6℃
Dnes je 18. březen , svátek má Eduard

V bitvě u Chlumce 18. února 1126 Češi zase jednou porazili Němce. Jak vítězství využil český kníže?

Další fotky

Nedá se nic dělat, celé dějiny našeho státu a sousední německé říše, ať se právě jmenuje jakkoliv, se prolínají válečnými, spojeneckými i protektorátními svazky. V období raného středověku šlo na mezinárodním kolbišti o dva rovnocenné soupeře a výsledky vzájemných bitev byly vždy nejisté.

Reklama

Tentokrát moravský Přemyslovec Ota II. si stěžoval u německého krále Lothara III. v Řezně na českého knížete Soběslava I., že mu odňal Brněnsko. Navrhl mu, aby spolu s ním podnikl trestnou výpravu do Čech a pomohl mu sesadit Soběslava z knížecího stolce. Lothar III. nařídil, aby se Soběslav I. dostavil k němu k soudu, a vyhlásil, že nikdo nesmí být dříve zvolen českým knížetem, dokud mu nebudou Čechy uděleny jako léno od německého krále. To byla jasná záminka k válce.

Soběslav I. začal sbírat vojsko a připravoval se na boj. Na kopí sv. Václava nechal připevnit praporec sv. Vojtěcha, což velmi zvýšilo již tak značné odhodlání k boji. Navíc nechal zabezpečit záseky pohraniční cesty v Krušných horách.

Kopí osudu v českých rukách? Po bitvě u Flarchheimu to tak mohlo opravdu být!

Silná saská armáda, vedená Lotharem III., se i s Otou Olomouckým vydala do Čech v zimě roku 1126, aniž vyčkala příznivější roční doby, jak se všeobecně předpokládalo. Přechod přes zasněžené Krušné hory byl velmi namáhavý pro lidi i zvířata, které značně vyčerpal. Navíc v nepřehledném terénu saské vojsko ještě zabloudilo. Zkušený válečník Soběslav byl však na nepřítele dobře připraven.

Bitva, která se odehrála 18. února 1126 u Chlumce, byla krutá. Češi se vrhli statečně do boje s písní „Hospodine, pomiluj ny“. Měli také podporu svých dvou světců a k boji je ještě povzbuzoval knížecí kaplan Vít slovy: „Oj, milí bratři, tovaryši! Buďte stateční, udatní! Hle, tam vidím svatého Václava. Sedí na bílém koni, bílým rouchem oděn jest. Nad svatým praporem vznáší se, již s vámi bojuje.“

Kde se odehrála bitva na Turském poli? Možná u Turska – a možná taky nikde

Mnoho saských a durynských šlechticů padlo, včetně Oty II. Olomouckého. Lothar III. se zbytkem vojska prchal na nedaleký pahorek, ale Češi se hnali za ním, obklíčili ho i se zbytkem jeho vojska. Pokud nechtěl německý král přijít o život, musel českého knížete žádat o život. Rád přistoupil na Soběslavovu nabídku k jednání. Dohodli se tak, že Lothar III. udělil Soběslavovi I. Čechy v léno a žádal pouze, aby 300 jeho bojovníků doprovázelo krále do Říma.

Soběslav složil manský slib a obdržel hodnost arcičíšníka. Tím byl povýšen mezi přední hodnostáře říše a zanedlouho měl jako říšský kurfiřt právo volit císaře, Potom byli Lothar III., Čechy zvaný „Sasík“, spolu se svými zajatými bojovníky propuštěni a nastoupili neveselou cestu domů.

Znáte nejlepší vojsko středověku? Jeho jádrem byli Češi a dokázali pravé divy

Pro Čechy to byl jednoznačný úspěch, na jejich straně padli jen tři rytíři, zatímco na německé padlo 540 Sasů a jejich spojenců a mnohá hrabata.

Soběslav I. žil potom po celý čas své vlády s Lotharem III. a poté i s jeho nástupcem Konradem III. v míru. Lothar III. se stal dokonce kmotrem jeho syna Vladislava. Soběslav I. se velmi snažil po dobu své vlády zachovat mír v zemi tím, že posiloval její obranu. Opevňoval pohraniční hrady, zvelebil Prahu i Vyšehrad, zavedl v zemi pevný řád, kromě jiného i proti troufalosti šlechty.

