě správní žalobu. Důvodem je fakt, že magistrát navzdory protestu radnice a místních obyvatel stavbu povolil.
  „Praha 4 nemá jinou možnost než pokusit se zvrátit toto rozhodnutí u soudu,“ sděluje mluvčí radnice Jiří Bigas a pokračuje: „Vydat rozhodnutí přikázal stavebnímu úřadu Prahy 4 v listopadu 2021 magistrátní odbor stavebního řádu. Magistrát se hájil, že šlo o procesní krok k odstranění nečinnosti stavebního úřadu a magistrát neposuzoval samotnou podstatu, jakou je oprávněnost stavby. Praha 4 s tím nesouhlasila.“

  Budova je megalomanská
  Podle Čtyřky je budova Administrativního centra Budějovická plánovaná developerem Opal Real předimenzovaná, zhorší kvalitu života a dopravní situaci. Proti stavbě více než sedmdesát metrů vysokého domu sepsali petici dvě tisícovky rozhořčených místních obyvatel, s odůvodněním, že budova přivede na Čtyřku stovky automobilů, čímž se zhorší životní prostředí a zvýší hluk. Proti výstavbě už protestovali i vlastníci sousedních nemovitostí, občanské spolky a vlastníci administrativních budov v okolí.
  „Opakovaně poukazujeme především na fakt, že záměr developera je v rozporu s územním plánem, převyšuje sousední zástavbu a porušuje předpisy o osvětlení. Další obavy plynou z nárůstu automobilového provozu v dopravně přetížené lokalitě, a navíc se odklon dopravy do vedlejších ulic projeví negativně na bezpečnosti chodců v přilehlém okolí, kde se nacházejí bytové domy a mateřská škola,“ zdůvodňuje nesouhlas se stavbou místostarosta Patrik Opa (ODS).

  Rozhodnutí jako na houpačce
  Rada městské části trvá na tom, že devatenáctipodlažní stavba Administrativního centra Budějovická není zejména z hlediska své výšky v souladu s územním plánem, konkrétně s limity možného rozvoje ve stabilizovaném území. To také vyplývá ze znaleckých posudků, které si nechala radnice zpracovat, a což je velmi důležité, také z rozhodnutí magistrátního odboru stavebního řádu z 1. února roku 2016.
  Je v něm uvedeno: V daném případě je problematická výška stavby a lze tedy konstatovat, že navrhovaná stavba svou hmotou nesplňuje požadavek stanovený Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívající pouze v možnosti dotváření stávající urbanistické struktury.

  Magistrát však, ale v listopadu 2021 své usnesení změnil. Podle představitelů Čtyřky se tak stalo bez uvedení důvodu. Rada městské části je nyní znepokojena nad změnou právního názoru magistrátního odboru, a znovu vyjádřila znepokojení nad nestandardním zasahováním magistrátního úřadu do řízení vedeného na prvním stupni a nad jeho zjevným zájem na výsledku řízení.
  „Svůj zcela zásadní nesouhlas s takto naddimenzovanou stavbou naše městská část trpělivě opakuje již roku 2014 a bude ho uplatňovat i nadále ve všech stupních řízení,“ uvádí dále radní Prahy 4.

  Praha, město UNESCO
  Metropole patří mezi české památky pod ochranou Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO).
  Tato mezinárodní organizace sdružující téměř dvě stovky členských zemí, už několikrát metropoli vzkázala: Snižte výšku budov.
  UNESCO totiž stanovilo výškový limit pro nové budovy na šedesát až sedmdesát metrů, což je nutné brát v úvahu už proto, že rozhodnutí, vydaná jejím výborem, jsou pro Českou republiku závazná. V opačném případě může výbor zařadit Prahu na seznam památek v ohrožení, případně vyškrtnutí. Jak by na takovou nepříjemnost zareagoval cestovní ruch, je jistě každému jasné.  Nepřehlédněte