V bitvě u Loděnice se před 840 lety bojovalo o vládu v Čechách. Proč musel selský kníže Soběslav II. prohrát?

Další fotky

V boji se tehdy roku 1179 střetli český kníže Soběslav a Bedřich (Fridrich) Přemyslovec, syn českého knížete a později i krále Vladislava, který se cítil poškozen, když německý císař Fridrich I. Barbarossa ustanovil českým knížetem Soběslava II.

Bedřich Přemyslovec se proto rozhodl proti Soběslavovi II. vystoupit silou. V polovině roku 1178 oblehl jej na jednom dnes již blíže neurčeném hradě a následně obsadil i Prahu, kde zajal Soběslavovu manželku Alžbětu Polskou. Když se Soběslavovi podařilo utéci na hrad Skálu, pokusil se v Bedřichově nepřítomnosti 23. ledna 1178 dobýt Pražský hrad. Bedřichovo vojsko ho však pod vedením jeho manželky Alžběty Uherské dokázalo ubránit. Bedřich mezitím sháněl v Německu vojsko. Ke konci roku bylo již tak silné, že mohl 6. ledna 1179 zahájit tažení do Čech a požádal o pomoc Konráda Otu.

Česká knížata se nechala roku 845 pokřtít v Řezně. Rozhodla tím o našem osudu na stovky let dopředu

Ke krvavé bitvě s vojskem Soběslava došlo 23. ledna v údolí Loděnice nedaleko Berouna, v níž Bedřich prohrál. Obešel poté Soběslavova vojska z jihu a přiblížil se k Praze, kde se spojil s vojsky Konráda Oty. Zde 27. ledna vybojoval Bedřich se Soběslavem rozhodující vítěznou bitvu na pláni u samé Prahy, poblíž osady Rybníček, kde se dosud zachoval místní název „Na Bojišti“. Na tomto místě pak Bedřichova manželka Alžběta nechala z vděčnosti a na počest vítězství vystavět na místě bitvy kostelík sv. Jana Evangelisty datovaný do doby rokem 1183.

Znáte jméno nejslavnějšího českého falzifikátora? Zemřel roku 1861 a jeho padělky matou vědce dodnes

Poražený Soběslav opět uprchl na svůj hrad Skálu, ale neuplynul ani rok a hrad byl obsazen Bedřichovými lidmi. Soběslav pak odešel do vyhnanství, kde roku 1180 zemřel. Bedřich musel o dva roky později opustit Čechy, neboť šlechta si zvolila za svého knížete jeho bývalého spojence, Konráda Otu. Pro mladý český stát to tehdy znamenalo jediné – německý císař opět řídil mocenskou politiku v Čechách.

FOTO: Bitva u Loděnice 1179

Bitva u Loděnice 1179 - Soběslav II – Blog Starého Dinosaura – Blog.czBitva u Loděnice 1179 - Překreslená pečeť knížete Bedřicha – wikipedieBitva u Loděnice 1179 - Soběslav II – MONOgalerieBitva u Loděnice 1179 - Soběslav II – Královské díloBitva u Loděnice 1179 - Kníže Bedřich (fridrich) Přemyslovec – wikipedie
Další fotky
Bitva u Loděnice 1179 - Soběslav II. (barokní představa) – wikipedieBitva u Loděnice 1179 - Pečeť Konráda II. Oty – wikipediaBitva u Loděnice 1179 - Pečeť knížete Bedřicha (August Sedláček) – wikipediaBitva u Loděnice 1179 - Znak Bedřicha z dobynástupu – wikioediaBitva u Loděnice 1179 - Znak Konráda Oty II. z doby nástupu – WikipediaBitva u Loděnice 1179 - Znak města Loděnice – wikipedieBitva u Loděnice 1179 - Loděnice u Berouna – wikipedieBitva u Loděnice 1179 - PicClick

Své k tomu ale vždy řekla i česká nejvyšší šlechta, které přispěla i k Soběslavovu pádu. Soběslav II. totiž proslul svou nedůvěrou k vyšší šlechtě a zároveň spravedlností a hájením zájmů i těch nejnižších vrstev obyvatelstva. Proto mu lid začal říkat „selský kníže“, což byl v tehdejší době míněno posměšný titul.

Dnes, 11:30
Začněme trochu z jiného konce. Artura Conana Doyle, a jeho detektivky s Sherlockem Holmesem, zná...
Dnes, 10:00
Slouží v Papežské švýcarské gardě, která oficiálně existuje od 22. ledna roku 1506 a neoficiálně...
Dnes, 08:00
Dnes navážeme na to, o čem jsme mluvili minule – o vybavení kuchyně. Vrátíme se...
Včera, 17:30
Je spojen s osobností generála armády Konfederace Thomase Jonathana „Stonewall” Jacksona, „pravé ruky“ generála Roberta E. Lee. Za...
Včera, 16:00
Vždy vše dělal naplno a s velkou vervou. Ať už jako horník v časech budování...
Včera, 14:00
Především proto, že z ní byl dokonalý výhled na pohraniční část Ho Či Minovy stezky,...
Včera, 12:01
Národní galerie chystá pro rok 2020 celkem 13 nových výstav. Výstavní sezona začne v březnu...
Včera, 11:30
Oslavíme 200. výročí narození naší nejslavnější spisovatelky, výjimečné intelektuální a kulturní osobnosti našich dějin. Média...
Včera, 10:56
Cestování je vášeň. Ten, kdo ji propadl, jistě potvrdí, že se nejedná o žádný levný...
Včera, 10:42
Většina domácností u nás stále používá zemní plyn jako palivo pro ohřev. V porovnání se...
Reklama