V bitvě u Loděnice se před 840 lety bojovalo o vládu v Čechách. Proč musel selský kníže Soběslav II. prohrát?

Ta se roku 1130 pokusila pod vedením Břetislava, syna českého knížete Břetislava II., spáchat na Soběslava I. atentát. Obezřetný kníže si však při cestě na Moravu dvou podezřelých vojáků povšiml a nechal je zadržet. Při prohlídce byly u nich nalezeny otrávené zbraně a při výslechu prozradili další spiklence i vůdce povstání. Břetislav byl oslepen a ostatní spiklenci umučeni.

FOTO: Bitva u Chlumce 1126

Bitva u Chlumce 1126 - Lothar III. v bitvě u Chlumce roku 1126 – wikipediaBitva u Chlumce 1126 - Znak císaře Lothara III. z doby nástupu – wikipediaBitva u Chlumce 1126 - Soběslav I. – znak z doby nástupu – wikipedieBitva u Chlumce 1126 - V Chlumci se utkali rytíři – Žít ÚstíBitva u Chlumce 1126 - V Chlumci se utkali rytíři -2 – Žít Ústí
Další fotky
Bitva u Chlumce 1126 - V Chlumci se utkali rytíři -3- Žít ÚstíBitva u Chlumce 1126 - V Chlumci se utkali rytíři -4- Žít ÚstíBitva u Chlumce 1126 - V Chlumci se utkali rytíři -5- Žít ÚstíBitva u Chlumce 1126 - V Chlumci se utkali rytíři -6- Žít ÚstíBitva u Chlumce 1126 - V Chlumci se utkali rytíři -8- Žít ÚstíBitva u Chlumce 1126 - V Chlumci se utkali rytíři -73- Žít ÚstíBitva u Chlumce 1126 - 008 sv. VáclavBitva u Chlumce 1126 - 900 let stará lípa císaře Lothara v Königslutteru – wikipedieBitva u Chlumce 1126 - Císařský dóm Lothara III. v KönigslutteruBitva u Chlumce 1126 - Fiktivní podoba Lothara III. (kresba z 19. století) – wikipediaBitva u Chlumce 1126 - pEČEŤ lOTHARA iii. NA LISTINĚ – WIKIPEDIABitva u Chlumce 1126 - Rotunda na hoře Říp – wikipedieBitva u Chlumce 1126 - Říp – Extrastory.cz

Na památku svého velkého vítězství u Chlumce dal Soběslav I. obnovit na vrcholu Řípu rotundu sv. Jiří, kterou vysvětil olomoucký biskup Zdík, syn kronikáře Kosmy. Tímto byla zřejmě založena tradice putování na Říp.

Dnes, 17:30
Předehrou k této bitvě byly události francouzské revoluce. 14. července 1789 došlo k pádu Bastilly...
Vlčí smečka podléhá přísné hierarchii
Dnes, 16:00
Všichni víme, že zákony přírody jsou neúprosné a zasahovat do nich nelze. I přes racionální...
Dnes, 14:00
V době svého otevření byl největším a nejmodernějším obchodním domem ve střední a východní Evropě....
Dnes, 11:30
Do mezinárodní středoškolské stávky za klima "Fridays for Future", kterou odstartovala svými aktivitami švédská studentka...
Dnes, 10:00
Všichni jsme už jistě zažili pocit žárlivosti. Žárlivost se bere jako silně nepříjemný pocit, emoce....
Dnes, 09:45
Martin, Honza, Ondra, Míla a Lenka…. Nezáleží na tom, koho jmenujeme prvního a koho posledního....
Dnes, 08:55
Má „Anděl smrti“Josef Mengele pokračovatele?! Už přes rok vyšetřují policisté kvůli nelegálním pokusům na pacientech...
Dnes, 08:00
Jen jasné chvíle počítám. S tímto nápisem, většinou pochopitelně v latině, jste se již mohli...
Včera, 17:30
Ohavný puch ze spáleného lidského masa naplnil celou místnost. Nic, ticho. Vyslýchaný delikvent mlčí. Zavřené...
Včera, 17:00
Novela stavebního zákona má urychlit výstavbu a ulehčit tak život stavebníkům. Jenže místo ministerských úředníků,...
Reklama